☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie

Piątek 09.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk dla zwierząt

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Śrem:


Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek  - druk do pobrania
  2. Zaświadczenie albo oświadczenia o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań).
  3. Kserokopia dokumentu świadczącego o posiadaniu aktualnych badań technicznych użytkowanego sprzętu specjalistycznego.
  4. Udokumentowanie odbycia przeszkolenia w zakresie przepisów weterynaryjnych dotyczących prowadzenia tego typu działalności.
  5. Dokument potwierdzający posiadanie sprzętu do wyłapywania zwierząt niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
  6. Umowa lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
  7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do obiektu umożliwiającego prowadzenie tego typu działalności lub pisemne zapewnienie zawarcia umowy na prowadzenie schroniska gminnego/bądź międzygminnego.Opłaty:

- zezwolenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 616 zł, którą należy uiścić z chwilą złożenia wniosku

- 17 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania


Ulgi:

W przypadku zmiany warunków wydanego zezwolenia – 50% stawki określonej od zezwolenia

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Śremie
Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01 (parter)
Pl. 20 Października 1
63 – 100 Śrem
 


Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni
 


Komórka odpowiedzialna:

Pion Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 21 
tel. 61 28 47 144

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Śremu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Podstawy prawne:

Uchwała Rady Miejskiej w Śremie Nr 392/XLV/10 

 

Wytworzył:
Grażyna Kubera - inspektor PAO
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2005-10-25 07:38:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-15 12:00:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3047304