Zaświadczenie o wysokości otrzymanego stypendium szkolnego

Zaświadczenie o wysokości otrzymanego stypendium szkolnego
 
Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zaświadczenia – druk do pobrania
  
Ulgi:
Nie stosuje się.
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie
Zespół Obsługi Klienta 
pokój nr 01 (parter)
Plac 20 Października 1
63 – 100 Śrem
 
 
Termin załatwienia sprawy:
- do 7 dni
 
Komórka odpowiedzialna:
Pion Edukacji i Usług Społecznych
tel. 61 28 47 155
 
 
Tryb odwoławczy:
Nie ma zastosowania.
 
 
Wytworzył:
Julia Projs
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-01-21 10:18:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-01-21 10:18:56)