Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości / położeniu nieruchomości

 
Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości (w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) lub położeniu nieruchomości na określonym obszarze.
 
Opłaty: 
Opłata skarbowa: 
Z chwilą złożenia wniosku pobiera się opłatę skarbową stanowiącą iloczyn stawki opłaty w wysokości 17 zł i liczby działek lub stanów faktycznych (oznaczone we wniosku numerami od 1 do 4).
Przykład:
występuję o zaświadczenie o przeznaczeniu trzech działek w miejscowym planie i o położeniu w strefie rewitalizacji
– występują trzy działki oraz dwa stany faktyczne, więc uiszczam opłatę skarbową w wysokości 102 zł (3 x 2 x 17 zł).
 
Ulgi:
Zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego.
 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Urzędu Miejskiego w Śremie – Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01 (parter) Pl. 20 Października 1, 63 – 100 Śrem
 
 
Termin załatwienia sprawy:
- do 7 dni

 

Komórka odpowiedzialna:

Pion Gospodarowania Przestrzenią i Środowiskiem
Zespół Planowania Przestrzennego, pokój nr 33 i 34
tel. 61 28 47 159

tel. 61 28 47 123
tel. 61 28 47 131
tel. 61 28 47 181

 
 
Tryb odwoławczy:
Nie ma zastosowania.
 
 
Dodatkowe informacje :
1. O wydanie zaświadczenia może wystąpić osoba fizyczna i osoba prawna.
 
2. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdy wniosek został złożony w sprawie potwierdzenia jego obowiązywania, zostanie wydane postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.
 
Wytworzył:
Katarzyna Bednarowicz
(2023-11-29)
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-04-26 15:31:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2024-02-21 10:16:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki