☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie

Środa 31.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

Interpelacja radnego G. Wiśniewskiego złożona między sesjami 18.01.2021 r. dot. rozbudowy zakładu u zbiegu ulic Letniej i Wiosennej w Śremie przez firmę CAPCHEM Poland Sp. z o.o. (numer 1/21) Interpelacja radnego R. Piątka złożona między sesjami 20.01.2021 r. dot. wymalowania pasów na drodze wewnątrzosiedlowej przy ul. B. Komorowskiego 6 (numer 2/21) Zapytanie radnego M. Basaja złożone między sesjami 21.01.2021 r. w sprawie produkcji elektrolitu i jego wpływu na środowisko (numer 3/21) Interpelacja radnego T. Wojny złożona między sesjami 25.01.2021.w sprawie modernizacji stadionu w Parku im. Powstańców Wielkopolskich (numer 4/21) Zapytanie radnego M. Basaja z 18.02.2021 r. dotyczące nowych zasad i stawek opłaty za odbiór z szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków przez Śremskie Wodociągi spółka. z o.o. (numer 5/21) Interpelacja radnego P. Mulkowskiego dotycząca: 1.Rozważenia możliwości korzystania uczniów klas I - III z zajęć na basenie dopiero po zaszczepieniu nauczycieli. 2.Podania informacji związanej z zakupem samochodu służbowego. (numer 6/21) Interpelacja radnego A. Mieloszyńskiego z 22.02.2021 r. w sprawie ocieplenia ściany szczytowej budynku przy ul. Wielka Rzeźnicka 4 w Śremie. (numer 7/21) Interpelacja radnego K. Lewandowskiego złożona 24.02.2021 r. w spr. naprawy wejścia do wybiegu dla psów znajdującym się na os. Helenki (numer 8/21) Interpelacja radnego R. Wachowiaka złożona 24.02.2021 r. w spr. rozpoczęcia prac zmierzających do scentralizowania zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi na terenie gminy Śrem. (numer 9/21) Zapytanie radnego G. Wiśniewskiego : Czy gmina Śrem wesprze działania mieszkańców polegające na oświetleniu skrzyżowania drogi powiatowej 2480P z drogą wojewódzką 432 w miejscowości Luciny? Czy gmina Śrem rozważa partycypację w kosztach wykonania ww. oświetlenia. (numer 10/21) Zapytanie radnego G. Wiśniewskiego odnoszące się do pozyskania terenu tzw. "boiska" w Niesłabinie od RSP Niesłabin-Zbrudzewo (numer 11/21) Zapytanie radnego M. Basaja odnoszące się do zapytania z 21 lutego 2021 r. w sprawie zasad i stawek opłaty za odbiór ścieków z szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków przez Śremskie Wodociągi sp. z o.o. (numer 12/21) Zapytanie radnego A. Mieloszyńskiego dot. zamontowania paczkomatu w okolicy kościoła Św. Ducha w Śremie. (numer 13/21) Zapytania radnego Marka Basaja w sprawie budowy fabryki elektrolitu w Śremie oraz mpzp ul. Grunwaldzkiej w Śremie złożone 28.06.2021 roku (numer 14/21) Interpelacja radnego K. Lewandowskiego w sprawie wsparcia działań mających na celu wykonanie chodnika wzdłuż DW 432 po stronie od ulicy Polnej w Nochowie wraz z oznakowanym przejściem dla pieszych oraz sygnalizacją świetlną na drugą stronę DW 432 do istniejącego już chodnika po drugiej stronie drogi. (numer 15/21) w sprawie zamontowania na obwodnicy przy ul. Staszica ( na wysokości budynku T. Bora Komorowskiego 8) w pobliżu przejścia dla pieszych dodatkowego progu zwalniającego, w celu zwiększenia bezpieczeństwa. (numer 16/21) w sprawie odmalowania pasów na przejściu dla pieszych pomiędzy budynkami Chłapowskiego 24 a Chłapowskiego 22. (numer 17/21) Interpelacja radnej L. Wąsik w sprawie wykonania progów zwalniających w ciągu ul. Jeziornej (numer 18/21) Interpelacja radnej Żanety Koch w sprawie oznakowania ulicy Orzechowej we wsi Psarskie (numer 19/21) Interpelacja radnego Piotra Mulkowskiego w sprawie zasad rozliczania wywozu odpadów komunalnych (numer 20/21) Interpelacja radnego K. Lewandowskiego w sprawie zaplanowania budowy parkingu dla mieszkańców na działce sąsiadującej ze sklepem spożywczym PSS Społem przy ul. Kopernika 17 w Śremie (numer 22/21) Interpelacja radnego A. Mieloszyńskiego w sprawie terminu wykonania inwestycji dotyczącej budowy dróg z zakresu infrastruktury technicznej (numer 21/21) Zapytanie radnego Marka Basaja odnośnie planów modernizacji ulic Kościuszki i Wyszyńskiego w Śremie (numer 23/21) Zapytanie radnego Marka Basaja dotyczące wykonania remontu mostu im. mjr. Chosłowskiego w Śremie, szczególnie jego nawierzchni (numer 24/21) Interpelacja radnego P. Mulkowskiego w sprawie możliwości rozbudowy przystanku autobusowego przy ul. Grunwaldzkiej w Śremie (numer 25/21)
 
liczba odwiedzin: 3026416