☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie
Grafika zawierająca herb Urząd Miejski w Śremie

Wtorek 01.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dostępność serwisu

Dostępność
O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.
 
 
Koordynator do spraw dostępności osób ze szczególnymi potrzebami
w Urzędzie Miejskim w Śremie 
 
Bartosz Żeleźny
Urząd Miejski w Śremie
ul. Plac 20 Października 1
63-100 Śrem
pok. nr 11 (I piętro)
tel. 61 28 47 101
e-mail: bartosz.zelezny@urzad.srem.pl
 
 
 
PODSTAWY PRAWNE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
 
Dążymy do tego, by serwis Biuletynu Informacji Publicznej spełniał wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA. Właśnie to opracowanie, przygotowane przez organizację World Wide Web Consortium (W3C) uznaje się za najważniejszy dokument objaśniający zasady dostępności.
 
 
DWA ASPEKTY DOSTĘPNOŚCI SERWISU
 
ASPEKT TECHNICZNY
Serwis Biuletynu Informacji Publicznej spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością: 
Język stron serwisu - prawidłowo określony w kodzie strony
Tytuły stron - prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec
Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie
Możliwość pominięcia bloków – zagwarantowana
Pułapki klawiaturowe - wykluczone
Nagłówki - prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzanych przez redaktorów treści
Listy - prawidłowo użyte w całym systemie
Formularze (konstrukcja) - prawidłowo zbudowane i opisane
Linki - wprowadzony system automatycznego generowania poprawnych linków (w przypadku podłączania plików zawierają one informacje objaśniające o typie pliku)
Fokus oraz tabindex - prawidłowo wdrożone; każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnym elemencie strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna.
Kontrast - wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących używających funkcji wysokiego kontrastu przy odwróceniu kolorów w systemie operacyjnym Windows zalecane jest używanie przeglądarki Internet Explorer 10.
Powiększanie tekstu – wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących w celu powiększania i pomniejszania czcionek zaleca się stosowanie klawiszy ctrl+ i ctrl-
Rozdzielenie struktury i wyglądu - wymaganie spełnione; strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS.
Zgodność ze standardami - usunęliśmy prawie wszystkie błędy składniowe HTML.
 
 
ASPEKT INFORMACYJNY
Biuletyn Informacji Publicznej zawiera teksty i zdjęcia, które zostały opublikowane w serwisie od początku jego istnienia. Redaktor publikuje teksty, zdjęcia czy pliki i musi zadbać o to, by każdy mógł z tych treści skorzystać. 
Szczegółowe informacje dotyczące
 
Zrozumiałość - teksty zamieszczone w serwisie powinny być napisane w miarę możliwości w jak najprostszy sposób,
Czytelność - redaktorzy starają się odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wypunktowania, wyróżnienia itp.
Elementy graficzne - zdjęcia i grafiki mają wypełniony tzw. atrybut alt. Zawarte w nim opisy są odczytywane przez czytniki ekranów, czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące. Redaktorzy starają się na bieżąco uzupełniać alty.
Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
- Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. 
- Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie http://www.onlineocr.net/ 
- W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.
- W serwisie znajdują się dokumenty z treścią w której zostały wstawione linki do dokumentów. Sukcesywnie odnośniki będą poprawiane aby były unikalne i zrozumiałe, także poza kontekstem. Dodana zostanie również informacja o typie pliku i jego wielkości jeżeli nie jest do tej pory zawarta.
Treści dokumentów zamieszczonych dotychczas w serwisie Biuletynu Informacji Publicznej są przeglądane i jeżeli to konieczne zostaną dostosowane do wymogów Rozporządzenia.
 
 
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Do budynku Urzędu Miejskiego w Śremie, Plac 20 Października 1, klienci mogą wejść trzema wejściami:
  • Pierwsze wejście: prowadzące do holu głównego, zlokalizowane z prawej strony budynku, do drzwi wiodą schody.
  • Drugie wejście: dla klientów załatwiających sprawy w Pionie Edukacji i Usług Społecznych, zlokalizowane z lewej strony budynku, do drzwi wiodą schody.
  • Trzecie wejście: z windą, dla klientów niepełnosprawnych, zlokalizowane na poziomie chodnika, na lewej ścianie budynku. Korzystając z windy osoba na wózku może dostać się na wszystkie 3 piętra budynku.
Na parterze przy wejściu głównym do budynku dostępny jest korytarz oraz sala obsługi klienta. Wewnątrz budynku poprowadzone są schody. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z windy zlokalizowanej wewnątrz budynku na końcu korytarza.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na korytarzu po lewej stronie.
Na parkingu przed budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W obsłudze klienta można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. 
 
 
Do budynku Urzędu przy ul. Mickiewicza 10 w Śremie klienci mogą wejść jednym wejściem głównym, do którego prowadzą schody oraz specjalny podjazd dla niepełnosprawnych.
Obsług klientów niepełnosprawnych prowadzona na parterze.
Na parkingu obok budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 
Wytworzył:
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-07-02 07:33:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2020-09-30 08:27:38)
 
 
liczba odwiedzin: 8949672

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X