Wniosek o wydanie zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

 
Wniosek o wydanie zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego  za granicą
 
 
Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego  za granicą - dokument do pobrania
 
Załączniki:
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 38 zł,
- dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka,
- tłumaczenie przysięgłe dokumentu potwierdzającego stan cywilny przyszłego małżonka,
- dowód osobisty/paszport do wglądu.
 
Klauzula informacyjna:
 
Opłaty:
opłata skarbowa 38 zł
 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Pion Spraw Obywatelskich
Urząd Stanu Cywilnego 
ul. Adama Mickiewicza 10
63-100 Śrem
I piętro, pok. nr 11
 
 
Termin załatwienia sprawy:
7 dni
 
Komórka odpowiedzialna:
Pion Spraw Obywatelskich
Urząd Stanu Cywilnego.
I piętro, pokój nr 11, tel. 61 28 47 132
usc@urzad.srem.pl
 
Wytworzył:
Julia Projs
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-01-20 11:43:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2022-01-10 15:00:59)