☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 22.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Śremski Sport Sp. z o.o.

 • Śremski Sport Sp. z o.o.

  Siedziba:
  Śrem
  Stanisława Staszica 1a
  tel./fax: +48 061  28 30 451

  http://www.sremskisport.pl

  sekretariat@sremskisport.pl

   

  Organy Spółki

  Zgromadzenie Wspólników :  Burmistrz Śremu

  Rada Nadzorcza
  Skład Rady Nadzorczej:

  Bartosz Edwarczyk (przewodniczący)
  Katarzyna Tomczyk (z-ca przewodniczącego, sekretarz)
  Robert Mielcarek (członek RN)

  Zarząd Spółki
  Zarząd Spółki jednoosobowy

  Daniel Cicharski - Prezes Zarządu

 • Śremski Sport Spółka z o.o.


  Przedmiotem działalności :

  - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
  - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
  - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
  - Wypożyczenie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
  - Działalność w zakresie informacji turystycznej
  - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji gdzie indziej niesklasyfikowana
  - Działalność pomocnicza związana z utrzymywaniem porządku w budynkach
  - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
  - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  - Działalność obiektów sportowych
  - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
  - Pozostała działalność związana ze sportem
  - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
  - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
  - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.
  - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  - Działalność wspomagająca edukację
  - Inna działalność
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13821860