Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
1/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-01-07
w sprawie dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2021 r. pt. "Szkolenia muzyczne w zakresie gry na instrumentach, śpiewu oraz tańca oraz promowanie gminy Śrem poprzez występy artystyczne poza jej granicami" na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-01-07 14:30:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2021 r. pt. Szkolenia muzyczne w zakresie gry na instrumentach, śpiewu oraz tańca oraz promowanie gminy Śrem poprzez występy artystyczne poza jej granicami na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
(553.88 KB)
Załączniki
1/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-02-05
w sprawie zmiany na stanowisku Kierownika Kancelarii Przetwarzania Materiałów Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-02-08 12:45:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmiany na stanowisku Kierownika Kancelarii Przetwarzania Materiałów Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Śremie
(126.25 KB)
Załączniki
2/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-01-08
w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 roku

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-01-08 14:41:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 roku(223.62 KB)
Załączniki
2/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-03-04
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-03-09 08:40:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Śremie(188.21 KB)
Załączniki
3/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-03-29
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze do spraw kontroli opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-03-31 14:39:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze do spraw kontroli opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi(132.18 KB)
Załączniki
3/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-01-21
w sprawie zmiany zarządzenia nr 78/2020 Burmistrza Śremu z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Psarskim, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 464/2 i 475/2 - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-01-26 10:42:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-06-18 10:17:40)
Pobierz dokument - w sprawie zmiany zarządzenia nr 78/2020 Burmistrza Śremu z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Psarskim, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 464/2 i 475/2 - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(155.91 KB)
Załączniki
4/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-05-06
w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy i bezpieczeństwa pracowników w Urzędzie Miejskim w Śremie mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARSCoV- 2

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2021-05-10 13:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy
i bezpieczeństwa pracowników w Urzędzie Miejskim w Śremie mających
na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARSCoV-
2(494.81 KB)
Załączniki
4/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-01-22
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2021 rok

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-01-26 10:42:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2021 rok
(171.75 KB)
Załączniki
5/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-01-25
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia na terenie gminy Śrem prac spisowych w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-01-26 10:42:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia na terenie gminy Śrem prac spisowych w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. 
(174.33 KB)
Załączniki
5/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-06-02
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-06-07 12:01:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego(154.2 KB)
Załączniki
6/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-01-25
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-01-26 10:42:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022
(454.76 KB)
Załączniki
6/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-06-09
zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-06-11 12:57:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej zasady
rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim w Śremie(572.47 KB)
Załączniki
7/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-01-28
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 2 "Słoneczna Gromada" w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-01-28 14:54:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-06-18 10:25:29)
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 2 Słoneczna Gromada w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(228.68 KB)
Załączniki
8/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-01-28
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 7 "Janka Wędrowniczka" w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-01-28 14:55:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-06-18 10:25:29)
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 7 Janka Wędrowniczka w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(228.8 KB)
Załączniki
9/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-01-28
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-01-28 15:06:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-06-18 10:17:40)
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(230.4 KB)
Załączniki
10/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-01-29
w sprawie powołania zespołu powypadkowego, w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka Ochotniczej straży Pożarnej w Wyrzece

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-02-01 08:54:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania zespołu powypadkowego, w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka Ochotniczej straży Pożarnej w Wyrzece
(142.39 KB)
Załączniki
11/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-02-01
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-02-02 12:10:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
(141.27 KB)
Załączniki
12/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-02-01
w sprawie powołania zespołu, w celu ustalenia prawa do rekompensaty pieniężnej albo wyrównania do wysokości rekompensaty pieniężnej członkowi Ochotniczej straży Pożarnej w Wyrzece

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-02-02 12:10:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2021-02-25 07:28:27)
Pobierz dokument - w sprawie powołania zespołu, w celu ustalenia prawa do rekompensaty pieniężnej albo wyrównania do wysokości rekompensaty pieniężnej członkowi Ochotniczej straży Pożarnej w Wyrzece 
(140.11 KB)
Załączniki
13/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-02-03
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2021 rok

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-02-10 10:38:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2021 rok
(171.39 KB)
Załączniki
14/21
Projektowany
Z dnia
2021-02-11
w sprawie odwołania konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 2 "Słoneczna Gromada" w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-02-11 13:08:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-06-18 10:17:39)
Pobierz dokument - w sprawie odwołania konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 2 Słoneczna Gromada w Śremie
(138.61 KB)
Załączniki
15/21
Projektowany
Z dnia
2021-02-11
w sprawie odwołania konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 7 "Janka Wędrowniczka" w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-02-11 13:08:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-06-18 10:25:30)
Pobierz dokument - w sprawie odwołania konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 7 Janka Wędrowniczka w Śremie
(138.59 KB)
Załączniki
16/21
Projektowany
Z dnia
2021-02-11
w sprawie odwołania konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-02-11 13:08:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-06-18 10:17:40)
Pobierz dokument - w sprawie odwołania konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie
(139.79 KB)
Załączniki
17/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-02-12
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-02-15 14:20:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-06-18 10:25:30)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(140.88 KB)
Załączniki
18/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-02-17
w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie środka trwałego

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-02-18 09:24:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie środka trwałego 
(127.81 KB)
Załączniki
19/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-02-17
w sprawie oddania w najem gruntu położonego w Śremie przy ul. 1 Maja - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-02-19 08:36:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-06-18 10:17:39)
Pobierz dokument - w sprawie oddania w najem gruntu położonego w Śremie przy ul. 1 Maja - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(292.62 KB)
Załączniki
20/21
Projektowany
Z dnia
2021-02-25
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-03-02 08:22:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-06-18 10:17:40)
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie
(330.32 KB)
Załączniki
21/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-02-25
w sprawie sprzedaży lokalu położonego w Śremie przy ulicy Dezyderego Chłapowskiego 14/21

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-03-02 08:22:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu położonego w Śremie przy ulicy Dezyderego Chłapowskiego 14/21
(152.26 KB)
Załączniki
22/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-02-25
w sprawie sprzedaży lokalu położonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 5/30 - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-03-02 08:22:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-06-18 10:17:40)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu położonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 5/30 - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(154.78 KB)
Załączniki
23/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-02-25
w sprawie sprzedaży lokalu położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 31/27

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-03-02 08:22:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 31/27
(154.27 KB)
Załączniki
24/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-02-25
w sprawie sprzedaży lokalu położonego w Śremie przy ulicy Dezyderego Chłapowskiego 14/49

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-03-02 08:22:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu położonego w Śremie przy ulicy Dezyderego Chłapowskiego 14/49
(154.16 KB)
Załączniki
25/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-02-25
w sprawie sprzedaży lokalu położonego w Śremie przy ulicy Dezyderego Chłapowskiego 14/48

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-03-02 08:22:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu położonego w Śremie przy ulicy Dezyderego Chłapowskiego 14/48
(154.18 KB)
Załączniki
26/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-02-26
w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie środka trwałego - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-03-02 08:22:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-06-18 10:17:39)
Pobierz dokument - w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie środka trwałego - NIEOBOWIĄZUJĄCE(126.76 KB)
Załączniki
27/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-03-04
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 50/2021 Z DNIA 29.04.2021R. - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2021-03-04 12:24:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-06-18 10:17:39)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert
w postępowaniu o zamówienie publiczne - ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 50/2021 Z DNIA 29.04.2021R. - NIEOBOWIĄZUJĄCE(136.47 KB)
Załączniki
28/21
Projektowany
Z dnia
2021-03-04
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2021 rok pt. "Prowadzenie zajęć sportowych na basenie" - zmienione zarządzeniem nr 29/2021 z dnia 5 marca 2021 r.

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2021-03-04 12:24:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-06-18 10:25:30)
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w gminie Śrem na 2021 rok pt. Prowadzenie zajęć
sportowych na basenie -  zmienione zarządzeniem nr 29/2021 z dnia 5 marca 2021 r.(546.37 KB)
Załączniki
29/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-03-05
zmieniające zarzadzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2021 rok pt. "Prowadzenie zajęć sportowych na basenie" - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-03-05 14:24:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-06-18 10:25:30)
Pobierz dokument - zmieniające zarzadzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w gminie Śrem na 2021 rok pt. Prowadzenie zajęć
sportowych na basenie - NIEOBOWIĄZUJĄCE(140.06 KB)
Załączniki
30/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-03-10
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-03-10 14:06:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-06-18 10:17:39)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert
w postępowaniu o zamówienie publiczne - NIEOBOWIĄZUJĄCE(150.56 KB)
Załączniki
31/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-03-17
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2021 r. pt. "Prowadzenie zajęć sportowych na basenie - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-03-18 10:35:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-06-18 10:17:39)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które
wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
w gminie Śrem na 2021 r. pt. Prowadzenie zajęć sportowych na
basenie - NIEOBOWIĄZUJĄCE(208.41 KB)
Załączniki
32/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-03-19
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-03-22 11:37:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej(133.21 KB)
Załączniki
33/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-03-23
w sprawie oddania w najem części nieruchomości zabudowanej położonej w Śremie w Parku Miejskim im. Powstańców Wlkp. - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-03-23 13:04:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-06-18 10:25:30)
Pobierz dokument - w sprawie oddania w najem części nieruchomości zabudowanej położonej w Śremie w Parku Miejskim im. Powstańców Wlkp. - NIEOBOWIĄZUJĄCE(263.9 KB)
Załączniki
34/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-03-24
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 2 "Słoneczna Gromada" w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-03-25 13:46:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2021-04-15 15:25:46)
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 2 Słoneczna Gromada w Śremie(142.31 KB)
Załączniki
35/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-03-24
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 7 "Janka Wędrowniczka" w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-03-25 13:46:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2021-04-15 15:25:46)
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 7 Janka Wędrowniczka w Śremie(143.15 KB)
Załączniki
36/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-03-24
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-03-25 13:46:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2021-04-15 15:25:46)
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie(143.72 KB)
Załączniki
37/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-03-29
w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-03-30 12:14:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne(125.55 KB)
Załączniki
38/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-03-30
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-03-31 14:39:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne(141.88 KB)
Załączniki
39/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-03-31
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2021 r. pt. "Prowadzenie zajęć sportowych na basenie"

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-03-31 14:39:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania
publicznego w gminie Śrem na 2021 r. pt. Prowadzenie zajęć
sportowych na basenie(227.67 KB)
Załączniki
40/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-04-01
w sprawie powołania Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Śrem na lata 2021 - 2028

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-04-06 11:01:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Śrem na lata 2021 - 2028(161.64 KB)
Załączniki
41/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-04-06
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2021-2032

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-04-07 10:42:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Śrem na lata 2021-2032(296.24 KB)
Załączniki
42/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-04-07
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-04-09 07:41:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne(136.03 KB)
Załączniki
43/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-04-09
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2021 rok

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-04-12 10:30:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2021 rok(230.71 KB)
Załączniki
44/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-04-16
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Pysząca - gmina Śrem, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 134/12

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-04-19 12:47:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Pysząca - gmina Śrem, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 134/12(143.51 KB)
Załączniki
45/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-04-16
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 8/8

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-04-19 12:47:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 8/8(154.92 KB)
Załączniki
46/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-04-22
w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 31/6

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-04-27 09:11:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 31/6(137.92 KB)
Załączniki
47/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-04-22
w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 56/4

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-04-27 09:11:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 56/4(138.33 KB)
Załączniki
48/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-04-22
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-04-27 09:11:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne(140.05 KB)
Załączniki
49/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-04-27
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Śrem na rzecz ENEA Operator spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-04-28 13:19:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-06-18 10:17:39)
Pobierz dokument - w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach
stanowiących własność gminy Śrem na rzecz ENEA Operator
spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu - NIEOBOWIĄZUJĄCE(227.01 KB)
Załączniki
50/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-04-29
zmieniające zarządzenie w sprawie e powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-04-29 14:35:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-06-18 10:17:39)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie e powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - NIEOBOWIĄZUJĄCE(132.24 KB)
Załączniki
51/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-04-30
w sprawie określenia wysokości i zasad pobierania kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokali

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-05-04 07:43:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie określenia wysokości i zasad pobierania kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokali(174.87 KB)
Załączniki
52/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-04-30
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie za 2020 rok

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-05-04 07:43:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki
Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie
za 2020 rok(2.58 MB)
Załączniki
53/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-04-30
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Śremskiego w Śremie za 2020 rok

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-05-04 07:43:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum
Śremskiego w Śremie za 2020 rok(2.66 MB)
Załączniki

54/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-04-30
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie za 2020 rok

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-05-04 07:43:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śremskiego
Ośrodka Kultury w Śremie za 2020 rok(2.89 MB)
Załączniki
55/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-04-30
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2021 rok

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-05-06 14:46:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na
2021 rok(238.37 KB)
Załączniki
56/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-05-05
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-05-06 14:46:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej(136.42 KB)
Załączniki
57/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-05-05
w sprawie oddania w najem gruntu położonego w Śremie przy ul. 1 Maja - - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-05-06 14:46:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-06-18 10:17:39)
Pobierz dokument - w sprawie oddania w najem gruntu położonego w Śremie
przy ul. 1 Maja - - NIEOBOWIĄZUJĄCE(287.54 KB)
Załączniki
58/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-05-14
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grupy ryzyka" w gminie Śrem na 2021 rok

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-05-14 14:08:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grupy ryzyka w gminie Śrem na 2021 rok(521.25 KB)
Załączniki
59/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-05-14
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-05-17 10:12:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne(137.24 KB)
Załączniki
60/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-05-18
w sprawie użyczenia części nieruchomości położonych w Śremie i Nochowie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-05-20 14:32:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie użyczenia części nieruchomości
położonych w Śremie i Nochowie(408.96 KB)
Załączniki
61/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-05-18
w sprawie użyczenia części nieruchomości położonych w Śremie w rejonie ulicy Tatarkiewicza

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-05-20 14:32:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie użyczenia części nieruchomości
położonych w Śremie w rejonie ulicy Tatarkiewicza(408.96 KB)
Załączniki
62/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-05-18
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2021 rok

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-05-25 13:11:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-05-26 11:06:19)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2021 rok(173.78 KB)
Załączniki
63/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-05-21
w sprawie użyczenia gruntu położonego w Wyrzece

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-05-25 13:11:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie użyczenia gruntu położonego w Wyrzece(238.91 KB)
Załączniki
64/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-05-26
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2021 r. pt. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grupy ryzyka"

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-05-27 09:11:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które
wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
w gminie Śrem na 2021 r. pt. Organizacja wypoczynku letniego dla
dzieci i młodzieży, w szczególności z grupy ryzyka(209.7 KB)
Załączniki
65/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-06-08
w sprawie określenia trybu postępowania w Urzędzie Miejskim w Śremie przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oględzinach lokalizacji punktów sprzedaży, kontroli oświadczeń o wartości sprzedaży oraz kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-06-08 12:25:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie określenia trybu postępowania w Urzędzie Miejskim w Śremie
przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
oględzinach lokalizacji punktów sprzedaży, kontroli oświadczeń
o wartości sprzedaży oraz kontroli przestrzegania zasad i warunków
korzystania z zezwoleń(418.31 KB)
Załączniki
66/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-06-09
w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wynajmowane na czas nieoznaczony i za najem socjalny lokali

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-06-11 12:57:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wynajmowane na czas
nieoznaczony i za najem socjalny lokali(177.25 KB)
Załączniki
67/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-06-09
uchylające zarządzenie nr 165/2020 Burmistrza Śremu z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie czasowego wstrzymania udostępniania i wynajmu świetlic wiejskich położonych na terenie gminy Śrem

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-06-11 12:57:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchylające zarządzenie nr 165/2020 Burmistrza Śremu z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie czasowego wstrzymania udostępniania i wynajmu świetlic wiejskich położonych na terenie gminy Śrem(155.74 KB)
Załączniki
68/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-06-14
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w 2021 r. pt. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grupy ryzyka"

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-06-18 10:17:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania
publicznego w 2021 r. pt. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży, w szczególności z grupy ryzyka(282.55 KB)
Załączniki
69/21
Obowiązujący
Z dnia
2021-06-16
w sprawie wprowadzenia procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2021-06-18 10:17:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wprowadzenia procedury obsługi osób ze szczególnymi
potrzebami w Urzędzie Miejskim w Śremie(272.32 KB)
Załączniki