Zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników

Zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników
 
 
 
Wymagane dokumenty :
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości, dochodzie z gospodarstwa oraz niezaleganiu lub o stanie zaległości
- druk do pobrania .doc
 
 
 
Opłaty :
Opłata skarbowa :
z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia w kwocie 17,00 zł.
 
 
Ulgi :
Nie stosuje się.
 
 
Miejsce złożenia dokumentów :
Urząd Miejski w Śremie
Zespół Obsługi Klienta 
pokój nr 01 (parter)
Plac 20 Października 1
63 – 100 Śrem
 
 
Termin załatwienia sprawy :
- do 7 dni
 
 
Komórka odpowiedzialna :
Pion Administracyjno-Organizacyjny
Zespół Obsługi Klienta 
pokój nr 01 
tel. 61 28 47 147
 
 
Tryb odwoławczy :
Nie ma zastosowania.
 
 
Wytworzył:
(2018-09-13)
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-09-13 10:27:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-09-13 10:27:36)