☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie

Wtorek 30.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zamiana lokali mieszkalnych

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wyrażenie zgody na zamianę lokali mieszkalnych
 
2. Wstępna umowa zamiany. 
 
3. Deklaracja o dochodach. 
 
4. Oświadczenie o stanie majątkowym 
 
 
 
Opłaty za zezwolenia, licencje:
Nie dotyczy
 
 
Opłata skarbowa:
Bez opłat
 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie
Zespół Obsługi Klienta, pokój nr 01 
ul. Plac 20 Października 1
63 – 100 Śrem
 
Termin załatwienia sprawy:
do 30 dni
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Zespół Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych, pokój nr 23
tel. 61 28 47 184.
 
 
Tryb odwoławczy:
Nie ma zastosowania
 
 
Dodatkowe informacje:
Zasady zamian określa § 12 i 13 uchwały Nr 264/XXVI/2021 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Śrem (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 2653)
 

I. Zamiana dotyczy wyłącznie lokali komunalnych.

Zgodę na zamianę pomiędzy najemcami lokali komunalnych mogą uzyskać osoby, które:

  1. posiadają tytuł prawny do lokalu stanowiącego przedmiot zamiany,
  2. zawarły wstępną umowę zamiany,
  3. nie posiadają zaległości z tytułu czynszu i opłat niezależnych od właściciela.

 

II. Zamiana mieszana – jeden lokal komunalny drugi z innego zasobu

Zgodę na zamianę pomiędzy najemcami lokali należących do mieszkaniowego zasobu gminy a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach, mogą uzyskać osoby, które: 

  1. posiadają tytuł prawny do lokalu stanowiącego przedmiot zamiany,
  2. zawarły wstępną umowę zamiany,
  3. nie posiadają zaległości z tytułu czynszu i opłat niezależnych od właściciela,
  4. przedstawiły zgodę dysponenta lokalu z innego zasobu na zamianę.
 
 
 
Wytworzył:
Dominika Gronowska
(2022-01-21)
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2005-10-26 13:43:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-03-15 09:46:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3026416