Przydział lokalu do adaptacji na lokal mieszkalny

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie lokalu do adaptacji 
 
 
2. Oświadczenie o stanie majątkowym
 
 
3. Deklaracja o dochodach. 
 
 
 
Opłaty za zezwolenia, licencje:
Nie dotyczy
 
Opłata skarbowa:
Bez opłat
  
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie
Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01 
ul. Plac 20 Października 1
63 – 100 Śrem
 
Termin załatwienia sprawy:
do 30 dni
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Zespół Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych, pokój 23
tel. 61 28 47 184
 
 
Tryb odwoławczy:
Nie ma zastosowania
 
 
Dodatkowe informacje:
1. Zasady rozpatrywania wniosków i kwalifikowania osób ubiegających się o lokal do adaptacji na cele mieszkalne oraz warunki, jakie muszą spełniać osoby ubiegające się o lokal regulowane są każdorazowo w Zarządzeniu Burmistrza Śremu w sprawie przeznaczenia lokali niemieszkalnych do adaptacji na lokale mieszkalne. 
 
2. Obowiązek zgłoszenia właściwemu organowi planowanych prac adaptacyjnych należy do przyszłego inwestora.
 
3. W przypadku wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ, osoba zainteresowana otrzymaniem skierowania do zawarcia umowy lokalu do adaptacji, dokonuje na własny koszt czynności nakazanych decyzją organu.
 
 
 
Wytworzył:
Dominika Gronowska
(2024-02-23)
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2005-10-26 13:39:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2024-02-23 10:48:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki