☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie

Piątek 22.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wnioski do projektu budżetu

Wnioski do projektu budżetu

 

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek z uzasadnieniem


Opłaty

Nie dotyczy


Ulgi

Nie dotyczy


Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Śremie,
Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01 (parter)
Pl. 20 Października 1,
63 – 100 Śrem
 

 

Termin załatwienia sprawy :

Zgodnie z uchwałą Nr 450/XLIX/10 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Wnioski i propozycje do projektu budżetu są składane w następujących terminach:

1) wnioski w zakresie realizacji inwestycji – do 31 maja roku poprzedzającego rok budżetowy - wszyscy wnioskodawcy;

2)  w zakresie innym niż inwestycyjny - do 10 września roku poprzedzającego rok budżetowy – radni oraz mieszkańcy gminy Śrem.

 

W terminie do 25 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Wnioskodawcy składający wnioski, o których mowa w punkcie 1 i 2 otrzymają informację o uwzględnieniu bądź nieuwzględnieniu wniosku w projekcie budżetu.


Komórka odpowiedzialna :

Pion Zarządzania Finansami Gminy
Zespół Budżetu i Analiz Ekonomicznych
Tel. 61 28 47 127

 

Tryb odwoławczy :

Nie dotyczy

 

Dodatkowe informacje :

Uchwała Nr 450/XLIX/10 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

 

Wytworzył:
Aleksandra Ściubeł
(2015-07-16)
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-07-16 12:41:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-10-18 07:35:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3286532