☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 22.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Śremskie TBS Sp. z o. o.

 • Śremskie TBS Sp. z o.o. Siedziba i Władze  Siedziba:
  Śremskie TBS Spółka z o.o.
  ul. Leopolda Okulickiego 3 
  63-100 Śrem 
  tel. 61 28-30-020, 28-39-289,
   

  Organy Spółki
  Zgromadzenie Wspólników - Burmistrz Śremu

  Rada Nadzorcza
  Skład Rady Nadzorczej:
  Hieronim Urbanek (przewodniczący)
  Andrzej Łowicki (z-ca przewodniczącego)
  Anna Pruska-Małkowska (sekretarz)
   


  Zarząd Spółki.
  Zarząd Spółki jednoosobowy,

  • Prezes Zarządu – Wiesław Małaszniak

   

 • Śremskie TBS Sp. z o.o - zadania

  1.  Celem działalności Towarzystwa jest:

  a) budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu

  b) realizacja zadań własnych Gminy Śrem w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego oraz gospodarowania (zarządzani) gminnym zasobem nieruchomości na zasadach i w sposób ustalony uchwałą Wspólników

  2. Spółka może również:

  a) Nabywać budynki mieszkalne;

  b) Przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;

  c) Wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Towarzystwa;

  d) Sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi jego własności, z tym że powierzania zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych;

  e) Prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:

  - sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym.

  - budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego;

  - przeprowadzeniem remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Towarzystwa.

  3.    Przedmiotem działalności Spółki  zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, opisanym w ust. 1 i 2, jest:

  a)    zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 6832Z

  b)    działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD 8110Z,

  c)    wynajem i zarządzanie nieruchomości własnymi lub dzierżawionymi  - PKD 6820Z

  d)    kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD6810Z

  e)    realizacja projektów budowlanych związanych ze związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 4110Z

  f)    roboty związane z budową dróg i autostrad – PKD 4211Z

  g)    wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 4339Z

  h)    malowanie i szklenie – PKD 4334Z

  i)    posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowanie ścian – PKD 4333Z

  j)    wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 4322Z,

  k)    wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 4321Z,

  l)    roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 4120Z

  m)    tynkowanie – PKD 4331Z
   

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13821860