Uzgodnienia pod względem drogowym lokalizacji INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami, obiektów budowlanych i reklam w pasach drogowych dróg w zarządzie gminy Śrem

Uzgodnienia pod względem drogowym
 
Uzgodnienie lokalizacji INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami, obiektów budowlanych i reklam w pasach drogowych dróg będącej w zarządzie gminy Śrem
 
 
Wymagane dokumenty:
Wypełniony druk wniosku wraz z załącznikami wymienionymi na druku - do pobrania
 
 
Opłaty:
  • 17,00 zł za pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika w imieniu właściciela lub inwestora.
  • W przypadku wydania decyzji odmownej opłata skarbowa - 17,00 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania
     
 
Ulgi:
Zwolnienie z opłaty skarbowej.
 
 
Miejsce złożenia dokumentów :
Kancelaria Urzędu Miejskiego w Śremie 
Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01 (parter)
Pl. 20 Października 1, 63 – 100 Śrem
 
 
Termin załatwienia sprawy :
- do 30 dni
 
 
Komórka odpowiedzialna :
Zespół Drogowy
Pion Rozwoju i Infrastruktury
pokój nr 32
tel. 61 28 47 129
 
 
Tryb odwoławczy : 
Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Śremu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 
Wytworzył:
Paweł Pawelczyk - inspektor
(2016-01-21)
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-01-22 09:05:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-12-21 11:40:43)