Deklaracja przystąpienia Partnera do Programu „Rodzina 3+”
 
Wymagane dokumenty:
 
 
Opłaty:
Bez opłat 
 
 
Ulgi:
Nie stosuje się
 
 
Miejsce złożenia deklaracji:
Urząd Miejski w Śremie
Pion Edukacji i Usług Społecznych 
Pl. 20 Października 1
63 – 100 Śrem
 
 
Termin załatwienia sprawy:
Nie stosuje się 
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Pion Edukacji i Usług Społecznych,
pok. nr 03, tel. 61 28 47 142
 
 
Tryb odwoławczy:
Nie ma zastosowania
 
 
Dodatkowe informacje:
1. Partnerem przystępującym do Programu jest przedsiębiorca oferujący na lokalnym rynku towary i usługi z zastosowaniem obniżki cen dla osób (rodzin wielodzietnych) korzystających z Programu „Rodzina 3+”, tj. posiadających kartę rabatową „Rodzina 3+”
 
2. Wykaz partnerów „Programu 3+„ będzie umieszczany na stronie www.srem.pl
 
3. Każdy Partner otrzyma identyfikator przystąpienia do Programu
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-10-02 11:28:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-10-17 14:41:31)