Sporządzenie / zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 
Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek o sporządzenie / zmianę miejscowego planu:
 
2. Pomocnym dokumentem służącym analizie złożonego wniosku jest koncepcja zagospodarowania terenu sporządzona na mapie zasadniczej lub ewidencyjnej.
 
 
Opłaty za zezwolenia, licencje:
Nie dotyczy
 
 
Opłata skarbowa:
Bez opłat   
 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie  
Zespół Obsługi Klienta, pokój nr 01 
ul. Plac 20 Października 1
63 – 100 Śrem
 
 
Termin załatwienia sprawy:
Wnioski rozpatrywane są minimum raz w czasie kadencji rady. Wnioskodawca otrzyma pisemną odpowiedź o sposobie załatwienia wniosku dopiero po jego rozpatrzeniu.
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Pion Gospodarowania Przestrzenią i Środowiskiem
Zespół Planowania Przestrzennego, pokój nr 34
tel. 61 28 47 181
tel. 61 28 47 131

 
 
Tryb odwoławczy:
Nie ma zastosowania.
 
 
Dodatkowe informacje:
Z wnioskiem o sporządzenie / zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wystąpić każdy. Nie jest to jednak wniosek w indywidualnej sprawie w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Wniosek ma charakter postulatu.
 
Uwzględnione wnioski mogą stać się przyczyną przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z inicjatywą tą występuje jednak Burmistrz Śremu.
 
 
Wytworzył:
Katarzyna Bednarowicz
(2023-11-29)
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2005-11-03 12:18:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2024-02-21 10:04:44)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki