Zezwolenie na utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną - druk do pobrania
2. Metryka lub informacja: o pochodzeniu psa, jego rasie, wieku, płci.
3. Informacja o ewentualnym sposobie oznakowania psa.
4. Informacja o miejscu i warunkach w jakich będzie utrzymywany pies.
 
 
Opłata skarbowa:
Przy składaniu wniosku opłata skarbowa za zezwolenie 82 zł
17,00 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania
 
 
 
Ulgi:
Nie stosuje się.
 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Urzędu Miejskiego w Śremie – Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01 (parter)
Pl. 20 Października 1, 63 – 100 Śrem
 
 
Termin załatwienia sprawy:
- do 30 dni
 
 
Komórka odpowiedzialna :
Pion Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Zespół Gospodarki Komunalnej,
pokój nr 21
tel. 61 28 47 144
 
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Śremu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
 
Dodatkowe informacje:
1. Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia organu gminy właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa, wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.
2. Zezwolenia nie wydaje się, a wydane cofa się, jeżeli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi i zwierząt.
3. Wykaz ras psów uznawanych za agresywne :
         1. amerykański pit bull terrier;
         2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorguin);
         3. buldog amerykański;
         4. dog argentyński;
         5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
         6. tosa inu;
         7. rottweiler;
         8. akbash dog;
         9. anatolian karabash;
         10.moskiewski stróżujący;
         11.owczarek kaukaski.

 

Wytworzył:
Grażyna Kubera - inspektor PAO
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2005-10-25 07:49:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-03-27 13:29:28)