☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie
Grafika zawierająca herb Urząd Miejski w Śremie

Niedziela 09.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
304/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-01-03
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego polozonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 35/25

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-01-14 07:33:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego polozonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 35/25(23.5 KB)
305/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-01-03
w sprawie sprzedaży lokalu mieszklanego połozonego w Śremie przy ul. D.Chłapowskiego 14/22

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-01-14 07:33:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszklanego połozonego w Śremie przy ul. D.Chłapowskiego 14/22(23.5 KB)
306/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-01-03
w sprawie sprzedaży lokalu mieszklanego połozonego w Śremie przy ulicy Grunwaldzkiej 8A/7

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-01-14 07:33:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszklanego połozonego w Śremie przy ulicy Grunwaldzkiej 8A/7(23 KB)
307/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-01-03
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. Jana Kochanowskiego 5/28

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-01-14 07:33:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. Jana Kochanowskiego 5/28(23.5 KB)
308/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-01-03
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. farnej 22/7 Uchylone zarządzeniem nr 1024/10 z dnia 22 września 2010r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-01-14 07:33:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2010-09-28 07:32:23)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. farnej 22/7
Uchylone zarządzeniem nr 1024/10 z dnia 22 września 2010r.(22.5 KB)
309/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-01-03
w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-01-14 07:33:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek(21 KB)
310/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-01-07
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej polozonej w Śremie przy zbiegu ulic Rzemieślniczej i Staszica

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-01-14 07:33:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej polozonej w Śremie przy zbiegu ulic Rzemieślniczej i Staszica(22 KB)
311/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-01-08
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-01-14 07:33:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Śremie(22 KB)
Załączniki
312/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-01-08
w sprawie ustalenia ogólnych zasad postępowania i obiegu dokumentacji w elektronicznym systemie el - Dok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-01-14 07:33:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-09 13:03:16)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia ogólnych zasad postępowania i obiegu dokumentacji w elektronicznym systemie el - Dok NIEOBOWIĄZUJĄCE(26.5 KB)
Załączniki
313/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-01-08
w sprawie ustalenia podziału środków finansowych zapisanych w budżecie gminy na 2008 rok w dziale 600 rozdziale 60016 § 4240 - zakup usług remontowych

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-01-14 07:33:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia podziału środków finansowych zapisanych w budżecie gminy na 2008 rok w dziale 600 rozdziale 60016 § 4240 - zakup usług remontowych(31 KB)
314/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-01-10
w sprawie powołania komisji przetargowej na pielęgnację, konserwację i bieżące utrzymanie zieleni w Parku Śremskich Odlewników

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-01-15 12:21:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na pielęgnację, konserwację i bieżące utrzymanie zieleni w Parku Śremskich Odlewników(27 KB)
315/08
Uchylony
Z dnia
2008-01-11
w sprawie powołania dyrektora Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-01-15 12:21:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2013-01-15 12:58:54)
Pobierz dokument - w sprawie powołania dyrektora Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie(21.5 KB)
316/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-01-14
w sprawie powołania komisji przetargowej na utrzymanie czystości i porządku dróg gminnych, wewnetrznych i innych będących w zarządzie gminy Śrem. Zmienione zarządzeniem nr 364.08 z dnia 26 lutego 2008r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-01-22 11:12:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2008-03-04 10:17:30)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na utrzymanie czystości i porządku dróg gminnych, wewnetrznych i innych będących w zarządzie gminy Śrem.
Zmienione zarządzeniem nr 364.08 z dnia 26 lutego 2008r.(27 KB)
317/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-01-15
w sprawie powołania komisji przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzy żowania ulic: Kilińskiego, Powstańców Wielkopolskich, Sikorskiego w Śremie na rondo.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-01-22 11:12:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzy żowania ulic: Kilińskiego, Powstańców Wielkopolskich, Sikorskiego w Śremie na rondo.(23.5 KB)
318/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-01-15
w sprawie nabycia nieruchomości połozonej w Zbrudzewie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-01-22 11:12:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości połozonej w Zbrudzewie(22 KB)
319/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-01-16
zmieniające zarządzenie w sprawie wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza Śremu Traci Moc

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-01-22 11:12:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2008-05-23 12:27:10)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza Śremu
Traci Moc (21.5 KB)
320/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-01-17
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne świadczone na Cmentarzu Komunalnym w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-01-22 11:12:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne świadczone na Cmentarzu Komunalnym w Śremie(24.5 KB)
321/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-01-17
w sprawie powołania komisji peztargowej na budowę ulicy Narcyzowej i Sikorskiego w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-01-22 11:12:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji peztargowej na budowę ulicy Narcyzowej i Sikorskiego w Śremie(24 KB)
322/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-01-17
w sprawie przekazania na majatek trwały Śremskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Śremie mienia ruchomego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-01-28 12:25:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przekazania na majatek trwały Śremskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Śremie mienia ruchomego(22.5 KB)
323/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-01-18
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Śrem w I kwartale 2008r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-01-28 12:25:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Śrem w I kwartale 2008r.(21.5 KB)
Załączniki
324/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-01-21
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2008 rok.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-01-28 12:25:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2008 rok.(33 KB)
Załączniki
325/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-01-21
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Psarskiem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-01-28 12:25:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Psarskiem(22 KB)
326/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-01-21
w sprawie powołania komisji przetargowej na utwardzenie parkingu, dojazdów do garaży i drogi pożarowej przy ulicy Okulickiego w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-01-28 12:25:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na utwardzenie parkingu, dojazdów do garaży i drogi pożarowej przy ulicy Okulickiego w Śremie(22.5 KB)
327/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-01-21
w sprawie powołania komisji przetargowej na utrzymanie dróg (zwyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej) na terenie miasta i gminy Śrem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-01-28 12:25:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na utrzymanie dróg (zwyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej) na terenie miasta i gminy Śrem(27.5 KB)
328/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-01-21
w sprawie powołania komisji przetargowej na prace wyrównujące zestawem równiarka + walec ogumiony na drogach gruntowych i gruntowo - żużlowych, dostawa żużla wraz z wbudowaniem, oraz magazynowanie i kruszenia dostarczonego gruzobetonu wraz z wbudowaniem na terenie gminy Śrem, łącznie z zabezpieczeniem tereny robót zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-01-28 12:25:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na prace wyrównujące zestawem równiarka + walec ogumiony na drogach gruntowych i gruntowo - żużlowych, dostawa żużla wraz z wbudowaniem, oraz magazynowanie i kruszenia dostarczonego gruzobetonu wraz z wbudowaniem na terenie gminy Śrem, łącznie z zabezpieczeniem tereny robót zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.(28 KB)
329/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-01-22
zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie udzielenia upoważnienia Pani jolancie Ratajczak, Dyrektora Przedszkola Nr 3 "Jarzębinka" w Śremie, do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na usługi informatyczne dla czterech jednostek oświatowych prowadzonych przez gminhę Śrem.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-01-28 12:25:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie udzielenia upoważnienia Pani jolancie Ratajczak, Dyrektora Przedszkola Nr 3 Jarzębinka w Śremie, do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na usługi informatyczne dla czterech jednostek oświatowych prowadzonych przez gminhę Śrem.(23.5 KB)
330/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-01-22
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ulicy Grunwaldzkiej 8A/12

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-01-28 12:25:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ulicy Grunwaldzkiej 8A/12(23.5 KB)
331/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-01-22
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Chłapowskiego 14/37

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-01-28 12:25:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Chłapowskiego 14/37(23.5 KB)
332/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-01-22
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. Grota Roweckiego 4/21

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-01-28 12:25:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. Grota Roweckiego 4/21(22.5 KB)
333/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-01-23
w sprawie powolania komisji przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej - przedszkole na Helenkach

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-02-01 09:46:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powolania komisji przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej - przedszkole na Helenkach(23 KB)
334/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-01-23
w sprawie powołania komisji przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej - sala sportowa w Bodzyniewie. Zmienione zarządzeniem nr 355/08 z dnia 15 lutego 2008r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-02-01 09:46:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2008-02-21 13:14:28)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej - sala sportowa w Bodzyniewie.
Zmienione zarządzeniem nr 355/08 z dnia 15 lutego 2008r.(23 KB)
335/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-01-24
w sprawie powołania komisji przetargowej na zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-02-01 09:46:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Śremie(27 KB)
336/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-01-24
w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrujacej oferty, które wpłynęły w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2008 rok.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-02-01 09:46:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrujacej oferty, które wpłynęły w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2008 rok.(27 KB)
337/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-01-24
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego polozonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 1/10

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-02-01 09:46:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego polozonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 1/10(23.5 KB)
338/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-01-24
w sprawie powołania komisji przetargowej na prace remontowo - adaptacyjne pomieszczeń parteru budynku PKP przy ul. Kolejowej 3 w Śremie, przeznaczonych na lokale socjalne wraz z ociepleniem i elewacją części budynku

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-02-01 09:46:22)
Ostatnio zmodyfikował:
339/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-01-25
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-02-05 10:01:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej(21 KB)
340/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-01-28
w sprawie powołania komisji przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic: Kilińskiego, Powstańców Wielkopolskich, Sikorskiego w Śremie na rondo

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-02-05 10:01:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic: Kilińskiego, Powstańców Wielkopolskich, Sikorskiego w Śremie na rondo(22 KB)
341/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-01-31
zmieniające zarządzenie w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-02-06 07:35:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt(27.5 KB)
342/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-01-31
w sprawie powołania komisji przetargowej na pielęgnację, konserwację i bieżące utrzymanie zieleniw Parku Miejskim im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-02-06 07:35:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na pielęgnację, konserwację i bieżące utrzymanie zieleniw Parku Miejskim im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie(27 KB)
343/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-01-31
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Agnieszki Juskowiak pod nieobecność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-02-06 07:35:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Agnieszki Juskowiak pod nieobecność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie(24 KB)
344/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-01-31
w sprawie powołania komisji przetargowej na utrzymanie dróg asfaltowych na terenie miasta i gminy Śrem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-02-06 07:35:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na utrzymanie dróg asfaltowych na terenie miasta i gminy Śrem(27.5 KB)
345/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-02-04
w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008r. Zmienione zarządzeniem Burmistrza nr 395/08 z dnia 4 kwietnia 2008r. Zmienione zarządzeniem nr 442/08 z dnia 13 czerwca 2008r, Zmienione zarządzeniem nr 523/08 z dnia 31 października 2008r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-02-13 13:59:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2008-11-05 08:53:08)
Pobierz dokument - w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008r.
Zmienione zarządzeniem Burmistrza nr 395/08 z dnia 4 kwietnia 2008r.
Zmienione zarządzeniem nr 442/08 z dnia 13 czerwca 2008r,
Zmienione zarządzeniem nr 523/08 z dnia 31 października 2008r.(35 KB)
346/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-02-04
w sprawie Preliminarza Wydatków GminnegoProgramu Przeciwdziałania Narkomanii w 2008r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-02-13 13:59:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie Preliminarza Wydatków GminnegoProgramu Przeciwdziałania Narkomanii w 2008r.(29.5 KB)
347/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-02-08
w sprawie powołania komisji przetargowej na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 1 w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-02-13 13:59:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 1 w Śremie(23 KB)
348/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-02-11
w sprawie powołania komisji przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej - przedszkole na Helenkach

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-02-13 13:59:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej - przedszkole na Helenkach(23 KB)
349/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-02-12
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. Ogrodowej 35/31

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-02-13 13:59:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. Ogrodowej 35/31(23.5 KB)
350/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-02-12
w sprawie powołania komisji przetargowej na stałą pielęgnację i bieżące utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Śrem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-02-13 13:59:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na stałą pielęgnację i bieżące utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Śrem(29 KB)
351/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-02-12
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy Śrem z zakresu pomocy społecznej w formie: świadczenie w okresie od dnia 1 kwietnia 2008r. do dnia 31 grudnia 2010r. usług opiekunczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu miassta i gminy Śrem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-02-18 08:45:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy Śrem z zakresu pomocy społecznej w formie: świadczenie w okresie od dnia 1 kwietnia 2008r. do dnia 31 grudnia 2010r. usług opiekunczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu miassta i gminy Śrem(482.5 KB)
352/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-02-14
ie powołia komisji przetargowej na modernizację elewacji frontowej i sali ceremonii Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Śremie przy ul. Malczewskiego 15

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-02-21 13:14:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - ie powołia komisji przetargowej na modernizację elewacji frontowej i sali ceremonii Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Śremie przy ul. Malczewskiego 15(28 KB)
353/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-02-14
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. Okulickiego 12/55

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-02-21 13:14:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. Okulickiego 12/55(22.5 KB)
354/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-02-14
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości połozonych we wsi Psarskie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-02-21 13:14:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości połozonych we wsi Psarskie(29 KB)
356/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-02-18
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę kanalizacji deszczowej ul. Lesnej w Psarskich

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-02-21 13:14:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę kanalizacji deszczowej ul. Lesnej w Psarskich(23 KB)
357/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-02-21
w sprawie odwolania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej - przedszkole na Helenkach

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-02-26 07:25:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwolania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej - przedszkole na Helenkach(22 KB)
358/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-02-21
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o. w Poznaniu

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-02-26 07:25:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o. w Poznaniu(23.5 KB)
359/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-02-22
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego gruntu połozonego w Śremie przy ul. Przemysłowej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-02-26 07:25:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego gruntu połozonego w Śremie przy ul. Przemysłowej(22 KB)
360/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-02-22
w sprawie wsparcia dofinansowania zadań publicznych w gminie Śrem na 2008r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-03-04 10:17:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wsparcia dofinansowania zadań publicznych w gminie Śrem na 2008r.(22 KB)
361/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-02-25
w sprawie przeznaczenia do zamiany gruntu położonego we wsi Niesłabin

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-03-04 10:17:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do zamiany gruntu położonego we wsi Niesłabin(32.5 KB)
362/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-02-25
w sprawie przeznaczenia do zamiany gruntu połozonego we wsi Niesłabin

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-03-04 10:17:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do zamiany gruntu połozonego we wsi Niesłabin(30 KB)
363/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-02-25
w sprawie oddania w najem części nieruchomości gruntowej zabudowanej pomieszczeniem garażowym, połozonym w Śremie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-03-04 10:17:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie oddania w najem części nieruchomości gruntowej zabudowanej pomieszczeniem garażowym, połozonym w Śremie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego(23.5 KB)
364/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-02-26
w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na utrzymanie czystości i porządku dróg gminnych, wewnętrznych i innych będących w zarządzie gminy Śrem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-03-04 10:17:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na utrzymanie czystości i porządku dróg gminnych, wewnętrznych i innych będących w zarządzie gminy Śrem(22 KB)
365/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-02-26
w sprawie regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Śremie. Traci moc z dniem 18 marca 2010r. Nowe zarządzenie nr 881/10 Burmistrza Śremu z dnia 18 marca 2010r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-03-04 10:17:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2010-03-23 14:07:17)
Pobierz dokument - w sprawie regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Śremie.
Traci moc z dniem 18 marca 2010r.
Nowe zarządzenie nr 881/10 Burmistrza Śremu z dnia 18 marca 2010r.(21 KB)
Załączniki
366/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-02-28
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2008r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-03-04 10:20:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2008r.(31 KB)
Załączniki
367/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-02-28
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 31/24

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-03-04 10:20:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 31/24(23.5 KB)
368/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-02-28
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę drogi gminnej w Bodzyniewie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-03-04 10:20:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę drogi gminnej w Bodzyniewie(24 KB)
369/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-03-03
w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-03-07 14:59:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny(25.5 KB)
370/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-03-05
w sprawie powołania komisji przetargowej na utrzymanie czystości i porządku dróg gminnych, wewnetrznych i innych będących w zarządzeie gminy Śrem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-03-07 14:59:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na utrzymanie czystości i porządku dróg gminnych, wewnetrznych i innych będących w zarządzeie gminy Śrem(27 KB)
371/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-03-05
w sprawie powołania komisji przetargowej na pielęgnację, konserwację i bieżące utrzymanie zieleni w Miejskim Parku Ekologicznym im. W.Puchalskiego w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-03-07 14:59:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na pielęgnację, konserwację i bieżące utrzymanie zieleni w Miejskim Parku Ekologicznym im. W.Puchalskiego w Śremie(27.5 KB)
372/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-03-10
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Dalewie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-03-20 07:14:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Dalewie(22 KB)
373/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-03-10
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-03-20 07:14:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego(21 KB)
374/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-03-11
w sprawie powołania komisji przetargowej na rozbiórkę budynku piekarni przy Placu 20 Października 11 w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-03-20 07:14:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na rozbiórkę budynku piekarni przy Placu 20 Października 11 w Śremie(27.5 KB)
375/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-03-12
w sprawie powołania komisji przetargowej na sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą zagospodarowania terenu i projektów decyzji o ustalenie likalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o polanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 ze zm.)

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-03-20 07:14:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą zagospodarowania terenu i projektów decyzji o ustalenie likalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o polanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 ze zm.)(23.5 KB)
376/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-03-13
w sprawie wzoru wniosku o udzielenie dotacji oraz wzoru formularza sprawozdania z realizacji zadania dla którego została udzielona dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-03-20 07:14:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wzoru wniosku o udzielenie dotacji oraz wzoru formularza sprawozdania z realizacji zadania dla którego została udzielona dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków(24 KB)
Załączniki
377/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-03-14
w sprawie trybu postępowania przy przekształcaniu Zakładu Budżetowego działającego pod nazwą Śremski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Śremie w spółkę prawa handlowego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-03-20 07:14:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie trybu postępowania przy przekształcaniu Zakładu Budżetowego działającego pod nazwą Śremski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Śremie w spółkę prawa handlowego(25 KB)
378/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-03-14
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ulicy Mickiewicza 71/4

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-03-20 07:14:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ulicy Mickiewicza 71/4(23.5 KB)
379/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-03-17
w sprawie powołania dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-03-20 07:14:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie(24 KB)
380/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-03-20
w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Okulickiego 3

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-03-21 12:52:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Okulickiego 3(27.5 KB)
Załączniki
381/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-03-21
w sprawie powołania komisji przetargowej na rozbiórkę oficyny budynku mieszkalnego przy Pl. 20 Października 3 w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-03-31 16:01:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na rozbiórkę oficyny budynku mieszkalnego przy Pl. 20 Października 3 w Śremie(27.5 KB)
382/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-03-21
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości połozonych w Śremie przy ul. Parkowej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-03-31 16:01:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości połozonych w Śremie przy ul. Parkowej(32 KB)
383/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-03-27
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-03-31 16:09:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-09 13:03:14)
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE(22.5 KB)
384/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-03-27
w sprawie powołania komisji przetargowej na prowadzenie Żłobka w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-03-31 16:09:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na prowadzenie Żłobka w Śremie(22.5 KB)
385/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-03-27
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy A.F. Modrzewskiego 4/4

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-03-31 16:09:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy A.F. Modrzewskiego 4/4(23.5 KB)
386/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-03-28
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości połozonej w Śremie przy ul. Romera

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-03-31 16:09:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości połozonej w Śremie przy ul. Romera(22.5 KB)
387/08
Uchylony
Z dnia
2008-03-31
w sprawie instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Śremie. Traci moc z dniem 24 marca 2011. Nowe zarządzenie Nr 8/2011 z dnia 24 marca 2011r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-03-31 16:09:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2011-03-25 12:45:32)
Pobierz dokument - w sprawie instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Śremie.
Traci moc z dniem 24 marca 2011. Nowe zarządzenie Nr 8/2011 z dnia 24 marca 2011r.(21 KB)
Załączniki
388/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-03-31
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2008

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-04-02 12:04:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2008(21 KB)
Załączniki
389/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-04-01
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej na stanowisko ds. zaangażowania wydatków budżetowych

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-04-02 12:04:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej na stanowisko ds. zaangażowania wydatków budżetowych(21 KB)
390/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-04-01
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o. w Poznaniu

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-04-02 12:04:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o. w Poznaniu(24 KB)
391/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-04-01
w sprawie nabycia lokalu mieszklanego połozonego w Śremie przy Pl. 20 Października 11/5 Traci moc z dniem 5 lutego 2010r. Nowe zarządzenie nr 843/10 z dnia 5 lutego 2010r./

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-04-04 07:37:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2010-02-10 07:53:28)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia lokalu mieszklanego połozonego w Śremie przy Pl. 20 Października 11/5


Traci moc z dniem 5 lutego 2010r. Nowe zarządzenie nr 843/10 z dnia 5 lutego 2010r./(22.5 KB)
392/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-04-02
w sprawie oddania w najem części nieruchomości gruntowej położonej w Śremie na Pl. 20 Października, z przeznaczeniem na zorganizowanie czterech ogródków letnich

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-04-04 07:37:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie oddania w najem części nieruchomości gruntowej położonej w Śremie na Pl. 20 Października, z przeznaczeniem na zorganizowanie czterech ogródków letnich(23.5 KB)
393/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-04-03
w sprawie hatrmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Śrem w II kwartale 2008r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-04-08 07:04:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2008-04-09 14:05:16)
Pobierz dokument - w sprawie hatrmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Śrem w II kwartale 2008r.(21.5 KB)
Załączniki
394/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-04-03
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2008r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-04-09 14:05:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2008r.(25 KB)
Załączniki
395/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-04-04
zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Śrem na 2008 rok.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-04-09 14:05:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Śrem na 2008 rok.(37 KB)
396/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-04-07
w sprawie powołania komisji przetargowej na oświetlenie uliczne ulicy Staszica w Śremie - etap IV Zmienione zarządzeniem nr 411/08 z dnia 29 kwietnia 2008r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-04-09 14:05:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2008-05-05 15:13:21)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na oświetlenie uliczne ulicy Staszica w Śremie - etap IV
Zmienione zarządzeniem nr 411/08 z dnia 29 kwietnia 2008r.(23 KB)
397/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-04-07
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu polożonego we wsi Psarskie przy ul. Fiołkowej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-04-09 14:05:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu polożonego we wsi Psarskie przy ul. Fiołkowej(23 KB)
398/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-04-08
w sprawie powołania komisji przetargowej na termomodernizację budynku ul. Okulickiego 3

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-04-14 07:42:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na termomodernizację budynku ul. Okulickiego 3(23 KB)
399/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-04-08
w sprawie powołania komisji przetargowej na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 1 w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-04-14 07:42:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 1 w Śremie(23.5 KB)
400/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-04-08
w sprawie powołania komisji przetargowej na termomodernizację budynku szkoły w Zbrudzewie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-04-14 07:42:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na termomodernizację budynku szkoły w Zbrudzewie(23 KB)
401/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-04-09
w sprawie powołania zespołu ds. prac organizacyjnych związanych z likwidacją Śremskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji aa

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-04-14 07:42:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania zespołu ds. prac organizacyjnych związanych z likwidacją Śremskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
aa(21.5 KB)
402/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-04-09
w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wynajmowane nz czs nieoznaczony i lokale socjalne. Traci moc z dniem 30 marca 2009r. Nowe zarządzenie nr 647/09 z dnia 30 marca 2009r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-04-14 07:42:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2009-04-03 14:13:43)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wynajmowane nz czs nieoznaczony i lokale socjalne.
Traci moc z dniem 30 marca 2009r.
Nowe zarządzenie nr 647/09 z dnia 30 marca 2009r.(34 KB)
403/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-04-09
w sprawie powołania komisji przetargowej na prace remontowe-adaptacyjne pomieszczeń parteru budynku PKP przy ul. Kolejowej 3 w Śremie, przeznaczonych na lokale socjalne wraz z ociepleniem i elewacją części budynku.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-04-14 07:43:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na prace remontowe-adaptacyjne pomieszczeń parteru budynku PKP przy ul. Kolejowej 3 w Śremie, przeznaczonych na lokale socjalne wraz z ociepleniem i elewacją części budynku.(27.5 KB)
404/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-04-14
w sprawie powołania komisji przetargowej na prowadzenie Żłobka w Śremie oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem działania profilaktyczne i opiekę nad dziećmi do 3 lat w budynku połozonym przy ul. Okulickiego 3 w Śremie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-04-24 12:45:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na prowadzenie Żłobka w Śremie oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem działania profilaktyczne i opiekę nad dziećmi do 3 lat w budynku połozonym przy ul. Okulickiego 3 w Śremie.(22.5 KB)
405/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-04-18
w sprawie powołania komisji przetargowej na utwardzenie ścieżki spacerowej do plaży nad jeziorem Grzymysławskim w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-04-24 12:47:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na utwardzenie ścieżki spacerowej do plaży nad jeziorem Grzymysławskim w Śremie(22.5 KB)
406/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-04-18
w sprawie sprzedaży lokalu mieszklanego połozonego w Śremie przy ul. Ogrodowej 31/29

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-04-24 12:47:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszklanego połozonego w Śremie przy ul. Ogrodowej 31/29(23.5 KB)
407/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-04-21
w sprawie powołania komisji przetargowej na najem części nieruchomości gruntowej, zabudowanej pomieszczeniem garażowym, połozonej w Śremie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-04-24 12:47:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na najem części nieruchomości gruntowej, zabudowanej pomieszczeniem garażowym, połozonej w Śremie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego(22.5 KB)
408/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-04-25
w sprawie powołania komisji przetargowej na malowanie oznakowania poziomego na terenie miasta Śrem na powierzchni obejmującej ok. 10 tys. m2.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-05-05 15:13:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na malowanie oznakowania poziomego na terenie miasta Śrem na powierzchni obejmującej ok. 10 tys. m2.(25.5 KB)
409/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-04-25
w sprawie utworzenia funduszu premiowego oraz ustalenia regulaminu premiowania pracowników zatrudniomych na stanowiskach obsługi w Urzędzie Miejskim w Śremie. Traci moc zarządzenie nr 2/90 Burmistrza Miasta i Gminy Śrem z dnia 15 października 1990r. Uchylone zarządzeniem nr 693/09 z dnia 21 maja 2009r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-05-05 15:13:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2009-06-01 08:03:45)
Pobierz dokument - w sprawie utworzenia funduszu premiowego oraz ustalenia regulaminu premiowania pracowników zatrudniomych na stanowiskach obsługi w Urzędzie Miejskim w Śremie.

Traci moc zarządzenie nr 2/90 Burmistrza Miasta i Gminy Śrem z dnia 15 października 1990r.
Uchylone zarządzeniem nr 693/09 z dnia 21 maja 2009r.

(21.5 KB)
Załączniki
410/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-04-28
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej przyjmującej mienie ruchome oraz mienie nieruchome po zlikwidowanym zakładzie budżetowym działającym pod nazwą Śremski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-05-05 15:13:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej przyjmującej mienie ruchome oraz mienie nieruchome po zlikwidowanym zakładzie budżetowym działającym pod nazwą Śremski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Śremie(22.5 KB)
411/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-04-29
w sprawie odwolania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na oświetlenie uliczne ulicy Staszica w Sremie - etap IV

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-05-05 15:13:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwolania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na oświetlenie uliczne ulicy Staszica w Sremie - etap IV(22 KB)
412/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-04-29
w sprawie powołania komisji do wyłonienia podmiotów prowadzących ogródki letnie na nieruchomości połozonej w Śremie na Placu 20 Października

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-05-05 15:13:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji do wyłonienia podmiotów prowadzących ogródki letnie na nieruchomości połozonej w Śremie na Placu 20 Października(22.5 KB)
413/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-04-30
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie przy ul. Gierymskiego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-05-05 15:13:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie przy ul. Gierymskiego(23 KB)
414/08
Uchylony
Z dnia
2008-04-30
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Śremie

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-05-05 15:13:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-05-31 13:54:56)
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Śremie(23 KB)
415/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-05-06
w sprawie powołania komisji przetargowej na zorganizowanie i zarządzania Strefami Płatnego Parkowania. Zmienione zarządzenie 431 z dnia 27 maja 2008r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-05-15 08:36:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2008-06-05 07:57:37)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na zorganizowanie i zarządzania Strefami Płatnego Parkowania. Zmienione zarządzenie 431 z dnia 27 maja 2008r.(27.5 KB)
416/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-05-09
w sprawie powołania komisji przetargowej na terommodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-05-15 08:39:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na terommodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Śremie(22.5 KB)
417/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-05-12
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2008 rok.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-05-23 12:27:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2008 rok.(27 KB)
Załączniki
418/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-05-13
w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-05-23 12:27:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie(22.5 KB)
419/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-05-13
w sprawie powołania komisji do likwidacji wiat przystankowych autobusowej Komunikacji miejskiej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-05-23 12:27:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji do likwidacji wiat przystankowych autobusowej Komunikacji miejskiej(21 KB)
420/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-05-13
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości polozonych w Śremie przy ul. Kopernika

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-05-23 12:27:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości polozonych w Śremie przy ul. Kopernika(30.5 KB)
421/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-05-13
w sprawie powołania komisji do likwidacji środków trwałych w postaci metalowych urządzeń zabawowych zlokalizowanych w Parku Miejskim im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie oraz piaskownicy i 4 metalowych słupów do gry w piłkę siatkową i koszykówkę, zlokalizowanych na placu miejskim przy ul. Kilińskiego 26 w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-05-23 12:27:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji do likwidacji środków trwałych w postaci metalowych urządzeń zabawowych zlokalizowanych w Parku Miejskim im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie oraz piaskownicy i 4 metalowych słupów do gry w piłkę siatkową i koszykówkę, zlokalizowanych na placu miejskim przy ul. Kilińskiego 26 w Śremie(24 KB)
422/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-05-13
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetergowej gruntu połozonego w Śremie przy ul. Gierymskiego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-05-23 12:27:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetergowej gruntu połozonego w Śremie przy ul. Gierymskiego(22 KB)
423/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-05-14
w sprawie powołania komisji przetargowej na usunięcie kolizji elektroenergetycznych na terenie ŚPI - Wschód: Linia SN15kv Zaniemyśł

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-05-23 12:27:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na usunięcie kolizji elektroenergetycznych na terenie ŚPI - Wschód: Linia SN15kv Zaniemyśł(22.5 KB)
424/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-05-15
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na rzecz ENEA Operator Spólka z o.o. w Poznaniu

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-05-23 12:27:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na rzecz ENEA Operator Spólka z o.o. w Poznaniu(23.5 KB)
425/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-05-16
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - renowacja elewacji wraz z przełożeniem dachu od strony frontowej budynku oraz remont oficyny przy Pl. 20 Października 11 w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-05-23 12:27:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - renowacja elewacji wraz z przełożeniem dachu od strony frontowej budynku oraz remont oficyny przy Pl. 20 Października 11 w Śremie (27.5 KB)
426/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-05-16
w sprawie powołania Komosji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - adaptacja poddasza budynku przy ulicy Kościuszki 22 w Śremie na cele mieszkaniowe

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-05-23 12:27:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komosji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - adaptacja poddasza budynku przy ulicy Kościuszki 22 w Śremie na cele mieszkaniowe(27.5 KB)
427/08
Uchylony
Z dnia
2008-05-19
w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnych przetargów na zbycie lub wynajem nieruchomości będących własnością Gminy Śrem. Uchylone zarządzeniem nr 117/2011 z dnia 5 maja 2011r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-05-23 12:27:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2011-05-05 13:44:39)
Pobierz dokument - w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnych przetargów na zbycie lub wynajem nieruchomości będących własnością Gminy Śrem.
Uchylone zarządzeniem nr 117/2011 z dnia 5 maja 2011r.(22 KB)
428/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-05-19
w sprawie wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza Śremu

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-05-23 12:27:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza Śremu(23 KB)
429/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-05-20
w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego z okazji Dni Śremu 2008

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-05-23 12:30:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego z okazji Dni Śremu 2008(22.5 KB)
430/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-05-23
w sprawie powołania komisji do likwidacji zniszczonego sprzętu i wyposażenia znajdującego się w Żłobku położonym przy ul.Okulickiego 3 w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-06-05 07:57:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji do likwidacji zniszczonego sprzętu i wyposażenia znajdującego się w Żłobku położonym przy ul.Okulickiego 3 w Śremie(21.5 KB)
431/08
Projektowany
Z dnia
2008-05-27
w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne pn:" zorganizowanie i zarządzanie Strefami Płatnego Parkowania"

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-06-05 07:57:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne pn: zorganizowanie i zarządzanie Strefami Płatnego Parkowania(22 KB)
432/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-05-30
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-06-05 07:57:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne(28.5 KB)
433/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-05-30
w sprawie powołania komsji przetargowej na wykonanie zamówienia pn: "Udzielenie gminie Śrem kredytu z premią termomodernizacyjną w wysokości 1 150 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1"

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-06-05 07:57:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komsji przetargowej na wykonanie zamówienia pn: Udzielenie gminie Śrem kredytu z premią termomodernizacyjną w wysokości 1 150 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1(28.5 KB)
434/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-05-30
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali miszkalnych

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-06-05 07:57:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali miszkalnych(37 KB)
435/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-06-02
w sprawie zniamy nieruchomości położonej w Śremie prze ul. Staszica na prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-06-06 09:21:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zniamy nieruchomości położonej w Śremie prze ul. Staszica na prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej(23 KB)
436/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-06-06
w sprawie sprzedaży w trybie przetarhowym nieruchomości położonych w Sremie przy ulicy Grottgera

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-06-18 10:46:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetarhowym nieruchomości położonych w Sremie przy ulicy Grottgera(33.5 KB)
437/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-06-09
w sprawie upoważnienia do reprezentowania gminy Śrem we wspólnotach mieszkaniowych

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-06-18 10:46:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie upoważnienia do reprezentowania gminy Śrem we wspólnotach mieszkaniowych(21 KB)
438/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-06-09
zmieniające zarządzenie nr 37/07 z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie wprowadzenia procedur według normy ISO 9001 : 2000 Zmienione zarządzeniem nr 554/08 z dnia 22 grudnia 2008r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-06-18 10:48:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2008-12-29 15:38:50)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie nr 37/07 z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie wprowadzenia procedur według normy ISO 9001 : 2000
Zmienione zarządzeniem nr 554/08 z dnia 22 grudnia 2008r.(84 KB)
Załączniki
439/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-06-11
w sprawie powołania komisji przetargowej na oświetlenie uliczne ulicy Korczaka w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-06-18 10:48:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na oświetlenie uliczne ulicy Korczaka w Śremie(22.5 KB)
440/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-06-12
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-06-18 10:48:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Śremie(23.5 KB)
441/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-06-12
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły Podstawiwej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-06-18 10:48:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły Podstawiwej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie(27 KB)
442/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-06-13
zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Śrem na 2008r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-06-18 10:48:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Śrem na 2008r.(38.5 KB)
443/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-06-13
w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Stypendialnej powołanej zarządzeniem nr 421/05 Burmistrza Śremu z dnia 5 maja 2005r. zmienionej zarządzeniem nr 5/06 Burmistrza Śremu z dnia 13 grudnia 2006. oraz zarządzeniem nr 900/10 z dnia 6 kwietnia 2010r. Zmienione zarządzeniem nr 243/2011 z dnia 16 listopada 2011r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-06-18 10:48:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2011-11-22 14:31:33)
Pobierz dokument - w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Stypendialnej powołanej zarządzeniem nr 421/05 Burmistrza Śremu z dnia 5 maja 2005r. zmienionej zarządzeniem nr 5/06 Burmistrza Śremu z dnia 13 grudnia 2006. oraz zarządzeniem nr 900/10 z dnia 6 kwietnia 2010r.
Zmienione zarządzeniem nr 243/2011 z dnia 16 listopada 2011r.(22.5 KB)
444/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-06-20
w sprawie powołania Komisji pretargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - remont ul. Parkowej we wsi Mechlin

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-06-23 15:24:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji pretargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - remont ul. Parkowej we wsi Mechlin(27 KB)
445/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-06-20
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego we wsi Psarskie przy ul. Jaśminowej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-06-23 15:24:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego we wsi Psarskie przy ul. Jaśminowej(23 KB)
446/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-06-20
w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste niezabudowanych nieruchomości gruntowych

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-06-26 10:55:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste niezabudowanych nieruchomości gruntowych(36.5 KB)
447/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-06-20
w sprawie nabycia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Śremie przy ul. Nowowiejskiego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-06-26 10:55:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Śremie przy ul. Nowowiejskiego(22 KB)
448/08
Uchylony
Z dnia
2008-06-25
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy L.Okulickiego 12/33 Uchylone zarządzeniem nr 671/09 z dnia 27 kwietnia 2009r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-06-26 10:55:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2009-04-29 13:30:24)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy L.Okulickiego 12/33
Uchylone zarządzeniem nr 671/09 z dnia 27 kwietnia 2009r.(23 KB)
449/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-06-30
zmieniające Zarządzenie Burmistrza Sremu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-07-01 09:12:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-09 13:03:16)
Pobierz dokument - zmieniające Zarządzenie Burmistrza Sremu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE(21.5 KB)
450/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-06-30
w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego "Aktywnośc się opłaca"

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-07-01 09:12:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego Aktywnośc się opłaca(21.5 KB)
451/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-06-30
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2008r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-07-08 14:07:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2008r.(25.5 KB)
Załączniki
452/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-07-02
w sprawie przeznaczenia do zamiany gruntu położonego w Śremie przy ul. Gen. Sikorskiego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-07-08 14:07:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do zamiany gruntu położonego w Śremie przy ul. Gen. Sikorskiego(29 KB)
453/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-07-03
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Stefana Grota Roweckiego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-07-08 14:07:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Stefana Grota Roweckiego(22.5 KB)
454/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-07-07
w sprawie nabycia nieruchomości połozonych w Psarskiem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-07-08 14:07:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości połozonych w Psarskiem(34 KB)
455/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-07-07
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Śrem w III kwartale 2008r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-07-08 14:07:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Śrem w III kwartale 2008r.(21.5 KB)
Załączniki
456/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-07-10
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-07-23 07:29:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego(21 KB)
457/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-07-11
w sprawie powołania komisji przetargowej na remont nawierzchni z brukowej kostki granitowej na ul. Wąskiej i Gołębiej w Śremie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-07-23 07:29:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na remont nawierzchni z brukowej kostki granitowej na ul. Wąskiej i Gołębiej w Śremie.(27 KB)
458/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-07-14
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej na stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-07-23 07:29:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej na stanowisko ds. gospodarki komunalnej(21 KB)
459/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-07-17
w sprawie powołania komisji przetargowej na termomodernizację budynków mieszkalnych przy ul. Modrzewskiego 1 i 3 w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-07-23 07:29:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na termomodernizację budynków mieszkalnych przy ul. Modrzewskiego 1 i 3 w Śremie(27.5 KB)
460/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-07-18
w sprawie powpłania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Beaty Lewandowskiej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-07-23 07:29:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powpłania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Beaty Lewandowskiej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego(26.5 KB)
461/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-07-21
w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-07-30 10:09:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny(24.5 KB)
462/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-07-21
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. Kochanowskiego 3/24

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-07-30 10:09:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. Kochanowskiego 3/24(23.5 KB)
463/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-07-21
w sprawie sprzedaży lokalu mieszklanego położonego w Śremie przy ul. S.Grota Roweckiego 4/106

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-07-30 10:09:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszklanego położonego w Śremie przy ul. S.Grota Roweckiego 4/106(23 KB)
464/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-07-24
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę chodnika we wsi Luciny - część wojewódzka

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-07-30 10:09:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę chodnika we wsi Luciny - część wojewódzka(26.5 KB)
465/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-07-24
w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego na Placu 20 Października w Śremie z okazji "Letniej biesiady na rynku"

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-07-30 10:09:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego na Placu 20 Października w Śremie z okazji Letniej biesiady na rynku(21.5 KB)
466/08
Uchylony
Z dnia
2008-07-24
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. S.Grota Roweckiego 4/48. Uchylone Zarządzeniem nr 646/09 z dnia 27 marca 2009r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-07-30 10:09:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2009-04-03 14:13:43)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. S.Grota Roweckiego 4/48.
Uchylone Zarządzeniem nr 646/09 z dnia 27 marca 2009r.(23 KB)
467/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-07-24
w sprawie powołania komisji przetargowej na przebudowę i rozbudowę budynku Ratusza w Śrenie - etap I

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-07-30 10:09:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na przebudowę i rozbudowę budynku Ratusza w Śrenie - etap I(22.5 KB)
468/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-07-25
w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2008-08-13 13:51:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Śremie(21.5 KB)
469/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-07-29
w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2008-08-13 13:51:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Śremie(21.5 KB)
470/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-08-01
w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Letniej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2008-08-13 13:51:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Letniej (22 KB)
471/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-08-01
w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości polożonej w Śremie przy ul. Letniej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2008-08-13 13:51:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości polożonej w Śremie przy ul. Letniej(22.5 KB)
472/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-08-05
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE Zmienione zarządzeniem nr 515/08 z dnia 14 października 2008r.

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2008-08-20 09:15:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-09 13:03:12)
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE
Zmienione zarządzeniem nr 515/08 z dnia 14 października 2008r.(21.5 KB)
473/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-08-11
w sprawie wyłączenia gruntu z obszaru Podstrefy Śrem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK"

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2008-08-20 09:15:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wyłączenia gruntu z obszaru Podstrefy Śrem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK(22 KB)
474/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-08-11
w sprawie upoważnienia Kierownika OPS w Śremie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2008-08-20 09:15:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie upoważnienia Kierownika OPS w Śremie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.(21.5 KB)
475/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-08-12
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2008-08-20 09:15:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie(21 KB)
476/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-08-12
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2008-08-20 09:15:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie(21 KB)
477/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-08-12
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2008

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2008-08-20 09:15:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2008(22 KB)
Załączniki
478/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-08-13
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości połozonej w Śremie przy ul. Skłodowskiej - Curie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2008-08-20 09:15:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości połozonej w Śremie przy ul. Skłodowskiej - Curie(23 KB)
479/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-08-13
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych połozonych w Śremie w rejonie ul. Skłodowskiej - Curie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2008-08-20 09:15:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych połozonych w Śremie w rejonie ul. Skłodowskiej - Curie(36 KB)
480/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-08-24
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości połozonych w Śremie przy ul. Makuszyńskiego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-09-01 08:47:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości połozonych w Śremie przy ul. Makuszyńskiego(31 KB)
480/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-08-14
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonych w Śremie przy ulicy Makuszyńskiego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-09-01 08:47:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonych w Śremie przy ulicy Makuszyńskiego(31 KB)
481/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-08-14
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości połozonych w Śremie przy ul. Makuszyńskiego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-09-01 08:47:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości połozonych w Śremie przy ul. Makuszyńskiego(31 KB)
482/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-08-14
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości polozonej w Śremie przy ul. Makuszyńskiego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-09-01 08:47:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości polozonej w Śremie przy ul. Makuszyńskiego(23 KB)
483/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-08-18
w sprawie umorzenia Panu Jarkowi Czyż zam. w Poznaniu zaległości z tytułu czynszu za najem nieruchomości

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-09-01 08:47:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie umorzenia Panu Jarkowi Czyż zam. w Poznaniu zaległości z tytułu czynszu za najem nieruchomości(22.5 KB)
484/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-08-18
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ronda ul. Kilińskiego, Powstańców Wlkp, Sikorskiego w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-09-01 08:47:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ronda ul. Kilińskiego, Powstańców Wlkp, Sikorskiego w Śremie(28.5 KB)
485/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-08-20
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego we wsi Góra oznaczonego nr ewidencyjnym 88/1 na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-09-01 08:47:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego we wsi Góra oznaczonego nr ewidencyjnym 88/1 na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej(22 KB)
486/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-08-22
w sprawie terminu realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2008r. "Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I - III szkoły podstawowej lub I - III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia - Wyprawka szkolna".

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-09-01 08:47:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie terminu realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2008r. Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I - III szkoły podstawowej lub I - III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia - Wyprawka szkolna.(23 KB)
487/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-08-22
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie oznaczonego nr ewidencyjnym 2263/6 na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-09-01 08:47:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie oznaczonego nr ewidencyjnym 2263/6 na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej(22 KB)
488/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-08-22
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie oznaczonego nr ewidencyjnym 2773/16 na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-09-01 08:47:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie oznaczonego nr ewidencyjnym 2773/16 na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej(22 KB)
489/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-08-25
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej - rozpatrzenie wniosków o najem mieszkania

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-09-01 08:47:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej - rozpatrzenie wniosków o najem mieszkania(30.5 KB)
490/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-08-25
w sprawie przeznaczenia do zamiany gruntu połozonego w Śremie przy ul. Gen. Sikorskiego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-09-01 08:47:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do zamiany gruntu połozonego w Śremie przy ul. Gen. Sikorskiego(30.5 KB)
491/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-08-27
w sprawie powołania komisji przetargowej na udzielenie gminie długoterminowego kredytu komercyjnego w kwocie 2 813 122 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zaplanowanych w budżecie gminy Śrem na 2008 rok.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-09-01 08:47:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na udzielenie gminie długoterminowego kredytu komercyjnego w kwocie 2 813 122 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zaplanowanych w budżecie gminy Śrem na 2008 rok.(28.5 KB)
492/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-09-02
w sprawie nabycia prawa uzytkowania wieczystego nieruchomości w drodze darowizny

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-09-16 07:47:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia prawa uzytkowania wieczystego nieruchomości w drodze darowizny(25 KB)
493/08
Uchylony
Z dnia
2008-09-02
w sprawie przeznaczenia do sprzedazy bezprzetargowej na rzecz użtykownika wieczystego gruntu polozonego w Dalewie Uchylone zarądzeniem nr 776/09 z dnia 8 października 2009r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-09-16 07:47:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2009-10-16 13:16:50)
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedazy bezprzetargowej na rzecz użtykownika wieczystego gruntu polozonego w Dalewie
Uchylone zarądzeniem nr 776/09 z dnia 8 października 2009r.(21.5 KB)
494/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-09-02
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz uzytkownika wieczystego gruntu polozonego wNiesłabinie przy ul. Szkolnej 10

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-09-16 07:47:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz uzytkownika wieczystego gruntu polozonego wNiesłabinie przy ul. Szkolnej 10(21.5 KB)
495/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-09-05
w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Psarskiem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-09-16 07:47:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Psarskiem(30 KB)
496/08
Uchylony
Z dnia
2008-09-05
w sprawie ustalenia składu osobowego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Uchylone Zarządzeniem nr 171/2014 Burmistrza Śremu z dnia 19 grudnia 2014r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-09-16 07:47:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2014-12-22 14:18:38)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia składu osobowego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Uchylone Zarządzeniem nr 171/2014 Burmistrza Śremu z dnia 19 grudnia 2014r.(33 KB)
497/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-09-08
w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na budowę ronda w ul. Kilińskiego, Powstańców Wlkp, Sikorskiego w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-09-16 07:47:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na budowę ronda w ul. Kilińskiego, Powstańców Wlkp, Sikorskiego w Śremie(22 KB)
498/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-09-08
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2008 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-09-16 07:47:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2008 rok(27 KB)
Załączniki
499/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-09-10
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. Stefana Grota Roweckiego 4/13

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-09-19 10:56:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. Stefana Grota Roweckiego 4/13(23 KB)
500/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-09-10
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. A.F.Modrzewskiego 1/1

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-09-19 10:56:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. A.F.Modrzewskiego 1/1(23 KB)
501/08
Uchylony
Z dnia
2008-09-15
w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Dyrektora Muzeum Śremskiego w Śremie Zmienione zarządzeniem nr 743/09 z dnia 29 lipca 2009r, Uchylone zarządzeniem nr 124/2014 Burmistrza Śremu z dnia 11 września 2014r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-10-01 10:27:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2014-09-18 15:17:19)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Dyrektora Muzeum Śremskiego w Śremie
Zmienione zarządzeniem nr 743/09 z dnia 29 lipca 2009r,
Uchylone zarządzeniem nr 124/2014 Burmistrza Śremu z dnia 11 września 2014r.(21 KB)
502/08
Uchylony
Z dnia
2008-09-15
zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie powołania dyrektora Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie Uchylone zarządzeniem nr 4/2013 Burmistrza Śremu z dnia 8 stycznia 2013r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-10-01 10:27:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2013-01-15 12:58:54)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie powołania dyrektora Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie
Uchylone zarządzeniem nr 4/2013 Burmistrza Śremu z dnia 8 stycznia 2013r.(21.5 KB)
503/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-09-15
w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie Zmienione zarządzeniem nr 744/09 z dnia 29 lipca 2009r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-10-01 10:27:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2009-08-04 11:51:20)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie
Zmienione zarządzeniem nr 744/09 z dnia 29 lipca 2009r.(23.5 KB)
504/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-09-16
w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-10-01 10:27:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości gruntowej(23 KB)
505/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-09-29
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej 8A/3. Uchylone zarządzeniem nr 604/09 z dnia 6 lutego 2009r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-10-01 10:27:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2009-02-13 07:19:01)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej 8A/3.
Uchylone zarządzeniem nr 604/09 z dnia 6 lutego 2009r.(22.5 KB)
506/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-09-25
W sprawie powołania komisji przetargowej na usunięcie kolizji elektroenergetycznych na terenie ŚPI - Wschód: linia SN15kV Gostyń - 1. Gostyń - 2, Książ Wlkp

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-10-01 10:27:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - W sprawie powołania komisji przetargowej na usunięcie kolizji elektroenergetycznych na terenie ŚPI - Wschód: linia SN15kV Gostyń - 1. Gostyń - 2, Książ Wlkp(22.5 KB)
507/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-09-25
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko ds. inwestycji i księgowości

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-10-01 10:27:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko ds. inwestycji i księgowości(21 KB)
508/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-09-30
w spawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2008

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-10-10 07:26:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w spawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2008(22 KB)
Załączniki
509/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-10-02
w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzątanie i utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miejskiego w Śremie przy Placu 20 Paziernika 1 wraz z terenem przyległym - dziedziniec Ratusza, chodnik przed Ratuszem oraz schody wejściowe

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-10-10 07:26:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzątanie i utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miejskiego w Śremie przy Placu 20 Paziernika 1 wraz z terenem przyległym - dziedziniec Ratusza, chodnik przed Ratuszem oraz schody wejściowe(28.5 KB)
510/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-10-02
w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem służebności przesyłu. Uchylone zarządzeniem nr 601/09 z dnia 5 lutego 2009r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-10-14 14:24:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2009-02-13 07:19:01)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem służebności przesyłu.
Uchylone zarządzeniem nr 601/09 z dnia 5 lutego 2009r.(22 KB)
511/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-10-03
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy A.F. Modrzewskiego 3/1

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-10-14 14:24:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy A.F. Modrzewskiego 3/1(23 KB)
512/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-10-03
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego we wsi Psarskie przy ul. Leśnej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-10-14 14:24:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego we wsi Psarskie przy ul. Leśnej(23 KB)
513/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-10-09
w sprawie powołania komisji przetargowej na adaptację istniejących pomieszczeń po kawiarni na Miejskie Centrum Informacji w Śremie przy Placu 20 Października 11

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-10-14 14:24:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na adaptację istniejących pomieszczeń po kawiarni na Miejskie Centrum Informacji w Śremie przy Placu 20 Października 11(27.5 KB)
514/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-10-14
w sprawie powołania komisji przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację ulic Kilińskiego i Piłksudskiego w Śremie na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 434 - odcinek ca 2,6 km (z wyłączeniem projektowanych rond. Zmienione zarządzneiem nr 519/08 z dnia 22 października 2008r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-10-27 10:08:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2008-11-04 08:08:34)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację ulic Kilińskiego i Piłksudskiego w Śremie na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 434 - odcinek ca 2,6 km (z wyłączeniem projektowanych rond.
Zmienione zarządzneiem nr 519/08 z dnia 22 października 2008r.(23.5 KB)
515/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-10-14
zmieniające zarządzenie nr 472/08 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-10-27 10:08:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-09 13:03:16)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie nr 472/08 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej NIEOBOWIĄZUJĄCE(23.5 KB)
516/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-10-16
w sprawie oddania sołectwu Góra nieruchomości połozonej w Górze, w zwykły zarząd

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-10-27 10:08:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie oddania sołectwu Góra nieruchomości połozonej w Górze, w zwykły zarząd(25 KB)
517/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-10-16
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Śrem w IV kwartale 2008r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-10-27 10:08:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Śrem w IV kwartale 2008r.(21.5 KB)
Załączniki
518/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-10-17
w sprawie powołania członków Gminnej Rady Pożytku Publicznego. Zmienione zarządzeniem nr 31/2011 z dnia 25 stycznia 2011r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-10-27 10:08:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2011-02-10 08:15:58)
Pobierz dokument - w sprawie powołania członków Gminnej Rady Pożytku Publicznego.
Zmienione zarządzeniem nr 31/2011 z dnia 25 stycznia 2011r.(25 KB)
519/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-10-22
w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację ulic Kilińskiego i Piłsudskiego w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-11-04 08:08:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2008-11-04 08:18:08)
Pobierz dokument - w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację ulic Kilińskiego i Piłsudskiego w Śremie(23.5 KB)
520/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-10-28
w sprawie oddania w najem gruntu polozonego w Śremie przy ul. Kilińskiego, z przeznaczeniem na lokalizację telebimu reklamowego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-11-05 08:53:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie oddania w najem gruntu polozonego w Śremie przy ul. Kilińskiego, z przeznaczeniem na lokalizację telebimu reklamowego(22 KB)
521/08
Uchylony
Z dnia
2008-10-28
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz uzytkownika wieczystego gruntu położonego w Śremie przy ul. WiejskiejUchlone zarządzeniem nr 791/09 z dnia 18 listopada 2009r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-11-05 08:53:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2009-11-20 14:57:31)
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz uzytkownika wieczystego gruntu położonego w Śremie przy ul. WiejskiejUchlone zarządzeniem nr 791/09 z dnia 18 listopada 2009r.(22 KB)
522/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-10-30
w sprawie wzoru wniosku o udzielenie dotacji oraz wzoru formularza sprawozdania z realizacji zadania dla którego została udzielona dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-11-05 08:53:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wzoru wniosku o udzielenie dotacji oraz wzoru formularza sprawozdania z realizacji zadania dla którego została udzielona dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków(24 KB)
Załączniki
523/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-10-31
zmieniające zarządzenie w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Śrem na 2008r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-11-05 08:53:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Śrem na 2008r.(39 KB)
524/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-11-03
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2008 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-11-05 08:53:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2008 rok(29 KB)
Załączniki
525/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-11-06
w sprawie sprzedaży lokalu mieszklanego połozonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/15. Uchylone zarządzeniem nr 600/09 z dnia 5 lutego 2009r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-11-17 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2009-02-13 07:19:01)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszklanego połozonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/15.
Uchylone zarządzeniem nr 600/09 z dnia 5 lutego 2009r.(22.5 KB)
526/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-11-12
zmieniające Zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie powołania Komisji do likwidacji pieczątek, księgozbioru, sprzętu komputerowego oraz środków nietrwałych znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-11-17 15:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające Zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie powołania Komisji do likwidacji pieczątek, księgozbioru, sprzętu komputerowego oraz środków nietrwałych znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Śremie(21 KB)
527/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-11-12
w sprawie zmiany Regulaminu Hostelu Socjalnego w Nochowie oraz Regulaminu Schroniska dla Kobiet w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-11-17 15:10:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmiany Regulaminu Hostelu Socjalnego w Nochowie oraz Regulaminu Schroniska dla Kobiet w Śremie(23.5 KB)
528/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-11-14
w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Srem na 2009 rok.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-11-17 15:57:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2008-12-17 08:21:17)
Pobierz dokument - w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Srem na 2009 rok. (21 KB)
Załączniki
529/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-11-24
w sprawie oddania w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku połozonym w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej 10

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-11-28 09:00:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie oddania w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku połozonym w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej 10(1.82 MB)
530/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-11-28
w sprawie przekazania na majątek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Śremie środków trwałych

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-12-03 08:21:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przekazania na majątek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Śremie środków trwałych (24 KB)
531/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-11-28
w sprawie przekazania na majątek Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie środków trawłych

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-12-03 08:21:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przekazania na majątek Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie środków trawłych(23.5 KB)
532/08
Uchylony
Z dnia
2008-11-28
w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, oplat i niepodatkowych należności budżetowych realizowanych przez Burmistrza Śremu. Traci moc z dniem 8 lutego 2011r. . Nowe zarządzenie nr 43/2011 Z dnia 8 lutego 2011r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-12-10 12:20:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2011-02-10 12:24:01)
Pobierz dokument - w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, oplat i niepodatkowych należności budżetowych realizowanych przez Burmistrza Śremu.
Traci moc z dniem 8 lutego 2011r. . Nowe zarządzenie nr 43/2011 Z dnia 8 lutego 2011r.(46 KB)
Załączniki
533/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-11-28
w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim w Śremie. Anulowane zarządzeniem nr 866/10 z dnia 4 marca 2010 r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-12-10 12:20:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2010-03-10 09:18:17)
Pobierz dokument - w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim w Śremie.
Anulowane zarządzeniem nr 866/10 z dnia 4 marca 2010 r.(51 KB)
Załączniki
534/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-12-01
zmieniające zarządzenie w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-12-10 12:20:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2008-12-17 08:21:17)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt(31.5 KB)
535/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-12-02
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2008r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-12-10 12:20:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2008r.(28 KB)
Załączniki
536/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-12-03
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego polozonego w Śremie przy ul. Ogrodowej 29/40

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-12-10 12:20:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego polozonego w Śremie przy ul. Ogrodowej 29/40(23.5 KB)
537/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-12-05
w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości połozonych w Lucinach

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-12-10 12:20:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości połozonych w Lucinach(28.5 KB)
538/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-12-05
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Olgi But-Będzieszak ubiegajacej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-12-10 12:20:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2008-12-17 08:21:17)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Olgi But-Będzieszak ubiegajacej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego(26 KB)
539/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-12-08
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego polozonego w Śremie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10/11

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-12-17 08:21:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego polozonego w Śremie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10/11(23 KB)
540/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-12-08
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 10/9

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-12-17 08:21:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 10/9(23 KB)
541/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-12-08
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego polozonego w Śremie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 10/15

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-12-17 08:21:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego polozonego w Śremie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 10/15(23 KB)
542/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-12-08
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego polozonego w Śremie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 10/7

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-12-17 08:21:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego polozonego w Śremie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 10/7(23 KB)
543/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-12-09
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego polozonego w Śremie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 10/6

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-12-17 08:21:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego polozonego w Śremie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 10/6(23 KB)
544/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-12-09
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/22. Uchylone zarządzeniem nr 605/09 z dnia 6 lutego 2009r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-12-17 08:21:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2009-02-13 07:19:01)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/22.
Uchylone zarządzeniem nr 605/09 z dnia 6 lutego 2009r.(23 KB)
545/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-12-09
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego polozonego w Śremie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 6/14

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-12-17 08:21:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego polozonego w Śremie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 6/14(23 KB)
546/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-12-09
w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-12-17 08:21:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o.(21 KB)
Załączniki
547/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-12-10
w sprawie umorzenia Pani Hannie Ratajczak zam. w Śremie zalegóości z tytułu opłat za bezumowne korzystanie z gruntu

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-12-17 08:21:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie umorzenia Pani Hannie Ratajczak zam. w Śremie zalegóości z tytułu opłat za bezumowne korzystanie z gruntu(22 KB)
548/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-12-10
w sprawie umorzenia Pani Barbarze Stefaniak zam. w Lipówka 14 gm. Dolsk zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-12-17 08:21:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie umorzenia Pani Barbarze Stefaniak zam. w Lipówka 14 gm. Dolsk zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu(26 KB)
549/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-12-10
w sprawie umorzenia Zanonowi Majsnerowi zam. w Błociszewie zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-12-17 08:21:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie umorzenia Zanonowi Majsnerowi zam. w Błociszewie zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu(24.5 KB)
550/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-12-16
w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-12-29 15:38:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Śremie(21.5 KB)
551/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-12-19
zmianiające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe, lokale oraz tereny służące na cele socjalno - bytowe mieszkańców budynków komunalnych i opłat za reklamy.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-12-29 15:38:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmianiające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe, lokale oraz tereny służące na cele socjalno - bytowe mieszkańców budynków komunalnych i opłat za reklamy.(25.5 KB)
552/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-12-19
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2009r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-12-29 15:38:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2009r.(120 KB)
553/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-12-22
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Śremie Traci moc 31 grudnia 2009r. Nowy regulamin został wprowadzony zarządzeniem nr 804/09 z 4 grudnia 2009r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-12-29 15:38:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2009-12-08 07:30:23)
Pobierz dokument - w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Śremie
Traci moc 31 grudnia 2009r. Nowy regulamin został wprowadzony zarządzeniem nr 804/09 z 4 grudnia 2009r.(20.5 KB)
Załączniki
554/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-12-22
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedur według normy ISO 9001 : 2000

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2008-12-29 15:38:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedur według normy ISO 9001 : 2000(20.5 KB)
Załączniki
555/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-12-30
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2009-01-08 08:19:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej(24 KB)
556/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-12-30
w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2009-01-08 08:19:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek(21 KB)
557/08
Uchylony
Z dnia
2008-12-30
w sprawie powołania auditorów wewnętrznych Zmienione zarządzeniem nr 9/2012 Kierownika Urzędu z dnia 14 czerwca 2012r. Tracą moc zarządzenia nr 653/06 z dnia 30 marca 2006r. oraz 36/07 z dnia 25 stycznia 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2009-01-08 08:19:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2015-03-23 15:20:02)
Pobierz dokument - w sprawie powołania auditorów wewnętrznych

Zmienione zarządzeniem nr 9/2012 Kierownika Urzędu z dnia 14 czerwca 2012r.
Tracą moc zarządzenia nr 653/06 z dnia 30 marca 2006r. oraz 36/07 z dnia 25 stycznia 2007r.
(22 KB)
558/08
Projektowany
Z dnia
2008-12-30
w sprawie ceny za przyjmowanie odpadów na Międzygminne Składowsko Odpadów Komunalnych w Mateuszewie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2009-01-08 08:19:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ceny za przyjmowanie odpadów na Międzygminne Składowsko Odpadów Komunalnych w Mateuszewie(25.5 KB)
559/08
Obowiązujący
Z dnia
2008-12-31
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2008

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2009-01-15 11:52:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2008(22 KB)
Załączniki
 
 
liczba odwiedzin: 9533092

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X