Budowa i modernizacja chodników na terenach wiejskich w 2020 r.