Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

 
Wymagane dokumenty:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - druk do pobrania
 
 
Opłaty:
Brak
 
 
Opłata skarbowa:
Nie podlega opłacie skarbowej.
W przypadku wydania decyzji odmownej opłata skarbowa - 17,00 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania
 
 
 
Ulgi:
Nie stosuje się.
 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Urzędu Miejskiego w Śremie
Zespół Obsługi Klienta,
pokój nr 01 (parter)
Plac 20 Października 1
63 – 100 Śrem
 
 
Termin załatwienia sprawy:
do 14 dni
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej
Pion Komunikacji Społecznej i Informatyzacji
Urząd Miejski w Śremie
Pl. 20 Października 1
63 – 100 Śrem
tel. 61 28 47 115, 61 28 47 116
 
merytorycznie odpowiedzialne 
piony Urzędu Miejskiego w Śremie
 
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Śremu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
 
Dodatkowe informacje:
1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
3. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udzielenie informacji publicznej następuje w drodze decyzji.
4. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia wnioskodawcę w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 
 

 

Wytworzył:
Adrian Wartecki
(2016-10-25)
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-10-25 09:36:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-11-22 11:48:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki