Wpis do rejestru działalności regulowanej na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 
Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek - druk do pobrania 
  2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej 
  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zgodne z  art. 9c ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.)

 

Opłaty:

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych podlega opłacie skarbowej w wysokości:

50,00 zł – za wpis do rejestru działalności regulowanej stosownie do Załącznika części I ust. 36 pkt 9a do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.),

25,00 zł – (tj. 50% stawki określonej od wpisu),- za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem stosownie do Załącznika części I ust. 37 pkt 1 do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.),

17,00 zł – za pełnomocnictwo

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Kancelaria Urzędu Miejskiego w Śremie

Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01 (parter)

Plac 20 Października 1, 63 – 100 Śrem

 

Termin załatwienia sprawy:

do 7 dni 

 

Komórka odpowiedzialna :

Pion Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

Zespół Gospodarowania Odpadami i Nadzoru Właścicielskiego, pokój nr 21

tel. 61 28 47 174

 

Tryb odwoławczy:

Brak. 

 

Wytworzył:
(2019-01-31)
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-12-30 11:44:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-03-13 11:39:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki