Patronat Burmistrza Śremu

 
Wymagane dokumenty:
Wniosek o patronat Burmistrza Śremu  - druk do pobrania


Opłaty:
Bez opłat.


Ulgi: 

Nie stosuje się.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Zespół Obsługi Klienta

Urząd Miejski w Śremie, pok. nr 1

Plac 20 Października 1, 63 – 100 Śrem

 

 

Komórka odpowiedzialna:

Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej

Pion Komunikacji Społecznej i Informatyzacji Urzędu Miejskiego w Śremie

tel. 61 28 47 116, 61 28 47 115

 

Tryb odwoławczy :

Nie ma zastosowania.


Dodatkowe informacje - zasady nadawania patronatu Burmistrza Śremu

 1. Burmistrz Śremu obejmuje patronatem przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu dla gminy w zakresie promocji kultury, sportu, turystyki, edukacji, zdrowia oraz wszelkich działań mających wpływ na rozwój aktywności gospodarczej, ochrony środowiska oraz rozwoju inicjatyw służących integracji społeczności lokalnej.
 2. Przedsięwzięcia powinny mieć zasięg lokalny, regionalny, ogólnopolski lub międzynarodowy.
 3. Obowiązujący wzór wniosku o patronat znajduje się w BIP oraz w Zespole Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Śremie.
 4. Z wnioskiem o przyznanie patronatu występuje organizator przedsięwzięcia.
 5. Do wniosku należy dołączyć program przedsięwzięcia, a w przypadku organizowania konkursu - jego regulamin.
 6. Wniosek o patronat wraz z załącznikami powinien zostać złożony najpóźniej miesiąc przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia.
 7. Informacja o objęciu przedsięwzięcia przekazana zostanie w formie pisemnej do organizatora.
 8. Odmowa patronatu nie wymaga żadnego uzasadnienia.
 9. W przypadku przyznania patronatu, organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do umieszczenia w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z tym wydarzeniem informacji o patronacie oraz logo Śremu. Przed wydrukiem wszelkich materiałów z logo Śremu należy uzyskać akceptację użycia logo i zatwierdzenie projektu w Zespole Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Śremie.
 10. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania z realizacji projektu w ciągu 7 dni od daty zakończenia przedsięwzięcia. Niezłożenie sprawozdania może skutkować odmową  w przypadku ponownego ubiegania się patronat.
 11. Patronat Burmistrza Śremu ma charakter honorowy i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i organizacyjnego.
 12. Objęcie wydarzenia patronatem przez Burmistrza Śremu nie zwalnia organizatorów z obowiązku ubiegania się o wymagane zezwolenia w Urzędzie Miejskim w Śremie lub innych jednostkach/podmiotach na realizację przedsięwzięcia (wg obowiązujących przepisów) oraz nie stanowi argumentu na drodze ich uzyskania.

Wykaz imprez pod patronatem Burmistrza Śremu w 2023 roku

Lp Nazwa wydarzenia Miejsce Termin Organizator
1. Ogólnopolska Wystawa Malarstwa i Grafiki - Projekt Przestrzeń Muzeum Śremskie 04-24.02.2023 Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Instytut Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego
2. XXI Memoriał im. dr Seweryna Matuszewskiego Strzelnica Bracka przy ul. Zamenhofa 5 w Śremie 19.02.2023 Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Śremie
3. Olimpiada bez granic - dla dzieci z niepełnosprawnościami Śremski Sport 19.03.2023 Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Śremie
4. Miting  Śrem 26.05.2023 Towarzystwo Śremskich Amazonek
5.  Grand Prix Polski w Sportach Rzutowych Śrem 30.06-2.07.2023 PZW Koło Nr 129 "Odlewnik"
6. Nowe perspektywy w edukacji - o szkole pełnej kolorów Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 6.05.2023 Kreatywna Edukacja Plus Sp. z o.o.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-02-21 12:00:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-03-28 10:08:39)