Wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Śremu

Wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Śremu
składane przez dyrektora szkoły
 
 
Wymagane dokumenty:
 
 

Opłaty za zezwolenia, licencje:

Nie dotyczy 

 

Opłata skarbowa:

Bez opłat

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek składa Dyrektor Szkoły Podstawowej w terminie do końca października roku, następującego po roku szkolnym, w którym zostały spełnione warunki do otrzymania stypendium

 

Urząd Miejski w Śremie,

Zespół Obsługi Klienta, pokój nr 01

ul. Plac 20 Października 1

63 – 100 Śrem 

 

Termin załatwienia sprawy:

Stypendia przyznawane są raz w roku, w terminie do końca listopada za wybitne osiągnięcia uczniów uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym rok jego udzielenia.

 

Komórka odpowiedzialna:

Pion Edukacji i Usług Społecznych

Zespół Edukacji

tel. 61 28 47 168

 

Tryb odwoławczy:

Brak

 

Podstawy prawne:

Uchwała Nr 605_LII_2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r_ w sprawie szczegółowych warunków przyznawania Stypendium Burmistrza

 

 

 

 

Wytworzył:
Ewelina Springer-Kobus
(2022-07-26)
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-06-25 12:29:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2024-05-28 12:52:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki