Wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Śremu ze specjalnego funduszu nagród

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie o przyznanie nagrody

- do pobrania .doc

- do pobrania .pdf

 

 

Opłaty za zezwolenia, licencje:

Nie dotyczy 

 

Opłata skarbowa:

Bez opłat

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Śremie

Zespół Obsługi Klienta, pokój nr 01

ul. Plac 20 Października 1

63 – 100 Śrem 

 

Termin załatwienia sprawy:

 

 

Komórka odpowiedzialna:

Pion Edukacji i Usług Społecznych

Zespół Edukacji

tel. 61 28 47 168

 

Tryb odwoławczy:

Brak

 

Podstawy prawne:

Zarządzenie Nr 55/2024 Burmistrza Śremu z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody Burmistrza Śremu ze specjalnego funduszu nagród

Uchwała Nr 603/LII/2024 Rady Miejskiej W Śremie z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Wytworzył:
Ewelina Springer-Kobus
Udostępnił:
Projs Julia
(2024-04-30 13:39:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2024-04-30 13:47:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki