☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie
Herb Urząd Miejski w Śremie

Poniedziałek 25.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Wymagane dokumenty :
1. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
 
 

2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1 : 1000 lub 1 : 500 (z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów powierzchni zajęcia pasa i wbudowanego urządzenia).
3. Opis techniczny.
4. Projekt organizacji ruchu na czas zajęcia pasa drogowego lub informację o sposobie zabezpieczenia robót (zgodnie z uzgodnieniami wydanymi przez zarządcę drogi na etapie projektu budowlanego).
5. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia (lub zgłoszenia) na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym.


Opłaty:
Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Śremu, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu określa
tekst jednolity uchwały Nr 395/XLVI/10 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg,

Opłata skarbowa :
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 

Ulgi :
Stawkę opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych pomniejsza się o 70%.

 
Miejsce złożenia dokumentów :
Kancelaria Urzędu Miejskiego w Śremie
Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01 (parter)
Pl. 20 Października 1, 63 – 100 Śrem
 
 
Termin załatwienia sprawy :
do 7 dni
 
 
Komórka odpowiedzialna :
Zespół Drogowy
pokój nr 32
tel. 61 28 47 129


Tryb odwoławczy :
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Śremu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
 
Dodatkowe informacje :
1. Wniosek należy złożyć min. 7 dni przed planowanym terminem zajęcia pasa drogowego.
2. Zakres końcowy zajęcia pasa drogowego oraz datę zakończenia okresu zajęcia pasa uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i zgłoszenia zwolnienia pasa drogi osobie wydającej zezwolenie.
3.Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykop, odkładu urobku składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe i dojazdowe (z wyjątkiem objazdu po istniejącej drodze).
4. Wykonawca oświadcza, że posiada pełny asortyment materiałów oraz odpowiedni sprzęt i moc przerobową, a także rozeznanie uzbrojenia terenu  do prawidłowego prowadzenia robót jw.
5. W przypadku umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu należy zamieścić we wniosku oświadczenie  (potwierdzenie) podmiotu, który będzie dokonywał opłat rocznych za umieszczone urządzenie.
6. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na roboty odtworzeniowe.
7. Zajęcie pasa drogowego dotyczy również umieszczanych w pasie drogowym reklam.
 
Wytworzył:
Grażyna Kubera - inspektor PAO
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2005-10-26 13:23:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Marzena Kujawska
(2020-04-20 14:33:49)
 
 
ilość odwiedzin: 8189067

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X