Komisja Wsi i Samorządu

Skład
Komisji Wsi i Samorządu
 
Krzysztof Lewandowski - Przewodniczący Komisji
 
 
Marek Basaj;
Żaneta Koch;
Nina Stępa;
Edward Szczepański;
Martyna Wachowiak;
Grzegorz Wiśniewski
 
 
Komisja Wsi i Samorządu
- zajmuje się sprawami:
 
a) rolnictwa,
b) istotnymi dla życia mieszkańców wsi,
c) współpracy z jednostkami pomocniczymi oraz z organizacjami pozarządowymi w zakresie działania komisji,
d) bezpieczeństwa,ładu i porządku publicznego,
e) opiniowania zgody Rady na rozwiązanie stosunku pracy z radnym,
f) opiniowania odwołania ławników;
Wytworzył:
Zofia Kłak
(2018-12-21)
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-12-21 13:25:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-01-18 11:42:55)