Zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie działek rolnych do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie działek rolnych do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 
 
Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zaświadczenia – druk do pobrania
 
 
Opłata skarbowa:
z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia w kwocie 17,00 zł
 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie
Zespół Obsługi Klienta 
pokój nr 01 (parter)
Plac 20 Października 1
63 – 100 Śrem
 
 
Termin załatwienia sprawy:
- do 7 dni
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Zespół Planowania Przestrzennego, pokój nr 34
tel. 61 28 47 123 
tel. 61 28 47 131
 
 
Tryb odwoławczy:
Nie ma zastosowania.
 
 
Wytworzył:
Julia Projs
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-01-21 10:10:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-01-21 10:11:21)