Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Miejski w Śremie
Herb Urząd Miejski w Śremie

Środa 18.07.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Formy ochrony przyrody w gminie Śrem

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.), w Polsce formami ochrony przyrody są:
1) parki narodowe;
2) rezerwaty przyrody;
3) parki krajobrazowe;
4) obszary chronionego krajobrazu;
5) obszary Natura 2000;
6) pomniki przyrody;
7) stanowiska dokumentacyjne;
8) użytki ekologiczne;
9) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;
10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
 
 
Organami w zakresie ochrony przyrody są dziś:
1) minister właściwy do spraw środowiska;
2) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
3) wojewoda;
4) regionalny dyrektor ochrony środowiska;
5) marszałek województwa;
6) dyrektor parku narodowego;
7) starosta;
8) wójt, burmistrz albo prezydent miasta.
 
W obecnym stanie prawnym – zgodnie z ustawą o ochronie przyrody – w drodze uchwały rady gminy następuje ustanowienie następujących form ochrony przyrody: pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.
 
Na terenie gminy Śrem wg stanu na dzień 25.03.2016 r. istnieją następujące formy ochrony przyrody:
  • rezerwat przyrody „Czmoń”,
  • 2 parki krajobrazowe – Rogaliński PK i PK im. D. Chłapowskiego,
  • 2 obszary Natura 2000 – Rogalińska Dolina Warty i Ostoja Rogalińska,
  • 50 pomniki przyrody, w tym 22 na terenie miasta Śrem,
  • 14 użytków ekologicznych, w tym jeden w Śremie („Bagienko”),
  • zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Łęgi Mechlińskie”.
Na obszarze gminy występują także chronione gatunki zwierząt, roślin i grzybów.
Dane szczegółowe o wszystkich formach ochrony przyrody
gromadzone i udostępniane są obecnie
w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody
 

 

Wytworzył:
Karolina Banicka
(2017-12-07)
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-02-26 14:24:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-12-07 13:21:18)
 
 
ilość odwiedzin: 5302064

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X