☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
  Siedziba: Śrem
  ul. Parkowa 6
  tel./fax: +48 61  28 30 511
   

  Organy Spółki
  Zgromadzenie Wspólników :  Burmistrz Śremu
   
  Rada Nadzorcza

  Marcin Niewiński (przewodniczący)

  Andrzej Wartecki (z-ca przewodniczącego)

  Ilona Dworczyńska-Giernacka (sekretarz)

  Andrzej Wichłacz (członek RN - pracownik)

  Bogusław Matuszak (członek RN - pracownik)

   
  Zarząd Spółki

  Zarząd Spółki jednoosobowy,

  • Prezes Zarządu - Paweł Wojna

   

 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.


  Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest:
  1.   działalność usługowa w zakresie:
       a) utrzymywanie urządzeń komunalnych,
       b) utrzymywania targowisk,
       c) gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
       d) oczyszczanie miejscowości i innych usłyg w zakresie utrzymania porządku i czystości,
       e) wywozu i unieszkodliwienia nieczystości stałych i płynnych,
       f) utrzymywanie zieleni,
       g) utrzymywanie cmentarzy i świadczenie usług pogrzebowych,
       h) utrzymywanie szletów miejskich,
        i) utrzymywanie w należytym stanie technicznym gminnych dróg, chodników i placów,
        j) gazyfikacji bezprzewodowej,
       k) remontowo - budowlanym,
        l) transportu,
        ł) innych usług w zakresie robót ziemnych, instalacyjnych i elektrycznych,
           wynikajacych z możliwości technicznych i kadrowych przedsiebiorstwa,
       m) budowa i sprzedaż mieszkań,
       n) usługi motoryzacyjne i diagnostyka,
       o) prowadzenie schroniska i hotelu dla zwierząt.
  2. handel, w tym eksport - import:
       a) artykułami spożywczymi, chemicznymi i przemysłowymi,
       b) materiałami i urządzeniami technicznymi - towarami budowlanymi,
       c) materiałami masowymi, tj. węglem, koksem, żwirem, oraz piaskiem,
           a także materiałami ropopochodnymi,
       d) pośrednictwo i handel nieruchomościami,
       e) sprzedaż zwierząt ze schroniska.
  3. produkcja materiałów, urządzeń technicznych oraz materiałów budowlanych.
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13821860