Wydanie nalepki oznaczającej rodzaj paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdu

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie nalepki oznaczającej rodzaj paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdu

- druk do pobrania .doc

2. Pisemne pełnomocnictwo od właściciela pojazdu jeżeli występującym jest pełnomocnik wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł za pełnomocnictwo,

3. Dowód rejestracyjny (do wglądu),

4. w przypadku nabycia pojazdu (własności) przed je przerejestrowaniem należy dostarczyć dokumenty potwierdzające ten fakt, np. umowa, faktura itd. (do wglądu)

 

Opłata skarbowa :

nie podlega opłacie skarbowej 

 

Ulgi :

Nie stosuje się.

 

Miejsce złożenia dokumentów :

Kancelaria Urzędu Miejskiego w Śremie
Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01
(parter) Pl. 20 Października 1, 63 – 100 Śrem

 

Termin załatwienia sprawy :

- do 30 dni

 

Komórka odpowiedzialna :

Pion Rozwoju i Infrastruktury.
Zespół Drogowy
tel. 61 28 47 173

 

Tryb odwoławczy :

nie przysługuje 

 

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 317) , 2) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.)

Wytworzył:
Szymon Rogaliński
(2018-11-09)
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-11-09 13:06:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-11-22 11:45:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki