Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Wymagane dokumenty:
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków.  Druk do pobrania.
 
Opłaty: 
Bez opłat
 
Ulgi:
Nie stosuje się.
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Urzędu Miejskiego w Śremie
Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01 (parter) 
Pl. 20 Października 1
63 – 100 Śrem
 
Termin załatwienia sprawy:
do 30 dni
 
Komórka odpowiedzialna:
Pion Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Zespół Gospodarowania Odpadami i Nadzoru Właścicielskiego
tel. 61 28 47 174.
 
Tryb odwoławczy:
Nie ma zastosowania.
 
 
 

 

Wytworzył:
(2016-06-28)
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-06-28 14:54:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-15 11:51:16)