Szacowanie szkód w rolnictwie

Szacowanie szkód w rolnictwie

 

Zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu dokonuje się poprzez aplikację publiczną, bez udziału Komisji.

Wprowadzenie:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/cyfryzacja-szacowania-strat-spowodowanych-przez-susze

Aplikacja:

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/auth

 

Składanie wniosków o oszacowanie szkód spowodowane przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę oraz szacowanie i sporządzanie protokołów będzie się odbywać na dotychczasowych zasadach:

Wymagane dokumenty
formularz wniosku o szacowanie szkód - druk do pobrania .doc 
 
Załączniki:
1. Kopia wniosku o dopłaty składanego przez producenta rolnego w roku wystąpienia szkody do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (tzw. „wniosek obszarowy”).
2. Oświadczenie dotyczące produkcji towarowej zwierząt - druk do pobrania .doc. Jeżeli producent rolny nie posiada hodowli, należy załączyć dokument zawierający informacje o nie prowadzeniu tej produkcji.
 
 
Opłaty za zezwolenia, licencje
nie dotyczy
 
 
Opłata skarbowa
nie dotyczy
 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie
Zespół Obsługi Klienta, pokój nr 1
Plac 20 Października 1
63-100 Śrem
 
Urząd Miejski w Śremie
Zespół Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pokój nr 8
ul. Adama Mickiewicza 10
63-100 Śrem
 
 
 
Termin załatwienia sprawy
60 dni
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Urząd Miejski w Śremie
Zespół Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ul. Adama Mickiewicza 10, 63-100 Śrem
pokój nr 8
tel. 61 28 47 152
 
Informacje dodatkowe:
1. Podanie i ujęcie we wniosku nieprawidłowych danych może wiązać się z wydłużeniem terminu otrzymania przez producenta rolnego protokołu, a w konsekwencji z utrudnieniami w uzyskaniu pomocy.
2. Szacowane mogą być wyłącznie uprawy, które nie zostały jeszcze zebrane i rozmiar szkód jest realny do ocenienia. Uprawy już zebrane nie będą brane pod uwagę.
 
 
 
 

 

 

Wytworzył:
Jacek Konwerski
(2023-02-21)
Udostępnił:
Projs Julia
(2015-08-26 08:32:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2024-02-21 11:39:07)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki