☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie

Piątek 09.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek - druk do pobrania
  2. Zaświadczenie albo oświadczenia o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań).
  3. Kserokopia dokumentu świadczącego o posiadaniu aktualnych badań technicznych użytkowanego sprzętu specjalistycznego.
  4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się baza techniczna działalności objętej wnioskiem.
  5. Umowa lub pisemne zapewnienie zawarcia umowy stwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.Opłaty :

- zezwolenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 107 zł, którą należy uiścić z chwilą złożenia wniosku.

- 17 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania
 

Ulgi:

W przypadku zmiany warunków wydanego zezwolenia – 50% stawki określonej od zezwolenia

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Kancelaria Urzędu Miejskiego w Śremie
Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01
(parter) Pl. 20 Października 1, 63 – 100 Śrem

 

Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni
 

Komórka odpowiedzialna:

Pion Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Zespół Gospodarki Komunalnej, pokój nr 21
tel. 61 28 47 174


Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Śremu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 

Podstawy prawne:

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Śrem (druk do pobrania -  obwieszczenie nr 24/XXVII/2021)

Wytworzył:
Karolina Nowacka
(2018-10-15)
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2007-01-12 08:14:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-03-13 11:37:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3047304