Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Miejski w Śremie
Herb Urząd Miejski w Śremie

Piątek 27.04.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Patronat Burmistrza Śremu

Patronat Burmistrza Śremu

Wymagane dokumenty:
Wniosek o patronat Burmistrza Śremu  Druk do pobrania


Opłaty:
Bez opłat.


Ulgi:

Nie stosuje się.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Zespół Obsługi Klienta

Urząd Miejski w Śremie, pok. nr 1

Pl. 20 Października 1, 63 – 100 Śrem

Wniosek o patronat wraz z załącznikami powinien zostać złożony najpóźniej miesiąc przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia


 

Komórka odpowiedzialna:

Zespół Obsługi Inwestorów i Komunikacji Społecznej

Pion Obsługi Inwestorów i Informatyzacji Urzędu Miejskiego w Śremie

tel. 61 28 47 116.


 

Tryb odwoławczy :

Nie ma zastosowania.


Dodatkowe informacje - zasady nadawania patronatu Burmistrza Śremu


1.  Burmistrz Śremu obejmuje patronatem przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu dla miasta.
2.  Przedsięwzięcia powinny mieć zasięg gminny, powiatowy, wojewódzki, ogólnopolski, międzynarodowy.
3.  Obowiązujący wzór wniosku o patronat znajduje się w BIP dostępnym ze strony www.srem.pl oraz w Zespole Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Śremie.
4.  Z wnioskiem o przyznanie patronatu występuje organizator przedsięwzięcia.
5.  Do wniosku należy dołączyć program przedsięwzięcia, a w przypadku konkursu jego regulamin.
6.  Wniosek o patronat wraz z załącznikami powinien zostać złożony najpóźniej miesiąc przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia.
7.  W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję.
8.  Informacja o objęciu przedsięwzięcia przekazana zostanie w formie pisemnej do organizatora oraz umieszczona na stronie srem.pl, w dziale "Dla mieszkańca".
9.  Odmowa patronatu nie wymaga żadnego uzasadnienia.
10.  W przypadku przyznania patronatu, organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do umieszczenia w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z tym wydarzeniem informacji o patronacie oraz logo Śremu.
Przed wydrukiem wszelkich materiałów z logo Śremu należy uzyskać akceptację użycia logo i zatwierdzenie projektu w Zespole Obsługi Inwestorów i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Śremie.
11. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia w Zespole Obsługi Inwestorów i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Śremie sprawozdania z realizacji projektu w ciągu 7 dni od daty zakończenia przedsięwzięcia. Niezłożenie sprawozdania może skutkować odmową  w przypadku ponownego ubiegania się patronat.
12. Patronat Burmistrza Śremu jest wyróżnieniem honorowym i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i organizacyjnego.


 


 
 
ilość odwiedzin: 5039388

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X