Nadanie (zmiana) numeru porządkowego nieruchomości

 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o nadanie (zmianę) numeru porządkowego nieruchomości.
 
2. Jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego budynku lub sytuacja w terenie nie wskazuje jednoznacznie, któremu budynkowi ma zostać ustalony numer porządkowy – do wniosku należy dołączyć mapę lub szkic z ich lokalizacją i oznaczeniem.
 
 
Opłaty za zezwolenia, licencje:
Nie dotyczy
 
 
Oplata skarbowa:
Bez opłat
 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie 
Zespół Obsługi Klienta, pokój nr 01 
ul. Plac 20 Października 1
63 – 100 Śrem
 
 
Termin załatwienia sprawy:
do 30 dni
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Zespół Postępowań Administracyjnych, pokój nr 25
tel. 61 28 47 109
 
  
Tryb odwoławczy:
Nie ma zastosowania.
 
 
Dodatkowe informacje:
1. Ustalanie numerów porządkowych nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę należy do obowiązków gminy, natomiast umieszczanie na nieruchomości, w miejscu widocznym  tabliczki z ustalonym numerem porządkowym i utrzymywanie jej w  należytym stanie należy do obowiązków właściciela nieruchomości.
2. Ustalanie numeru porządkowego nieruchomości może nastąpić z urzędu bądź na wniosek właściciela nieruchomości lub osoby faktycznie władającej nieruchomością.
3. O fakcie ustalenia numeru porządkowego z urzędu lub na wniosek zawiadamia się właściciela nieruchomości lub osobę faktycznie władającą nieruchomością na piśmie.
 
 
 
Wytworzył:
Anna Maruk
(2022-01-20)
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2005-11-24 08:24:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-03-13 12:33:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki