☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie

Piątek 22.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wymagane wnioski i dokumenty:

 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – druk do pobrania

 

 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w odniesieniu świń, owiec, kóz i koni – druk do pobrania

 

 1. Obowiązkowy załącznik do wniosku dotyczący pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie innej niż de minimis – druk do pobrania

 

 1. Faktury VAT za zakupiony olej napędowy

 

 1. Zaświadczenie z ARMiR o średniej rocznej liczbie bydła, w roku poprzedzającym złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego (w przypadku chowu lub hodowli bydła)

 

 1. Zaświadczenie z ARMiR o średniej rocznej liczbie świń, w roku poprzedzającym złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego (w przypadku chowu lub hodowli świń)

 

 1. Zaświadczenie z ARMiR o średniej rocznej liczbie owiec, w roku poprzedzającym złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego (w przypadku chowu lub hodowli owiec)

 

 1. Zaświadczenie z ARMiR o średniej rocznej liczbie kóz, w roku poprzedzającym złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego (w przypadku chowu lub hodowli kóz)
 2. Oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu tego producenta w 2022 r. ustalonej na podstawie ilości posiadanych koni w ostatnim dniu każdego miesiąca 2022 r. i podzielonej przez 12 w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta - druk do pobrania

 

 

Dokumenty do obliczenia DJP koni:

Zestawienie koni ras dużych

Zestawienie koni ras małych

Współczynniki przeliczeniowe sztuk koni

 

 

 1. Umowy dzierżawy lub oświadczenie składającego wniosek o dzierżawionych gruntachdruk do pobrania

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

 

Terminy składania wniosków:

 • od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego,
 • od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

 

Sposób i termin załatwienia sprawy;

            Decyzja wydawana jest w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku

Pieniądze wypłacane są w terminach:

 • od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia - w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
 • od dnia 1 października do dnia 31 października – w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku

 

Opłaty:

brak

W przypadku wydania decyzji odmownej opłata skarbowa - 17,00 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania

 

Ulgi:

Nie stosuje się


Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Śremie,

Zespół Obsługi Klienta, pokój nr 1 

Plac 20 Października 1

63 – 100 Śrem

 

Komórka odpowiedzialna:

Pion Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej 

Stanowisko obsługi sołectw

pokój nr 23

tel. 61 28 47 148


Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Śremu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

 

Wytworzył:
Marta Gano-Mańkowska
(2019-01-18)
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-10-17 14:48:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2023-07-21 14:04:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3286532