Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
1/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-02-01
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-02-06 14:24:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-08-14 15:08:46)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE(61.08 KB)
1/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-01-05
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłynęły w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2012r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-01-19 10:33:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłynęły w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2012r.(68.42 KB)
2/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-01-11
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej we wsi Psarskie oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 119/3

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-01-19 10:33:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej we wsi Psarskie oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 119/3(59.87 KB)
2/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-02-23
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-02-24 14:21:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej(55.05 KB)
3/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-01-11
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej we wsi Psarskie oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 164/6

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-01-19 10:33:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej we wsi Psarskie oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 164/6(59.88 KB)
3/12
Uchylony
Z dnia
2012-03-15
zmieniające zarządzenie nr 33/2011 Burmistrza Śremu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie polityki zarządzzania ryzykiem Uchylone zarządzeniem Kierownika Urzędu nr 7/2012 z ddnia 6 czerwca 2012r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-03-19 08:41:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2012-06-14 13:13:53)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie nr 33/2011 Burmistrza Śremu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie polityki zarządzzania ryzykiem
Uchylone zarządzeniem Kierownika Urzędu nr 7/2012 z ddnia 6 czerwca 2012r.(54.72 KB)
4/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-01-13
w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-01-19 10:33:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.(62.24 KB)
Załączniki
4/12
Uchylony
Z dnia
2012-03-15
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2011 Burmistrza Śremu z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie opisu procedury kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Śremie Zmienione zarządzeniem nr 6/2012 Kierownika Urzędu z dnia 1 czerwca 2012r. Uchyone zarządzeniem nr 77/2013 z dnia 29 lipca 2013r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-03-19 08:41:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2013-08-07 08:56:27)
Ważny do: 2012-03-15
Pobierz dokument - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2011 Burmistrza Śremu z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie opisu procedury kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Śremie
Zmienione zarządzeniem nr 6/2012 Kierownika Urzędu z dnia 1 czerwca 2012r.
Uchyone zarządzeniem nr 77/2013 z dnia 29 lipca 2013r.(59.55 KB)
5/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-01-13
w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-01-19 10:33:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r.(60.83 KB)
Załączniki
5/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-05-15
w sprawie polityki zarządzania oprogramowaniem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-05-22 17:45:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie polityki zarządzania oprogramowaniem(324.92 KB)
6/12
Uchylony
Z dnia
2012-06-01
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2011 Burmistrza Śremu z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie opisu procedury kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Śremie Uchylone zarządzeniem nr 77/2013 z dnia 29 lipca 2013r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-06-04 07:42:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2013-08-07 08:56:28)
Pobierz dokument - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2011 Burmistrza Śremu z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie opisu procedury kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Śremie
Uchylone zarządzeniem nr 77/2013 z dnia 29 lipca 2013r.(65.36 KB)
6/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-01-16
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 138/2011 z dnia 30 maja 2011r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Dezyderego Chłapowskiego 14/24

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-01-19 10:33:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 138/2011 z dnia 30 maja 2011r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Dezyderego Chłapowskiego 14/24(56.33 KB)
7/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-01-17
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-01-25 11:36:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok (61.13 KB)
Załączniki
7/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-08-21
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 28 czerwca 2012r. do 20 sierpnia 2012r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-11-27 07:44:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 28 czerwca 2012r. do 20 sierpnia 2012r.(27.26 KB)
Załączniki
7/12
Uchylony
Z dnia
2012-06-06
w sprawie polityki zarządzania ryzykiem Uchylone zarządzeniem nr 77/2013 z dnia 29 lipca 2013r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-06-14 13:13:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2013-08-07 08:56:28)
Pobierz dokument - w sprawie polityki zarządzania ryzykiem
Uchylone zarządzeniem nr 77/2013 z dnia 29 lipca 2013r.(104.1 KB)
8/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-06-11
w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej Urzędu Miejskiego w Śremie-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-06-14 13:13:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2019-02-04 11:48:03)
Pobierz dokument - w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej Urzędu Miejskiego w Śremie-NIEOBOWIĄZUJĄCE(317.63 KB)
8/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-01-19
w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego "Aktywność się opłaca"

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-01-25 11:36:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego Aktywność się opłaca(57.64 KB)
9/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-01-23
zmieniające Zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok zmienione zarządzeniem nr 156/2012 z dnia 3 grudnia 2012r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-01-25 11:36:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2012-12-11 11:30:53)
Pobierz dokument - zmieniające Zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok 

zmienione zarządzeniem nr 156/2012 z dnia 3 grudnia 2012r.(63.29 KB)
Załączniki
10/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-07-18
Zarządzenie Nr 10/2012 Kierownika Urzędu z dnia 17.07.2012 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-07-19 10:53:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Tomyślak
(2012-07-27 09:46:31)
Pobierz dokument - Zarządzenie Nr 10/2012 Kierownika Urzędu z dnia 17.07.2012 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej(58.51 KB)
10/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-01-24
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2012 r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-01-25 11:36:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2012 r.(59.61 KB)
Załączniki
11/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-01-27
w sprawie nabycia własności nieruchomości w drodze darowizny

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-01-31 14:30:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia własności nieruchomości w drodze darowizny(56.32 KB)
11/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-07-26
Zarządzenie 11/2012 Kierownika Urzędu z dnia 26.07.2012 r. w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjete w Urzędzie Miejskim w Śremie Zmienione Zarządzeniem Nr 8/2014 Kierownika Urzędu z dnia 5 listopada 2014r.NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2012-07-27 09:46:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Zadrożna
(2016-12-15 07:47:03)
Pobierz dokument - Zarządzenie 11/2012 Kierownika Urzędu z dnia 26.07.2012 r. w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjete w Urzędzie Miejskim w Śremie
Zmienione Zarządzeniem Nr 8/2014 Kierownika Urzędu z dnia 5 listopada 2014r.NIEOBOWIĄZUJĄCE(867.44 KB)
12/12
Uchylony
Z dnia
2012-09-12
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Śremie Zmienione zarządzeniem Kierownika Urzędu nr 14/2013 z dnia 16 grudnia 2013r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-09-14 14:11:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2013-12-18 09:15:39)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Śremie
Zmienione zarządzeniem Kierownika Urzędu nr 14/2013 z dnia 16 grudnia 2013r.(156.82 KB)
12/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-01-31
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 1/17

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-02-03 13:49:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 1/17(60.69 KB)
13/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-02-01
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Agnieszki Juskowiak pod nieobecność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-02-06 14:24:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Agnieszki Juskowiak pod nieobecność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie(61.21 KB)
13/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-09-13
w sprawie wprowadzenia zasad ewidencjonowania majatku trwałego stanowiącego własność lub współwłasność gminy Śrem kontrolowanego przez Urząd Miejski w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCY

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-09-14 14:11:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-05-25 15:06:08)
Pobierz dokument - w sprawie wprowadzenia zasad ewidencjonowania majatku trwałego stanowiącego własność lub współwłasność gminy Śrem kontrolowanego przez Urząd Miejski w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCY(1.14 MB)
14/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-02-02
zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie oddania w najem części nieruchomości gruntowej położonej w Śremie na Pl. 20 Października

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-02-06 14:24:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie oddania w najem części nieruchomości gruntowej położonej w Śremie na Pl. 20 Października(56.9 KB)
14/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-12-07
w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-12-13 15:06:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-11-24 13:40:48)
Pobierz dokument - w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Śremie
NIEOBOWIĄZUJĄCE(2.88 MB)
15/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-12-10
w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych Zmienione zarządzeniem nr 13/2013 z dnia 29 października 2013r, zmienione zarządzeniem nr 6/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-12-13 15:06:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-08-31 14:04:06)
Pobierz dokument - w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych
Zmienione zarządzeniem nr 13/2013 z dnia 29 października 2013r, zmienione zarządzeniem nr 6/2019 z dnia 21 maja 2019 r.(612.13 KB)
15/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-02-14
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność gminy Śrem w celu realizacji infrastruktury technicznej z wyłączeniem gruntów wchodzących w skład pasów drogowych dróg wewnętrznych NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-02-24 14:21:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:43:56)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność gminy Śrem w celu realizacji infrastruktury technicznej z wyłączeniem gruntów wchodzących w skład pasów drogowych dróg wewnętrznych NIEOBOWIĄZUJĄCE(61.95 KB)
16/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-02-14
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z nieruchomości stanowiących pasy dróg wewnętrznych w celu realizacji infrastruktury technicznej oraz opłat za ich zajęcie na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-02-24 14:21:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z nieruchomości stanowiących pasy dróg wewnętrznych w celu realizacji infrastruktury technicznej oraz opłat za ich zajęcie na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu(61.58 KB)
16/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-12-24
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji druków ścisłego zarachowania oraz majątku znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-12-28 08:20:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji druków ścisłego zarachowania oraz majątku znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Śremie(160.92 KB)
17/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-12-28
w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Śremie Regulaminu Organizacyjnego - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2013-01-07 07:11:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-08-28 13:43:51)
Pobierz dokument - w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Śremie Regulaminu Organizacyjnego - NIEOBOWIĄZUJĄCE(486.62 KB)
17/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-02-15
w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Chłapowskiego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-02-24 14:21:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Chłapowskiego(59.35 KB)
Załączniki
18/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-02-23
w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej w Śremie w rejonie ulicy Jeziornej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-03-01 09:33:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej w Śremie w rejonie ulicy Jeziornej(61.42 KB)
Załączniki
18/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-12-31
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku kontrolowanego przez Urząd Miejski w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2013-01-07 07:11:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku kontrolowanego przez Urząd Miejski w Śremie(156.69 KB)
19/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-02-28
w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór realizatora "Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Śrem na lata 2010 - 2013"

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-03-12 11:30:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór realizatora Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Śrem na lata 2010 - 2013(61.89 KB)
20/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-03-02
w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w Śremie przy ul. Józefa Piłsudskiego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-03-12 11:30:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w Śremie przy ul. Józefa Piłsudskiego(195.69 KB)
21/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-03-07
w sprawie oddania w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku położonym w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej 10

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-03-12 11:30:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie oddania w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku położonym w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej 10
(432.93 KB)
22/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-03-14
w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonych w Mechlinie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-03-19 08:41:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonych w Mechlinie(58.74 KB)
23/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-03-15
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 5 z oddziałami intergracyjnymi "Mali Przyrodnicy" w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-03-19 08:41:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 5 z oddziałami intergracyjnymi Mali Przyrodnicy w Śremie(62.64 KB)
24/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-03-15
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-03-19 08:41:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie(61.57 KB)
25/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-03-15
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-03-19 08:41:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie(62.33 KB)
26/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-03-15
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Braci Barskich w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-03-19 08:41:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Braci Barskich w Śremie(62.13 KB)
27/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-03-15
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-03-19 08:41:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie(62.36 KB)
28/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-03-20
w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonych w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-03-30 07:17:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonych w Śremie(63.73 KB)
29/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-03-26
w sprawie powołania Komisji przetergowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne (zakup energii elektrycznej)

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-03-30 07:17:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetergowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne (zakup energii elektrycznej)(65.25 KB)
30/12
Uchylony
Z dnia
2012-03-26
w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wynajmowane na cza nieoznaczony i lokale socjalne Uchylone z dniem 1 sierpnia 2013 roku Zarządzeniem nr 30/2013 z dnia 21 marca 2013r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-03-30 07:17:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2013-03-26 12:08:35)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wynajmowane na cza nieoznaczony i lokale socjalne
Uchylone z dniem 1 sierpnia 2013 roku Zarządzeniem nr 30/2013 z dnia 21 marca 2013r.(111.48 KB)
31/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-04-05
w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w Śremie przy ul. Gierymskiego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-04-13 15:04:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w Śremie przy ul. Gierymskiego(381.6 KB)
Załączniki
32/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-04-05
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 5 z oddziałami integracyjnymi "Mali Przyrodnicy" w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-04-13 15:04:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:27)
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 5 z oddziałami integracyjnymi Mali Przyrodnicy w Śremie
NIEOBOWIĄZUJĄCE(58.15 KB)
Załączniki
33/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-04-05
zarządzenie nr 33/2012 Burmistrza Śremu z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1. NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-04-13 15:04:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:29)
Pobierz dokument - zarządzenie nr 33/2012 Burmistrza Śremu z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1. 
NIEOBOWIĄZUJĄCE
 
 
  
 
 
(57.01 KB)
Załączniki
34/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-04-05
Zarzadzenie nr 34/2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-04-13 15:04:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:26)
Pobierz dokument - Zarzadzenie nr 34/2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4
im. Marii Konopnickiej w Śremie
NIEOBOWIĄZUJĄCE(57.49 KB)
Załączniki
35/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-04-05
zarządzenie nr 35/2012 Burmistrza Śremu z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6. NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-04-13 15:04:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:27)
Pobierz dokument - zarządzenie nr 35/2012 Burmistrza Śremu z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6.
NIEOBOWIĄZUJĄCE(58.09 KB)
Załączniki
36/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-04-05
zarządzenie nr 36/2012 Burmistrza Śremu z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 2.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-04-13 15:04:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zarządzenie nr 36/2012 Burmistrza Śremu z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 2.(58.75 KB)
Załączniki
37/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-04-05
Zarządzenie 37/2012 w sprawie wygaszenia zwykłego zarządu na nieruchomości niezabudowanej położonej w Dalewie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-04-13 15:04:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Zarządzenie 37/2012 w sprawie wygaszenia zwykłego zarządu na nieruchomości niezabudowanej położonej w Dalewie(63.32 KB)
Załączniki
38/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-04-19
w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonych w Śremie przy ul. Aleja Solidarności praz przy ul. Stanisława Staszica

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-04-25 13:42:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonych w Śremie przy ul. Aleja Solidarności praz przy ul. Stanisława Staszica(64.97 KB)
39/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-04-20
w sprawie darowizny nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Adama Mickiewicza 91

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-04-25 13:42:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie darowizny nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Adama Mickiewicza 91(63.01 KB)
40/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-04-20
w sprawie przekazania sołectwu Zbrudzewo nieruchomoći w zwykły zarząd

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-04-25 13:42:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przekazania sołectwu Zbrudzewo nieruchomoći w zwykły zarząd(62.71 KB)
41/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-04-20
w sprawie oddania w najem nieruchomości położonej w Dąbrowie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-04-25 13:42:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie oddania w najem nieruchomości położonej w Dąbrowie(294.83 KB)
42/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-04-24
w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-05-08 14:56:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek(58.93 KB)
43/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-04-24
w sprawie zmiany zarządzenia nr 219/2011 z dnia 29 września 2011r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości połozonej w Śremie w rejonie ulic Nowa Strzelnica i Rzemieślnicza

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-05-08 14:56:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmiany zarządzenia nr 219/2011 z dnia 29 września 2011r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości połozonej w Śremie w rejonie ulic Nowa Strzelnica i Rzemieślnicza(64.31 KB)
44/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-04-25
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Grzymysławiu

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-05-08 14:56:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Grzymysławiu(61.77 KB)
45/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-04-25
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-05-08 14:56:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok(473.45 KB)
46/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-05-10
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Stefana Grota Roweckiego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-05-22 17:45:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Stefana Grota Roweckiego(65.9 KB)
47/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-05-17
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gmin y Śrem na 2012 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-05-22 17:45:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gmin y Śrem na 2012 rok(384.78 KB)
48/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-05-17
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Zbrudzewie przy ul. Śremskiej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 56/16

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-05-22 17:45:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Zbrudzewie przy ul. Śremskiej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 56/16(65.28 KB)
49/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-05-24
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 265/2011 z dnia 21 grudnia 2011 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Stefana Grota Roweckiego 4/17

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-06-08 13:23:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 265/2011 z dnia 21 grudnia 2011 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Stefana Grota Roweckiego 4/17(63.75 KB)
50/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-05-28
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Śremski Sport Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-06-04 07:42:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Śremski Sport Sp. z o.o.(59.3 KB)
51/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-05-28
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej Śremski Sport Spółka z o.o

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-06-04 07:42:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej Śremski Sport Spółka z o.o(61.26 KB)
52/12
Uchylony
Z dnia
2012-06-05
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Gaju, oznaczonej ewidencyjnymi numarami działek 22/1 i 22/2 Uchylone zarządzeniem nr 31/2014 z dnia 6 marca 2014r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-06-08 13:23:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2014-03-24 07:18:43)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Gaju, oznaczonej ewidencyjnymi numarami działek 22/1 i 22/2
Uchylone zarządzeniem nr 31/2014 z dnia 6 marca 2014r.(64.79 KB)
53/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-06-05
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Mechlinie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 439/2

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-06-08 13:23:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Mechlinie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 439/2(62.51 KB)
54/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-06-05
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej we wsi Psarskie przy ul. Owocowej, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 54/42 i 68/3

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-06-08 13:23:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 14:54:06)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej we wsi Psarskie przy ul. Owocowej, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 54/42 i 68/3(65.46 KB)
55/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-06-05
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Śremskie TBS Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-06-08 13:23:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 15:04:02)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Śremskie TBS Sp. z o.o.(59.85 KB)
56/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-06-05
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej Śremskie TBS Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-06-08 13:23:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 15:01:56)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej Śremskie TBS Sp. z o.o.(61.49 KB)
57/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-06-14
w sprawie darowizny nieruchomości połozonej w Dalewie na rzecz powiatu śremskiego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-06-14 13:13:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie darowizny nieruchomości połozonej w Dalewie na rzecz powiatu śremskiego(63.54 KB)
58/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-06-26
w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas nieoznaczony

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-07-02 10:18:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas nieoznaczony(63.83 KB)
59/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-06-26
w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej im. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas nieoznaczony

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-07-02 10:18:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej im. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas nieoznaczony(62.67 KB)
60/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-06-26
w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas nieoznaczony

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-07-02 10:18:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas nieoznaczony(61.79 KB)
61/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-06-29
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-07-10 11:54:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-09 13:03:16)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE(840.09 KB)
62/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-07-05
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej we wsi Niesłabin przy ul. Łąkowej, oznaczonej ewidencyjnym numerem dziłaki 441/1

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-07-10 11:54:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej we wsi Niesłabin przy ul. Łąkowej, oznaczonej ewidencyjnym numerem dziłaki 441/1(64.83 KB)
63/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-07-05
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Śremie przy ulicy Krótkiej Zmienione zarządzeniem nr 120/2012 z dnia 25 września 2012r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-07-10 11:54:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2012-09-27 11:40:51)
Pobierz dokument - w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Śremie przy ulicy Krótkiej 
Zmienione zarządzeniem nr 120/2012 z dnia 25 września 2012r.(63.31 KB)
64/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-07-05
w sprawie umorzenia należności głównej przypadająceh gminie Śrem z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz należności ubocznych

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-07-10 11:54:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie umorzenia należności głównej przypadająceh gminie Śrem z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz należności ubocznych(62.84 KB)
65/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-07-06
w sprawie ustalenia wysokości niesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-07-10 11:54:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wysokości niesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.(62.48 KB)
66/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-07-06
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Spółka z o.o.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-07-10 11:54:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Spółka z o.o.(63.19 KB)
67/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-07-12
Zarządzenie Nr 67/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków celem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - "Wyprawka szkolna".

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-07-12 10:35:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Zarządzenie Nr 67/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków celem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - Wyprawka szkolna.(61.47 KB)
Załączniki
68/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-07-13
Zarządzenie Nr 68/2012 w sprawie przekazania sołectwu Mechlin nieruchomości w zwykły zarząd

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-07-17 09:07:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Zarządzenie Nr 68/2012 w sprawie przekazania sołectwu Mechlin nieruchomości w zwykły zarząd(63.55 KB)
69/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-07-17
Zarządzenie nr 69/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Zagrajek Anny ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-07-19 10:53:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Zarządzenie nr 69/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pani Zagrajek Anny ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego(67.22 KB)
70/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-07-17
Zarządzenie Nr 70/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Mikołajczak Agnieszki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-07-19 10:52:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Zarządzenie Nr 70/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pani Mikołajczak Agnieszki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego(67.09 KB)
71/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-07-17
Zarządzenie Nr 71/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Lewandowskiej Pauliny ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-07-19 10:52:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Zarządzenie Nr 71/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pani Lewandowskiej Pauliny ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego(67.49 KB)
72/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-07-17
Zarządzenie Nr 72/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Malinowskiej Anety ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-07-19 10:52:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Zarządzenie Nr 72/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pani Malinowskiej Anety ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego(65.92 KB)
73/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-07-17
Zarzadzenie Nr 73/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Nowickiej Anety ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-07-19 10:52:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Zarzadzenie Nr 73/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pani Nowickiej Anety ubiegającej się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego(65.3 KB)
74/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-07-17
Zarządzenie Nr 74/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Olbert Moniki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-07-19 10:52:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Zarządzenie Nr 74/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pani Olbert Moniki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego(66.05 KB)
75/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-07-17
Zarządzenie Nr 75/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Wilczyńskiej Lidii ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-07-19 10:52:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Zarządzenie Nr 75/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pani Wilczyńskiej Lidii ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego(66.36 KB)
76/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-07-17
Zarządzenie Nr 76/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Makałowskiej Izabeli ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-07-19 10:52:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Zarządzenie Nr 76/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pani Makałowskiej Izabeli ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego(65.96 KB)
77/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-07-17
Zarządzenie Nr 77/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Grześkowiak Emilii ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-07-19 10:53:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Zarządzenie Nr 77/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pani Grześkowiak Emilii ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego(66.49 KB)
78/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-07-17
Zarządzenie Nr 78/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Duszczaka Szymona ubiegającgo się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-07-19 10:53:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Zarządzenie Nr 78/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pana Duszczaka Szymona ubiegającgo się o awans na stopień nauczyciela mianowanego(66.23 KB)
79/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-07-17
Zarządzenie Nr 79/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Tarnawskiej Renaty ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-07-19 10:53:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Zarządzenie Nr 79/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pani Tarnawskiej Renaty ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego(66.85 KB)
80/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-07-17
Zarządzenie Nr 80/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Kossowskiej Elżbiety ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-07-19 10:53:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Zarządzenie Nr 80/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pani Kossowskiej Elżbiety ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego(66.52 KB)
81/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-07-17
Zarządzenie Nr 81/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Kalinowskiej Izabeli ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-07-19 10:53:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Zarządzenie Nr 81/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pani Kalinowskiej Izabeli ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego(67.59 KB)
82/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-07-18
Zarządzenie Nr 82/2012 Burmistrza Śremu z dnia 18.07.2012 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidnecyjnym numerem działki 847/2

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-07-19 10:53:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Zarządzenie Nr 82/2012 Burmistrza Śremu z dnia 18.07.2012 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonej
w Śremie, oznaczonej ewidnecyjnym numerem działki 847/2(63.17 KB)
83/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-07-20
Zarządzenie Nr 83/2012 Burmistrza Śremu z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przekazania sołectwu Mechlin nieruchomości w zwykły zarząd

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2012-07-23 11:05:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Zarządzenie Nr 83/2012 Burmistrza Śremu z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przekazania sołectwu Mechlin nieruchomości w zwykły
zarząd(62.44 KB)
84/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-08-06
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2012-08-09 08:14:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok(865.44 KB)
85/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-08-13
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 94/2011 z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Nochowie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-08-13 12:58:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 94/2011 z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Nochowie(156.06 KB)
86/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-08-14
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 609/09 z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy zbiegu ulic Gostyńskiej i Staszica oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 2409/3, 2410/4,2410/6

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-08-17 07:46:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 609/09 z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy zbiegu ulic Gostyńskiej i Staszica oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 2409/3, 2410/4,2410/6(157.85 KB)
87/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-08-16
w sprawie terminu i miejsca spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami miasta Śrem oraz sołectw: Kawcze, Łęg, Mechlin, Psarskie, Sosnowiec i Zbrudzewo w sprawie zmiany granic miasta

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-08-17 14:47:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie terminu i miejsca spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami miasta Śrem oraz sołectw: Kawcze, Łęg, Mechlin, Psarskie, Sosnowiec i Zbrudzewo w sprawie zmiany granic miasta(165.35 KB)
88/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-08-17
w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego znajdującego się na parterze budynku położonego w Śremie przy ul. Kościuszki 12

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-08-20 11:06:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego znajdującego się na parterze budynku położonego w Śremie przy ul. Kościuszki 12(389.85 KB)
89/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-08-23
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Grześkowiak Emilii ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-08-23 12:23:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Grześkowiak Emilii ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego(157.77 KB)
90/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-08-23
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla pana Duszczaka Szymona ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-08-27 10:22:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla pana Duszczaka Szymona ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego(156.04 KB)
91/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-08-23
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Tarnawskiej Renaty ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-08-27 10:22:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Tarnawskiej Renaty ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego(157.47 KB)
92/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-08-23
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Kossowskiej Elżbiety ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-08-27 10:22:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Kossowskiej Elżbiety ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego(156.55 KB)
93/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-08-23
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Malinowskiej Anety ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-08-27 10:22:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Malinowskiej Anety ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego(156.27 KB)
94/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-08-23
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Nowickiej Anety ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-08-27 10:22:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Nowickiej Anety ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego(156.62 KB)
95/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-08-23
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Olbert Moniki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-08-27 10:22:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Olbert Moniki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego(157.84 KB)
96/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-08-23
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Wilczyńskiej Lidii ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-08-27 10:22:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Wilczyńskiej Lidii ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego(157.47 KB)
97/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-08-23
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Makałowskiej Izabeli ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-08-27 10:22:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Makałowskiej Izabeli ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego(156.98 KB)
98/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-08-23
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-08-27 10:22:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2012-09-04 14:12:06)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok(554.4 KB)
99/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-08-24
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Stefana Grota Roweckiego 4/54

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-08-27 10:22:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Stefana Grota Roweckiego 4/54(159.67 KB)
100/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-08-24
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 5/29

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-08-27 10:22:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 5/29(159.69 KB)
101/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-08-24
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 3/23

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-08-27 10:22:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 3/23(158.4 KB)
102/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-08-24
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Gaju, oazaczonej ewidencyjnym numerem działki 59/4

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-08-29 10:52:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Gaju, oazaczonej ewidencyjnym numerem działki 59/4(159.13 KB)
103/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-08-24
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości połozonej w Śremie przy ul. Wiosennej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2489/8

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-08-29 10:52:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości połozonej w Śremie przy ul. Wiosennej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2489/8(159.57 KB)
104/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-08-24
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Pyszącej i Binkowie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-08-29 10:52:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Pyszącej i Binkowie(157.28 KB)
105/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-08-24
w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-08-29 10:52:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2019-01-31 14:48:15)
Pobierz dokument - w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem-NIEOBOWIĄZUJĄCE(520.31 KB)
106/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-08-31
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-09-04 14:12:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o.(157.57 KB)
107/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-08-31
w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-09-04 14:12:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o.(159.31 KB)
108/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-09-03
w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego NIEOBOWIĄZUJĄCY

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-09-04 14:12:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-08-31 07:12:50)
Pobierz dokument - w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego NIEOBOWIĄZUJĄCY(224.36 KB)
109/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-09-04
w sprawie oddania w najem gruntu położonego w Śremie przy ul. Farnej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-09-07 12:05:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie oddania w najem gruntu położonego w Śremie przy ul. Farnej(429.21 KB)
110/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-09-10
zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie ustalenia terminu składania wniosków celem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - "Wyprawka Szkolna"

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-09-14 14:11:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie ustalenia terminu składania wniosków celem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - Wyprawka Szkolna(155.94 KB)
111/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-09-12
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/44

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-09-14 14:11:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/44(158.64 KB)
112/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-09-17
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-09-26 10:04:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok(388.6 KB)
113/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-09-19
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Gaju, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 59/6

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-09-26 10:06:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Gaju, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 59/6(160.01 KB)
114/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-09-19
w sprawie oddania w najem gruntu położonego w Śremie przy ul. Wielkiej Rzeźnickiej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-09-26 10:06:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie oddania w najem gruntu położonego w Śremie przy ul. Wielkiej Rzeźnickiej(288.79 KB)
115/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-09-20
Nr 115/2012 w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie przez Gminę Śrem dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-09-26 10:06:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Nr 115/2012 w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie przez Gminę Śrem dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu(247.82 KB)
116/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-09-21
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Dezyderego Chłapowskiego 14/39

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-09-26 10:06:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Dezyderego Chłapowskiego 14/39(159.36 KB)
117/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-09-21
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/17

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-09-26 10:06:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/17(158.18 KB)
118/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-09-21
w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego na majątek Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-09-26 10:06:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego na majątek Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie(153.43 KB)
119/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-09-21
w sprawie przekazania środka trwałego oraz pozostałych środków trwałych na majątek Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnaznum im hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-09-26 10:06:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przekazania środka trwałego oraz pozostałych środków trwałych na majątek Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnaznum im hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie(155.79 KB)
120/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-09-25
w sprawie zmiany zarządzenie nr 63/2012 z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Śremie przy ulicy Krótkiej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-09-27 11:40:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmiany zarządzenie nr 63/2012 z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Śremie przy ulicy Krótkiej(158.71 KB)
121/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-10-01
Zarządzenie Nr 121/ 2012 w sprawie przekazania sołectwu wsi Ostrowo nieruchomości w zwykły zarząd

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-10-02 09:10:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Zarządzenie Nr 121/ 2012 w sprawie przekazania sołectwu wsi Ostrowo nieruchomości w zwykły
zarząd(157.45 KB)
122/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-10-01
Zarządzenie Nr 122/ 2012 w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonych w Kadzewie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-10-10 13:01:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Zarządzenie Nr 122/ 2012 w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonych w Kadzewie(156.22 KB)
123/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-10-11
Zarządzenie Nr 123/2012 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia sprzedaży sieci gazowych zlokalizowanych w miejscowościach: Błociszewo, Gaj, Krzyżanowo oraz Bodzyniewo, Kadzewo i Wirginowo.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-10-15 11:03:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Zarządzenie Nr 123/2012 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia sprzedaży sieci gazowych zlokalizowanych w miejscowościach: Błociszewo, Gaj, Krzyżanowo oraz Bodzyniewo, Kadzewo i Wirginowo.(159.04 KB)
124/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-10-24
w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w Śremie w rejonie ulic Szkolnej i J. Piłsudskiego oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 525/ 11 i 525/ 14

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-10-30 12:44:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w Śremie w rejonie ulic Szkolnej i J. Piłsudskiego oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 525/ 11 i 525/ 14(159.51 KB)
125/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-10-24
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Szymanowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem 9/12

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-10-30 12:44:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Szymanowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem 9/12(156.95 KB)
126/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-10-24
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Szymanowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem 9/10

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-10-30 12:44:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Szymanowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem 9/10(156.59 KB)
127/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-10-25
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Śremie przy ul. Ludwika Zamenhofa

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-10-30 12:44:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Śremie przy ul. Ludwika Zamenhofa(159.76 KB)
128/12
Uchylony
Z dnia
2012-10-26
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Szymanowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem 3/54 Uchylone zarządzeniem nr 21/2013 z dnia 5 marca 2013r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-10-30 12:44:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2013-03-13 07:03:26)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Szymanowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem 3/54
Uchylone zarządzeniem nr 21/2013 z dnia 5 marca 2013r.(156.96 KB)
129/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-10-26
w sprawie przekazania składników majątkowych na rzecz jednostek organizacyjnych gminy Śrem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-10-30 12:44:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przekazania składników majątkowych na rzecz jednostek organizacyjnych gminy Śrem(241.39 KB)
130/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-10-26
zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne świadczone na Cmentarzu Komunalnym w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-10-30 12:44:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne świadczone na Cmentarzu Komunalnym w Śremie(155.3 KB)
131/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-10-30
zarządzenie nr 131/2012 z dnia 31 pażdziernika w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Szymanowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem 10/1

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-11-05 12:23:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zarządzenie nr 131/2012 z dnia 31 pażdziernika w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Szymanowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem 10/1(155.87 KB)
132/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-10-30
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Szymanowie, oznaczonej ewidencyjnymi numerami 3/58 i 3/59

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-11-05 12:23:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Szymanowie, oznaczonej ewidencyjnymi numerami 3/58 i 3/59(155.84 KB)
133/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-10-31
Zarządzenie nr 133/2012 z dnia 31 października 2012r. zmieniające uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-11-13 07:42:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Zarządzenie nr 133/2012 z dnia 31 października 2012r. zmieniające uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok(1.37 MB)
134/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-11-02
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Śrem na lata 2013 - 2015 NIEOBOWIĄZUJĄCE Zmienione zarządzeniem nr 94/2013 z dnia 28 sierpnia 2013r. Zmienione zarządzeniem nr 126/2014 Burmistrza Śremu z dnia 12 września 2014r.

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-11-13 07:42:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-09 13:03:12)
Pobierz dokument - w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Śrem na lata 2013 - 2015 NIEOBOWIĄZUJĄCE
Zmienione zarządzeniem nr 94/2013 z dnia 28 sierpnia 2013r.
Zmienione zarządzeniem nr 126/2014 Burmistrza Śremu z dnia 12 września 2014r.(809.48 KB)
135/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-11-02
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 237/2011 z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy Placu 20 Października 11/2

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-11-13 07:42:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 237/2011 z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy Placu 20 Października 11/2(156.95 KB)
136/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-11-07
w sprawie przekazania składników majątkowych na rzecz Polskiego Związku Działkowców Okręgowy Zarząd w Pozaniu Zmienione zarządzeniem nr 153/2012 z dnia 30 listopada 2012r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-11-13 07:42:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2012-12-06 14:18:34)
Pobierz dokument - w sprawie przekazania składników majątkowych na rzecz Polskiego Związku Działkowców Okręgowy Zarząd w Pozaniu
Zmienione zarządzeniem nr 153/2012 z dnia 30 listopada 2012r.(158.99 KB)
137/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-11-07
w sprawie przekazania składników majątkowych na rzecz Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-11-13 07:42:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przekazania składników majątkowych na rzecz Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu(157.08 KB)
138/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-11-07
w sprawie przekazania składników majątkowych na rzecz Śremski Sport Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-11-13 07:42:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przekazania składników majątkowych na rzecz Śremski Sport Sp. z o.o.(153.36 KB)
139/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-11-12
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Borowskiej Karoliny ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-11-16 09:44:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Borowskiej Karoliny ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (160.88 KB)
140/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-11-12
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Komorowskiej - Ptak Moniki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-11-16 09:44:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Komorowskiej - Ptak Moniki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego(161.09 KB)
141/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-11-12
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Ławro - Kubisiak Barbary ubiegajacej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-11-16 09:44:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Ławro - Kubisiak Barbary ubiegajacej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego(161.06 KB)
142/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-11-13
w sprawie ustanowienia nieodpłatnego prawa użytkowania na czas nieoznaczony na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Śrem, położonej w Mechlinie, na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Mechlin UCHYLONE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-11-16 09:44:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Zadrożna
(2016-10-17 07:31:39)
Pobierz dokument - w sprawie ustanowienia nieodpłatnego prawa użytkowania na czas nieoznaczony na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Śrem, położonej w Mechlinie, na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Mechlin UCHYLONE(159.26 KB)
143/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-11-15
w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2013 - 2022

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-11-22 07:45:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2013 - 2022(851.24 KB)
144/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-11-15
w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Śrem na 2013 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-11-22 07:45:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Śrem na 2013 rok(1.98 MB)
145/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-11-16
w sprawie świadczenia zastępczego - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-11-22 07:45:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-05-31 14:07:04)
Pobierz dokument - w sprawie świadczenia zastępczego - NIEOBOWIĄZUJĄCE(261.57 KB)
146/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-11-19
w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie środka trwałego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-11-22 07:45:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie środka trwałego(156.06 KB)
147/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-11-19
w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie środka trwałego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-11-22 07:45:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie środka trwałego(156.13 KB)
148/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-11-21
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Śrem z zakresu pomocy społecznej w latach 2013 - 2014

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-11-27 07:44:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2012-11-29 07:33:39)
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Śrem z zakresu pomocy społecznej w latach 2013 - 2014(270.98 KB)
149/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-11-22
w sprawie zmiany zarządzenia nr 1008/10 Burmistrza Śremu z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie przekazania sołectwu Gaj nieruchomości w zwykły zarząd

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-11-29 07:33:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmiany zarządzenia nr 1008/10 Burmistrza Śremu z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie przekazania sołectwu Gaj nieruchomości w zwykły zarząd(158.95 KB)
150/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-11-27
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2013 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-12-06 14:18:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2013 rok(244.47 KB)
151/12
Uchylony
Z dnia
2012-11-29
w sprawie oddania w najem pomieszczenia znajdującego się w budynku położonym w Śremie przy ul. Adama Mickiewicza 10 Uchylone zarządzeniem nr 18/2013 z dnia 27 lutego 2013r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-12-06 14:18:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2013-03-06 09:44:51)
Pobierz dokument - w sprawie oddania w najem pomieszczenia znajdującego się w budynku położonym w Śremie przy ul. Adama Mickiewicza 10

Uchylone zarządzeniem nr 18/2013 z dnia 27 lutego 2013r.(320.38 KB)
152/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-11-29
w sprawie oddania w najem pomieszczenia znajdującego się w budynku położonym w Pyszącej przy ul. Długiej 8

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-12-06 14:18:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie oddania w najem pomieszczenia znajdującego się w budynku położonym w Pyszącej przy ul. Długiej 8(389.98 KB)
153/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-11-30
zmieniające zarzadzenie Burmistrza Śremu w sprawie przekazania składników majątkowych na rzecz Polskiego Związku Działkowców Okręgowy Zarząd w Poznaniu

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-12-06 14:18:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarzadzenie Burmistrza Śremu w sprawie przekazania składników majątkowych na rzecz Polskiego Związku Działkowców Okręgowy Zarząd w Poznaniu(157.48 KB)
154/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-11-30
w sprawie organizacji jarmarku świątecznego dla sprzedaży rękodzieła artystycznego i tradycyjnych wyrobów świątecznych

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-12-06 14:18:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie organizacji jarmarku świątecznego dla sprzedaży rękodzieła artystycznego i tradycyjnych wyrobów świątecznych(155.45 KB)
155/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-11-30
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-12-11 11:30:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok(466.98 KB)
156/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-12-03
zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-12-11 11:30:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok(250.27 KB)
157/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-12-03
w sprawie przekazania składników majątkowych na rzecz Przedszkola nr 2 "Słoneczna Gromada"

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-12-11 11:30:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przekazania składników majątkowych na rzecz Przedszkola nr 2 Słoneczna Gromada(155.03 KB)
158/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-12-04
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłynęły w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem z zakresu pomocy społecznej w latach 2013 - 2014

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-12-11 11:30:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłynęły w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem z zakresu pomocy społecznej w latach 2013 - 2014(162.57 KB)
159/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-12-04
w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. Śrem@n

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-12-11 11:30:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. Śrem@n(154.73 KB)
160/12
Uchylony
Z dnia
2012-12-07
w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Śremie

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-12-18 13:42:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2015-12-21 13:05:21)
Pobierz dokument - w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Śremie(204.42 KB)
161/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-12-07
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 10/16

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-12-18 13:42:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 10/16(159.65 KB)
162/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-12-07
w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na swiadczenie na rzecz gminy Śrem usług polegających na zastępstwie procesowym oraz doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w związku z postępowaniem o zwrot nadpłaconego podatku VAT poprzedzonego kompleksową analizą zasadności roszczeń będących przedmiotem postępowania przed organami orzekającymi i sądami

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-12-18 13:42:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na swiadczenie na rzecz gminy Śrem usług polegających na zastępstwie procesowym oraz doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w związku z postępowaniem o zwrot nadpłaconego podatku VAT poprzedzonego kompleksową analizą zasadności roszczeń będących przedmiotem postępowania przed organami orzekającymi i sądami(161.07 KB)
163/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-12-07
w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Wyrzece w rejonie ulicy Móreckiej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-12-18 13:42:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Wyrzece w rejonie ulicy Móreckiej(283.38 KB)
164/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-12-10
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/45

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-12-18 13:42:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/45(159.04 KB)
165/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-12-10
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Stefana Grota Roweckiego 4/117

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-12-18 13:42:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Stefana Grota Roweckiego 4/117(160.06 KB)
166/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-12-14
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2013 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-12-18 13:42:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2013 rok(183.99 KB)
167/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-12-14
w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej we wsi Pysząca oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 426

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-12-21 14:18:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej we wsi Pysząca oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 426(158.03 KB)
168/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-12-14
w sprawie rozwiązania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencjnym numerem działki 792/1, stanowiącej własność Gminy Śrem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-12-21 14:18:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie rozwiązania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencjnym numerem działki 792/1, stanowiącej własność Gminy Śrem(158.82 KB)
169/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-12-17
w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej w Śremie w rejonie ulicy Jeziornej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-12-21 14:18:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej w Śremie w rejonie ulicy Jeziornej(637.32 KB)
170/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-12-18
w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie środka trwałego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-12-21 14:18:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie środka trwałego(155.22 KB)
171/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-12-20
w sprawie realizacji zadań publicznych gminy Śrem z zakresu pomocy społecznej w latach 2013 - 2014

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-12-28 08:20:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie realizacji zadań publicznych gminy Śrem z zakresu pomocy społecznej w latach 2013 - 2014(239 KB)
172/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-12-20
w sprawie umorzenia należności głównej przypadającej gminie Śrem z tytułu bezumownego korzystania z gruntu oraz należności ubocznych

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-12-28 08:20:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie umorzenia należności głównej przypadającej gminie Śrem z tytułu bezumownego korzystania z gruntu oraz należności ubocznych(156.64 KB)
173/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-12-24
w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-12-28 08:20:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok(234.26 KB)
174/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-12-24
w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-12-28 08:20:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok(247.57 KB)
175/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-12-24
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 108/11 Burmistrza Śremu z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia stanu majątku znajdującego się na nieruchomościach nadzorowanych przez Pion Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie przeznaczonych na cele sportu i relreacji

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-12-28 08:20:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 108/11 Burmistrza Śremu z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia stanu majątku znajdującego się na nieruchomościach nadzorowanych przez Pion Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie przeznaczonych na cele sportu i relreacji(154.27 KB)
176/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-12-24
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego nr 4 i nr 8 w gminie Śrem na 2013r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2012-12-28 08:20:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego nr 4 i nr 8 w gminie Śrem na 2013r.(217.24 KB)
177/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-12-31
w sprawie oreganizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2013-01-07 07:11:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie oreganizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek(154.56 KB)
178/12
Obowiązujący
Z dnia
2012-12-31
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2013-01-11 14:40:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2012 rok(237.92 KB)