☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie

Wtorek 30.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - druk do pobrania .doc
  2. Zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych na czas trwania imprezy.
  3. Zgoda właściciela lub zarządcy terenu (obiektu) na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
  4. Szkic sytuacyjny z naniesionym punktem sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
  5. Kopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z dowodem uiszczenia opłaty za wydane zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Burmistrza Śremu).
  6. Kopia statutu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (w przypadku ubiegania się o zezwolenie przez  jednostkę OSP.
  7. Pełnomocnictwo notarialne  w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z  potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej,

 

Opłata skarbowa :

Zezwolenie  nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).

W przypadku wydania decyzji odmownej opłata skarbowa - 17,00 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania

 

Ulgi:

Nie stosuje się.

  

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Śremie

Zespół Obsługi Klienta 

pokój nr 01 (parter)

Plac 20 Października 1

63 – 100 Śrem

 

Termin załatwienia sprawy:

- do 30 dni

  

Komórka odpowiedzialna:

Pion Administracyjno-Organizacyjny

Zespół Obsługi Klienta 

pokój nr 01 

tel. 61 28 47 147

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Śremu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

  

Dodatkowe informacje:

1. Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych  może się ubiegać przedsiębiorca, który posiada  stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

2. Wniosek złożony bez wymaganych załączników nieuzupełniony w terminie 7 dni od wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania.   

3. Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż alkoholu wydawane jest okres do 2 dni, po  wcześniejszym uregulowaniu wymaganej ustawowo opłaty. 

4. Wysokość opłaty za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych:

  • do 4,5% alkoholu oraz na piwo pobiera się w wysokości 1/12 rocznej opłaty 525,00 zł, tj. 43,75 zł,
  • powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) pobiera się w  wysokości 1/12 rocznej opłaty 525,00 zł, tj. 43,75 zł,
  • powyżej 18% alkoholu pobiera się w wysokości 1/12 rocznej opłaty 2.100,00 zł, tj. 175,00 zł.

 

 

 

Wytworzył:
Marzena Tonińska
(2018-12-24)
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2005-11-03 10:53:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2023-03-13 12:34:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3026416