Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest 2023

Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest 2023

 

Burmistrz Śremu uprzejmie informuje o możliwości składania wniosków o wykonanie usługi usunięcia odpadów budowlanych zawierających azbest. 

Wnioski należy składać w urzędzie właściwym ze względu na położenie nieruchomości, z której przewiduje się usunięcie odpadów, czyli w przypadku nieruchomości położonych na terenie gminy Śrem w Urzędzie Miejskim w Śremie, ul. Plac 20 Października 1, 63 – 100 Śrem. 
Wnioski będą przyjmowane do 31 stycznia 2023 roku.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia do wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków finansowych. Pomoc finansowa wynosi 100% kosztów wykonania prac związanych z usunięciem odpadów w postaci zdemontowanych wyrobów budowlanych zawierających azbest (zabezpieczenie, zważenie, załadunek, transport i przekazanie do unieszkodliwienia), do kwoty nie wyższej niż 5 000 zł brutto, a w przypadku wniosku dotyczącego usunięcia odpadów zawierających azbest powstałych w wyniku klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń losowych - do kwoty nie przekraczającej 7.500,00 zł brutto. Realizacja wniosków przez firmę wyłonioną w drodze zapytania o cenę, rozpocznie się po podpisaniu umowy w wykonawcą prac i trwać będzie do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Regulamin realizacji zadania oraz formularz wniosku wraz z załącznikami są dostępne na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Śremie oraz Urzędów Gmin: Brodnica, Dolsk, Książ Wlkp., Śrem   
Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków pochodzących z dotacji udzielonych Powiatowi Śremskiemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz przez Gminy: Brodnica, Dolsk, Książ Wlkp., Śrem. 

Wszelkich informacji udziela Zespół Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Śremie, tel. 61 28 47 138, 61 28 47 140.

Formularze do pobrania:

1. Wniosek o wykonanie w roku 2023 usługi usunięcia odpadów budowlanych zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanej na terenie powiatu śremskiego

2. Regulamin realizacji w roku 2023 zadania pn: likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu śremskiego

3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

4. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza

5. Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

6. Oświadczenie o pomocy de minimis
 

Wytworzył:
Karolina Banicka
(2022-11-23)
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2022-11-23 07:53:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2024-02-21 11:23:26)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki