Utrzymanie czystości i porządku w obrębie 148 przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Śrem oraz które położone są na jej obszarze.