☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 25.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
 
Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 
2) Zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych na czas trwania imprezy.
 
3) Zgoda właściciela lub zarządcy terenu (obiektu) na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
 
4) Szkic sytuacyjny z naniesionym punktem sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
 
5) Kopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z dowodem uiszczenia opłaty za wydane zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez gminę Śrem).
 
6) Kopia statutu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (w przypadku ubiegania się o  zezwolenie przez  jednostkę OSP.
 
7) Pełnomocnictwo notarialne  w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej,
 
 
Opłata skarbowa :
Zezwolenie  nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018 r., poz.1044 ze zm.) 
 
 
Ulgi :
Nie stosuje się.
 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie
Zespół Obsługi Klienta 
pokój nr 01 (parter)
Plac 20 Października 1
63 – 100 Śrem
 
 
 Termin załatwienia sprawy:
- do 30 dni
  
 
Komórka odpowiedzialna :
Pion Administracyjno-Organizacyjny
Zespół Obsługi Klienta 
pokój nr 01 
tel. 61 28 47 147
 
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Śremu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
  
 
Dodatkowe informacje:
1. Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych  może się ubiegać przedsiębiorca, który  posiada  stałe  zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
 
2. Wniosek złożony bez wymaganych załączników nieuzupełniony w terminie 7 dni od wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania.   
 
3. Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż alkoholu wydawane jest okres do 2 dni, po wcześniejszym uregulowaniu wymaganej ustawowo opłaty. 
 
4. Wysokość opłaty za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych:
  • do 4,5 % alkoholu oraz piwa pobiera się w wysokości 1/12 rocznej opłaty  525,00 zł tj. 43,75 zł,
  • powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) pobiera się w  wysokości 1/12 rocznej opłaty 525,00 zł, tj.  43,75 zł,
  • powyżej 18 % alkoholu pobiera się w wysokości 1/12 rocznej opłaty 2.100,00 zł, tj. 175,00 zł
 
 

 

Wytworzył:
Marzena Tonińska
(2018-12-24)
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-12-21 14:16:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13821860