☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 22.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy
 
Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
 
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 
1. oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust.1 pkt 1 przez osoby, o których mowa w art.8 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.)
 
2. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, spełniających warunki, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz.2140 ze zm.)
 
3. wykaz pojazdów
 
4. kserokopia prawa jazdy
 
5. kserokopia orzeczenia lekarskiego i psychologicznego 
 
6. kserokopia dowodu rejestracyjnego z przeznaczeniem TAXI
 
7. dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem
 
8. kserokopię świadectwa legalizacji taksometru
 
9. dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji  (potwierdzenie wpłaty na rachunek Urzędu Miejskiego w Śremie Nr 57 9084 0003 2102 0013 0521 0013 SBL O/Śrem.
 
W przypadku zgłoszenia zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przewozu taksówką należy złożyć wniosek -  druk do pobrania
 
 
Opłaty:
Opłata za udzielenie licencji :
Od każdego pojazdu samochodowego na obszar gminy dla okresu ważności licencji w latach :
od 2 do 15 lat – 200 zł,
powyżej 15 do 30 lat – 250 zł,
powyżej 30 do 50 lat – 300 zł,
 
 
Opłata skarbowa :
Nie podlegają opłacie skarbowej.
Nie stosuje się.
 
 
Miejsce złożenia dokumentów :
Urząd Miejski w Śremie
Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01 (parter)
Plac 20 Października 1, 63 – 100 Śrem
 
 
Termin załatwienia sprawy :
do 30 dni
 
 
Komórka odpowiedzialna :
Pion Administracyjno-Organizacyjny
Zespół Obsługi Klienta, pokój nr 01
tel. 61 28 47 122
 
 
Tryb odwoławczy :
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Śremu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
 
Dodatkowe informacje : 
Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji następuje w drodze administracyjnej.
 
 

 

 

 

 

Wytworzył:
(2019-07-10)
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2006-09-01 09:02:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-10-22 12:18:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13821860