Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
36/XXXVIII/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-09-23)
36/XXXVIII/2022 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli (Dot. 417/XLIII/2018 zm. 37/IV/2019 + Obw. 4/V/2019 zm. 426/XXXVI/2022 ) Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022 r. poz. 6722 z dn. 27.09.2022

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-09-26 10:01:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-09-28 12:42:07)
Pobierz - 36/XXXVIII/2022 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli (Dot. 417/XLIII/2018  zm. 37/IV/2019 + Obw. 4/V/2019 zm. 426/XXXVI/2022 )
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022 r. poz. 6722 z dn. 27.09.2022 (465 KB)
Załączniki
35/XXXVIII/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-09-23)
35/XXXVIII/2022 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno?ci zwierzšt na terenie gminy Srem w 2022 r. (dot. 378/XXXIII/2022 zm. 421/XXXVI/2022) Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022 r. poz. 6721 z dn. 27.09.2022r..

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-09-26 10:01:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-01-17 14:06:00)
Pobierz - 35/XXXVIII/2022 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno?ci zwierzšt na terenie gminy Srem w 2022 r. (dot. 378/XXXIII/2022 zm. 421/XXXVI/2022)
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022 r. poz. 6721 z dn. 27.09.2022r.. (479 KB)
Załączniki
34/XXXV/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-05-27)
34/XXXV/2022 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów. = NIEAKTUALNE Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 4362 z dn. 3.06.2022r. =dot. 456/XLVI/2018 36/IV/2019 Obwieszczenie (3/V/2019) z dn.30.05.2019 r. tekst jednolity zm, 401/XXXIV/2022 + obw. 34/XXXV/2022, zm. 457/XLI/2022 TRACI MOC 498/XLIV/2023

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-05-30 11:39:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-09-01 11:28:24)
Pobierz - 34/XXXV/2022 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów. = NIEAKTUALNE
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 4362 z dn. 3.06.2022r.
=dot. 456/XLVI/2018 36/IV/2019 Obwieszczenie (3/V/2019) z dn.30.05.2019 r. tekst jednolity zm, 401/XXXIV/2022 + obw. 34/XXXV/2022, zm. 457/XLI/2022
TRACI MOC 498/XLIV/2023
(456 KB)
33/XXXV/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-05-27)
33/XXXV/2022 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Śrem Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 4361 z dn. 3.06.2022 r. Dot. 264/XXVI/2021 zm. 390/XXXIV/2022

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-05-30 11:39:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-06-07 09:45:40)
Pobierz - 33/XXXV/2022 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Śrem 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 4361 z dn. 3.06.2022 r.
Dot. 264/XXVI/2021 zm.  390/XXXIV/2022 (583 KB)
Załączniki
32/XXXV/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-05-27)
32/XXXV/2022 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Śrem. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 4360 z dn. 3.06.2022r. dot. 262/XXVII/2012 zm. 250/XXV/2021 + Obw. 24/XXVII/2021 zm. 380/XXXIII/2022; TRACI MOC 504/XLIV/2023

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-05-30 11:39:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-05-22 13:03:16)
Pobierz - 32/XXXV/2022 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Śrem. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022r. poz. 4360 z dn. 3.06.2022r.
dot. 262/XXVII/2012 zm. 250/XXV/2021  + Obw. 24/XXVII/2021  zm. 380/XXXIII/2022; TRACI MOC 504/XLIV/2023 (476 KB)
Załączniki
31/XXXIII/22
Obowiązujący
Z dnia
(2022-02-17)
31/XXXIII/2022 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty. 1. Dot. 334/XXXI/2021 zm. 353/XXXII/2021 kolejna zm. 442/XXXIX/2022+obw. 37/XLII/2023 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022 poz. 1446 z 22.02.2022r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2022-02-18 13:26:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-01-27 13:27:50)
Pobierz - 31/XXXIII/2022 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty. 1.	Dot. 334/XXXI/2021 zm. 353/XXXII/2021 kolejna zm. 442/XXXIX/2022+obw. 37/XLII/2023
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022 poz. 1446 z 22.02.2022r. (467 KB)
Załączniki