☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie

Czwartek 07.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Tytuł Honorowy Obywatel Śremu

Nadanie tytułu  "Honorowy Obywatel Śremu"Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Śremu”  Druk do pobrania
2. Pisemna zgoda na rozpatrzenie kandydatury osoby, której dotyczy wniosek w sprawie nadania tytułu
3. Karta podpisów wnioskodawców.
Druk do pobrania


Opłaty:
Bez opłat.
 

Ulgi:
Nie stosuje się.
 

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie Zespół Obsługi Klienta pokój nr 2 (parter) Pl. 20 Października 1, 63 – 100 Śrem
Wniosek o nadanie tytułu powinien być zgłoszony do Przewodniczącego Rady nie później niż na 2 miesiące przed przewidywanym przez wnioskodawcę terminem jego nadania.


Komórka odpowiedzialna:
Zespół Obsługi Rady Urzędu Miejskiego w Śremie
tel. 61 28 47 117.

 

Tryb odwoławczy:
Nie ma zastosowania.


 

Dodatkowe informacje:
1. Tytuł "Honorowy Obywatel Śremu" jest wyrazem uhonorowania za wybitne zasługi na rzecz gminy Śrem, szczególne zaangażowanie w jej rozwój i promocję oraz za istotną współpracę z gminą i wspieranie śremskich inicjatyw na świecie. 
2. Wniosek o nadanie tytułu mają prawo składać:

1) Burmistrz Śremu
2) komisje stałe Rady Miejskiej w Śremie
3) 500 mieszkańców gminy Śrem.
4) Inne podmioty, w szczególności organizacje polityczne, społeczne, gospodarcze mające siedzibę oraz działające na terenie gminy Śrem mogą złożyć wniosek o nadanie tytułu poprzez podmioty wymienione w ppkt. 1) i 2)

3. Wniosek złożony przez Burmistrza Śremu lub komisje stałe Rady Miejskiej  powinien posiadać poparcie wyrażone podpisami 500 mieszkańców gminy.
4. Wniosek o nadanie tytułu powinien być zgłoszony do Przewodniczącego Rady nie później niż dwa miesiące przed terminem nadania tytułu. Przewodniczący Rady przedkłada wniosek pod obrady Kapituły Honorowego Obywatela Śremu, którą tworzą zasłużeni obywatele Śremu wskazani przez działające w Radzie Miejskiej kluby radnych. Tytuł nadaje Rada Miejska w Śremie. Honorowy Obywatel Śremu otrzymuje Akt Nadania Tytułu z rąk Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady wręczony w sposób uroczysty podczas sesji Rady Miejskiej w Śremie, z okazji świąt państwowych 3 Maja i 11 Listopada albo z okazji Dni Śremu.
5. Nadawanie tytułu odbywa się zgodnie z
Uchwałą Nr 116/XV/07 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie ustanowienia tytułu "Honorowy Obywatel Śremu". Załacznik nr 1, Załącznik nr 2  oraz uchwałą zmieniającą Uchwała nr 208/XXIV/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu "Honorowy Obywatel Śremu" Zmiana dot. uchwały 116/XV/07 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 111 z dnia 14 lipca 2008 r., załącznik do uchwały

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2007-10-10 14:24:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-01-03 13:25:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2008656