Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wszczęcie postępowania zmierzającego do zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu - druk do pobrania

 

Opłaty:

Bez opłat.

 

Ulgi:

Nie stosuje się.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Śremie

Zespół Obsługi Klienta pokój nr 1 (parter)

Pl. 20 Października 1

63 – 100 Śrem

 

 

Termin załatwienia sprawy:

- do 21 dni wezwanie na Komisję

 

Komórka odpowiedzialna:

Pion Edukacji i Usług Społecznych Zespół Usług Społecznych, pokój nr 03

tel. 61 28 47 142

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Śremie

Przewodnicząca komisji – tel. 61 28 47 122

Z-ca Przewodniczącej komisji – tel. 61 28 32 511

 

 

Tryb odwoławczy:

Nie ma zastosowania.

 

 

Dodatkowe informacje:

1. O pomoc do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mogą zgłaszać się osoby fizyczne jak i osoby prawne.

2. Pomoc udzielana jest w zakresie leczenia uzależnień od alkoholu, narkotyków, leków oraz przemocy w rodzinie.

3. Jeżeli wnioskodawcą jest osoba fizyczna, może ona we wniosku sporządzić klauzulę „proszę o anonimowość”.

4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Zespół ds. rozpatrywania wniosków odbywa swoje posiedzenia dwa razy w miesiącu (ok.10 i 20 dnia miesiąca) w godzinach popołudniowych.

 

Harmonogram spotkań Komisji w 2023 roku 

Wytworzył:
Jolanta Leśniewska
(2022-01-13)
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2005-10-27 11:05:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-06-22 13:15:02)