Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
162/XX/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-01-24)
w sprawie powołania Kapituły Honorowego Obywatela Śremu

Autor dokumentu: Dominika Zandecka-Kaczmarek
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-02-01 10:11:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Kapituły Honorowego Obywatela Śremu (28 KB)
163/XX/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-01-24)
w sprawie przyjęcia od powiatu śremskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie miasta Śrem

Autor dokumentu: Dominika Zandecka-Kaczmarek
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-02-01 10:11:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-12-17 08:21:18)
Pobierz - w sprawie przyjęcia od powiatu śremskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie miasta Śrem (26 KB)
Załączniki
164/XX/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-01-24)
w sprawie nadania nazw nowym ulicom w mieście Śrem. Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 31 poz.657 z dnia 11 marca 2008 r. = zm. 28/IV/2015 Obwieszczenie ( 41) z dn. 26.03.2015 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-02-01 10:11:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-03-31 09:06:23)
Pobierz - w sprawie nadania nazw nowym ulicom w mieście Śrem. Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 31 poz.657  z dnia 11 marca 2008 r.
= zm. 28/IV/2015 Obwieszczenie ( 41) z dn. 26.03.2015 r. (49 KB)
Załączniki
165/XX/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-01-24)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowowania przestrzennego dla obszaru doliny rzeki Warty Śrem - Orkowo. Plan uchwalono uchwałą 431/XLVIII/10

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-02-01 10:11:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-06-01 07:25:22)
Pobierz - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowowania przestrzennego dla obszaru doliny rzeki Warty Śrem - Orkowo.

Plan uchwalono uchwałą 431/XLVIII/10 (32 KB)
Załączniki
166/XX/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-01-24)
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.

Autor dokumentu: Dominika Zandecka-Kaczmarek
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-02-01 10:11:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-12-17 08:21:18)
Pobierz - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r. (45 KB)
167/XX/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-01-24)
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii- TRACI MOC uchwałą 37 /VI /11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-02-01 10:11:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-02-28 13:22:55)
Pobierz - w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii- TRACI MOC uchwałą 37 /VI /11 (33 KB)
168/XXI/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-02-28)
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Śremskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Śremie w celu zawiązania jednoosobowej spółki gminy Śrem z ograniczoną odpowiedzialnością

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-03-04 10:20:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Śremskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Śremie w celu zawiązania jednoosobowej
spółki gminy Śrem z ograniczoną odpowiedzialnością
(36 KB)
169/XXI/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-02-28)
w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla niepedagogicznych pracowników przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Śrem Obowiązuje od stycznia 2008 r. Traci moc uchwała 80/ X /07 Traci moc uchwałą 297/XXXV/09, która obowiązuje od 1 stycznia 2009 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-03-04 10:20:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-04-01 12:52:57)
Pobierz - w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla niepedagogicznych pracowników przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Śrem
                                 Obowiązuje od stycznia 2008 r.
Traci moc uchwała 80/ X /07

Traci moc uchwałą 297/XXXV/09, która obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. (28 KB)
170/XXI/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-02-28)
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Obowiązuje od 1 kwietnia 2008 r - 31.12.2008 r. Traci moc uchwała 51/ VI /07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-03-04 10:20:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
Obowiązuje od 1 kwietnia 2008 r - 31.12.2008 r.

Traci moc uchwała 51/ VI /07 (37 KB)
171/XXI/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-02-28)
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków. Obowiązuje od 1.04. 2008 do 31.03.2009. Nowa uchwała - od 1.04.2009 r - 31.12.2009 = 292/XXXIV/09

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-03-04 10:20:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-02-27 11:05:56)
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

Obowiązuje od 1.04. 2008 do 31.03.2009.
Nowa uchwała - od 1.04.2009 r - 31.12.2009 = 292/XXXIV/09 (39 KB)
Załączniki
172/XXI/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-02-28)
w sprawie ustalenia stref wolnych od dymu tytoniowego. Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 75 poz. 1441 z dnia 12.05.2008 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-03-04 10:20:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-05-23 12:27:10)
Pobierz - w sprawie ustalenia stref wolnych od dymu tytoniowego.

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 75 poz. 1441 z dnia 12.05.2008 r. (34 KB)
173/XXI/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-02-28)
w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Straży Miejskiej w Śremie- obowiązuje od stycznia 2008 r. Traci moc uchwała - 400/XXXVI/01

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-03-04 10:20:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Straży Miejskiej w Śremie- 
                       obowiązuje od stycznia 2008 r.
Traci moc uchwała - 400/XXXVI/01 (27 KB)
174/XXI/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-02-28)
w sprawie określenia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego brutto dla pracowników Straży Miejskiej w Śremie - obowiązuje od stycznia 2008 r. Traci moc uchwała 401/XXXVI/01

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-03-04 10:20:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie określenia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego 
brutto dla pracowników Straży Miejskiej w Śremie - obowiązuje od stycznia 2008 r.

Traci moc uchwała 401/XXXVI/01

(27 KB)
175/XXI/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-02-28)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Podwale w Śremie Plan uchwalono uchwałą 326/XXXVIII/09

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-03-04 10:20:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-06-30 14:38:49)
Pobierz - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w rejonie ul. Podwale w Śremie

Plan uchwalono uchwałą 326/XXXVIII/09 (34 KB)
Załączniki
176/XXII/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-03-27)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego - złoża kruszywa naturalnego "Luciny MP pole C" oraz zał. Nr 2 i 3 do uchwały Publikacja - Dziennik Urzędowy Woj. Wielkopolskiego - Nr 88 , poz. 1691 z dnia 2 czerwca 2008 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-03-31 16:01:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-06-06 09:21:40)
Pobierz - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego - złoża kruszywa naturalnego 
"Luciny MP pole C"   oraz  zał. Nr 2 i 3 do uchwały
 Publikacja - Dziennik Urzędowy Woj. Wielkopolskiego - Nr 88 , poz. 1691 z dnia 2 czerwca 2008 r. (94 KB)
Załączniki
177/XXII/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-03-27)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działalności gospodarczej położonego w Zbrudzewie uchwalono ; uchwała 306 /XXXVI / 09 z 30.04.2009 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-03-31 16:01:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-05-06 07:25:37)
Pobierz - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działalności gospodarczej położonego w Zbrudzewie

uchwalono ; uchwała 306 /XXXVI / 09 z 30.04.2009 r. (33 KB)
Załączniki
178/XXII/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-03-27)
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 Zmiana dot. uchwały 159/XIX/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-03-31 16:01:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 

Zmiana dot. uchwały 159/XIX/07
(31 KB)
179/XXII/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-03-27)
w sprawie przyjęcia „ Gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Œrem na lata 2008 – 2011” Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 69 z dnia 30.04.2008 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-03-31 16:01:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-05-23 12:27:11)
Pobierz - w sprawie przyjęcia „ Gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Œrem na lata 2008 – 2011”

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 69 z dnia 30.04.2008 r. (27 KB)
Załączniki
180/XXII/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-03-27)
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Śrem w latach 2006-2010 - zmiana dot. uchwały 336/XLVII/06 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 69 z dnia 30.04.2008 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-03-31 16:01:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-05-23 12:27:10)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Śrem w latach 2006-2010

- zmiana dot. uchwały 336/XLVII/06

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 69 z dnia 30.04.2008 r. (54 KB)
181/XXII/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-03-27)
w sprawie aneksu nr 3 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju Traci moc uchwałą z dnia 17.12.2009 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-03-31 16:01:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-06-29 10:24:47)
Pobierz - w sprawie aneksu nr 3 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem 
zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych   zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, 
polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska   dla bezdomnych zwierząt w Gaju 

Traci moc uchwałą z dnia 17.12.2009 r. (26 KB)
Załączniki
182/XXII/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-03-27)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2008 r. zmiana dot. uchwały 153/XVIII/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-03-31 16:09:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2008 r.

zmiana dot. uchwały 153/XVIII/07
(63 KB)
Załączniki
183/XXIII/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-04-24)
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Śremu z tytułu wykonania budżetu gminy Śrem za 2007 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-04-29 15:03:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie absolutorium dla Burmistrza Śremu z tytułu wykonania budżetu gminy Śrem za 2007 rok (24 KB)
184/XXIII/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-04-24)
uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia Żłobka Miejskiego w Śremie - dot. uchwały 318/XXVIII/2000

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-04-29 15:03:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia Żłobka Miejskiego w Śremie - dot. uchwały 318/XXVIII/2000
(25 KB)
185/XXIII/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-04-24)
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. - ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-04-29 15:03:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-06-26 10:55:32)
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. - ZREALIZOWANA (29 KB)
186/XXIII/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-04-24)
w sprawie przystąpienia gminy Śrem do Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski, tworzącego Lokalną Grupę Działania w ramach osi IV LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy w w/w stowarzyszeniu ==NIEAKTUALNA 11.06.2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-04-29 15:03:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-01-22 15:25:03)
Pobierz - w sprawie przystąpienia gminy Śrem do Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski, tworzącego Lokalną Grupę Działania w ramach osi IV LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy w w/w stowarzyszeniu ==NIEAKTUALNA 11.06.2015 (28 KB)
187/XXIII/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-04-24)
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Śrem dla obszaru położonego przy ulicach Kilińskiego i Grunwaldzkiej- NIEAKTUALNA ( w związku z uchwałą 394/LVI/06) Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 104 poz. 1940 z dn. 27.06.2008r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-04-29 15:03:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-01-19 08:55:02)
Pobierz - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Śrem dla obszaru położonego przy ulicach Kilińskiego i Grunwaldzkiej- NIEAKTUALNA
( w związku z uchwałą 394/LVI/06)

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 104 poz. 1940 z dn. 27.06.2008r. (107 KB)
Załączniki
188/XXIII/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-04-24)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Śremskiej we wsi Niesłabin. (Dot. uchwały 58/VII/07 ) Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 104 poz. 1941 z dn. 27.06.2008r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-04-29 15:03:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-07-01 09:12:04)
Pobierz - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Śremskiej we wsi Niesłabin.

(Dot. uchwały 58/VII/07 )
Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 104 poz. 1941 z dn. 27.06.2008r. (89 KB)
Załączniki
189/XXIII/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-04-24)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2008 r. Zmiana dot. uchwały 153/XVIII/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-04-29 15:03:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2008 r.

Zmiana dot. uchwały 153/XVIII/07
(43 KB)
Załączniki
190/XXIV/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-05-29)
w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Śremie Traci moc 304/XXVII/2000

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-06-06 09:21:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Śremie

Traci moc 304/XXVII/2000 (33 KB)
Załączniki
191/XXIV/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-05-29)
w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Spółka z o.o. na lata 2008-2010- traci moch uchwałą 318/XXXVII/09 = 21.05.2009 r. Traci moc uchwała 97/XI/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-06-06 09:21:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-05-26 13:14:54)
Pobierz - w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Spółka z o.o. na lata 2008-2010-  traci moch uchwałą 318/XXXVII/09 = 21.05.2009 r.

Traci moc uchwała 97/XI/07 (31 KB)
Załączniki
192/XXIV/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-05-29)
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Śremie Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 129 z dnia 12.08.2008 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-06-06 09:21:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-07-25 11:16:20)
Pobierz - w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Śremie 

Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 129 z dnia 12.08.2008 r. (27 KB)
Załączniki
193/XXIV/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-05-29)
w sprawie przystšpienia do sporzšdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Helenki” w Œremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-06-06 09:21:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przystšpienia do sporzšdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Helenki” w Œremie (38 KB)
Załączniki
194/XXIV/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-05-29)
w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Luciny LK" - ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-06-06 09:21:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-06-26 10:55:32)
Pobierz - w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Luciny LK" - ZREALIZOWANA
(36 KB)
Załączniki
195/XXIV/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-05-29)
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Œremskiego Parku Inwestycyjnego – Obszar Zachodni Publikacja Dz. Urz.Woj. Wielkopolskiego- 133 poz.2434 z 18.08.2008r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-06-06 09:21:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2008-08-20 09:15:40)
Pobierz - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Œremskiego Parku Inwestycyjnego – Obszar Zachodni

Publikacja Dz. Urz.Woj. Wielkopolskiego- 133 poz.2434 z 18.08.2008r. (81 KB)
Załączniki
196/XXIV/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-05-29)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz przy ul. Targowej w Śremie Plan uchwalony uchwałą 346/XL/09- stwierdzono nieważność tej uchwały Nowa uchwała to 387/XLV/10

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-06-06 09:21:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-06-29 10:24:48)
Pobierz - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz przy ul. Targowej w Śremie

Plan uchwalony uchwałą 346/XL/09- stwierdzono nieważność tej uchwały
Nowa uchwała to 387/XLV/10 (34 KB)
Załączniki
197/XXIV/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-05-29)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 2985/7 położonej w rejonie ul. Wiosennej w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-06-06 09:21:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-12-29 15:38:51)
Pobierz - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 2985/7 położonej w rejonie ul. Wiosennej w Śremie (33 KB)
Załączniki
198/XXIV/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-05-29)
w sprawie zaskarżenia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 19 marca 2008 r. sygn. akt II SA/Po 619/07.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-06-06 09:21:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zaskarżenia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 19 marca 2008 r. sygn. akt II SA/Po 619/07. (27 KB)
199/XXIV/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-05-29)
w sprawie zacišgnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dalewie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-06-06 09:21:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-12-17 08:21:18)
Pobierz - w sprawie zacišgnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dalewie (27 KB)
200/XXIV/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-05-29)
w sprawie zacišgnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły w Zbrudzewie”

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-06-06 09:21:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-12-17 08:21:21)
Pobierz - w sprawie zacišgnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły w Zbrudzewie”

(27 KB)
201/XXIV/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-05-29)
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Śremie"

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-06-06 09:21:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-12-17 08:21:21)
Pobierz - w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Śremie"
(27 KB)
202/XXIV/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-05-29)
w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-06-06 09:21:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-12-17 08:21:19)
Pobierz - w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną (24 KB)
203/XXIV/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-05-29)
w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-06-06 09:21:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-12-17 08:21:19)
Pobierz - w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną (24 KB)
204/XXIV/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-05-29)
w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-06-06 09:21:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-12-17 08:21:19)
Pobierz - w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną (24 KB)
205/XXIV/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-05-29)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2008 r. - zmiana dot. uchwały 153/XVIII/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-06-06 09:21:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-12-17 08:21:19)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2008 r. - zmiana dot. uchwały 153/XVIII/07
(66 KB)
Załączniki
206/XXIV/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-05-29)
w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace remontowo – konserwatorskie elewacji przy budynku mieszkalnym na ul. Poznańskiej 4 w Œremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-06-06 09:21:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace remontowo – konserwatorskie elewacji przy budynku mieszkalnym na ul. Poznańskiej 4 w Œremie 

(30 KB)
207/XXIV/08
Uchylony
Z dnia
(2008-05-29)
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla terenu gminy Śrem liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Śrem miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 111 z dn. 14 lipca 2008 r. Obwieszczenie (9) tekst jednolity uchwały z dnia 28.06.2012 r. - Zmiana dot. uchwały 202/XXVII/04

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-06-06 09:21:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-07-02 14:47:27)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla terenu gminy Śrem liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu     (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Śrem miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 111 z dn. 14 lipca 2008 r.
Obwieszczenie (9) tekst jednolity uchwały z dnia 28.06.2012 r.

- Zmiana dot. uchwały 202/XXVII/04 
(35 KB)
208/XXIV/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-05-29)
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu "Honorowy Obywatel Śremu" Zmiana dot. uchwały 116/XV/07 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 111 z dnia 14 lipca 2008 r. NIEAKTUALNA - nowa 403/XXXV/2022

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-06-06 09:21:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-05-30 11:40:13)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu "Honorowy Obywatel Śremu" Zmiana dot. uchwały 116/XV/07  Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 111 z dnia 14 lipca 2008 r.
NIEAKTUALNA - nowa 403/XXXV/2022 (25 KB)
Załączniki
209/XXIV/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-05-29)
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Śremu Traci moc uchwała 8/II/06 Uchwała 209/XXIV/08 traci moc uchwałą 342/XXXVIII/09. Mowa stawka obowiązuje od 1.04.2009 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-06-06 09:21:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-06-30 14:38:51)
Pobierz - w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Śremu

Traci moc uchwała 8/II/06

Uchwała 209/XXIV/08 traci moc uchwałą 342/XXXVIII/09. Mowa stawka obowiązuje od 1.04.2009 r. (28 KB)
210/XXV/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-06-26)
w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Śremu" ( Maliński )

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-06-30 13:04:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-04-10 12:56:33)
Pobierz - w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Śremu" ( Maliński ) (41 KB)
211/XXV/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-06-26)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Śremskiego za 2007 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-06-30 13:04:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Śremskiego za 2007 rok (26 KB)
Załączniki
212/XXV/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-06-26)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie za 2007 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-06-30 13:04:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie
za 2007 rok
(24 KB)
Załączniki
213/XXV/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-06-26)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie za 2007 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-06-30 13:04:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie za 2007 rok (26 KB)
Załączniki
214/XXV/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-06-26)
w sprawie porozumienia z województwem wielkopolskim o powierzeniu gminie Śrem zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-06-30 13:04:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-12-17 08:21:19)
Pobierz - w sprawie porozumienia z województwem wielkopolskim o powierzeniu gminie Śrem zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi (28 KB)
215/XXV/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-06-26)
zmieniająca uchwałę w sprawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem - zmiana dot. uchwały 48/V/07 TRACI MOC- 495/XLIII/2023

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-06-30 13:04:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2023-03-24 14:22:16)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem
 - zmiana dot. uchwały 48/V/07 TRACI MOC- 495/XLIII/2023
(47 KB)
Załączniki
216/XXV/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-06-26)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Letniej we wsi Nochowo Plan uchwalono uchwałą = 327/ XXXVIII / 09

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-06-30 13:09:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-06-30 14:38:49)
Pobierz - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Letniej we wsi Nochowo

Plan uchwalono uchwałą = 327/ XXXVIII / 09

(32 KB)
Załączniki
217/XXV/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-06-26)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Leśnej we wsi Nochowo - dot. uchwały 408/LVII/06 = ZREALIZOWANA Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego- Nr 138 poz. 2536 z dnia 21.08.2008r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-07-01 07:14:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-01-13 14:23:19)
Pobierz - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Leśnej we wsi Nochowo  - dot. uchwały 408/LVII/06 = ZREALIZOWANA

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego- Nr 138 poz. 2536 z dnia 21.08.2008r. (143 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Zał. nr 3
Zał. nr 3
(25 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 2
Zał. nr 2
(23 KB)
218/XXV/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-06-26)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Śremskiej we wsi Mechlin Plan został przyjęty uchwałą 347/XL/09

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-07-01 07:14:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-09-29 11:03:42)
Pobierz - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 
w rejonie ul. Śremskiej we wsi Mechlin

Plan został przyjęty uchwałą 347/XL/09 
(32 KB)
Załączniki
219/XXV/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-06-26)
zmieniająca uchwałę w sprawie uznania obiektów przyrodniczych za użytki ekologiczne - zmiana dot. 433/XXXVIII/01 - Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 136 z dnia 20 sierpnia 2008 r. OBWIESZCZENIE ( 1 ) z dnia 28 lutego 2012 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-07-01 07:14:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-03-01 09:33:08)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uznania obiektów przyrodniczych za użytki ekologiczne - zmiana dot. 433/XXXVIII/01
 - Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 136 z dnia 20 sierpnia 2008 r.

OBWIESZCZENIE ( 1 ) z dnia 28 lutego 2012 r.

(31 KB)
220/XXV/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-06-26)
w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego w Łęgu. Publikacja - Dz.Urzędowym Woj. Wielkopolskiego Nr 136 z dnia 20 sierpnia 2008r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-07-01 07:14:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2008-08-20 09:15:41)
Pobierz - w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego w Łęgu. 
Publikacja - Dz.Urzędowym Woj. Wielkopolskiego Nr 136 z dnia 20 sierpnia 2008r. (33 KB)
Załączniki
221/XXV/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-06-26)
w sprawie uchwalenia ?Programu ochrony ?rodowiska dla gminy ?rem? oraz ?Planu gospodarki odpadami dla gminy ?rem = TRACI MOC uchwałą 364/XXXVII/2013 TRACI MOC uchwała 278/XXXVII/05

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-07-01 07:14:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-09-25 14:51:44)
Pobierz - w sprawie uchwalenia ?Programu ochrony ?rodowiska dla gminy ?rem? oraz ?Planu gospodarki odpadami dla gminy ?rem = TRACI MOC uchwałą 364/XXXVII/2013

TRACI MOC uchwała 278/XXXVII/05 (30 KB)
Załączniki
222/XXV/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-06-26)
w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-07-01 07:14:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-12-17 08:21:19)
Pobierz - w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną (24 KB)
223/XXV/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-06-26)
w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-07-01 07:14:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-12-17 08:21:19)
Pobierz - w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną (24 KB)
224/XXV/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-06-26)
zmieniajšca uchwałę w sprawie zacišgnięcia zobowišzania w zakresie podjęcia inwestycji pn: „Budowa ul. Zachodniej w Pyszšcej” - zmiana dot. 125/XV/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-07-01 07:14:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-12-17 08:21:19)
Pobierz - zmieniajšca uchwałę w sprawie zacišgnięcia zobowišzania w zakresie podjęcia inwestycji pn: „Budowa ul. Zachodniej w Pyszšcej”
-  zmiana dot. 125/XV/07 (25 KB)
225/XXV/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-06-26)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2008 r. Zamiana dot. uchwały 153/ XVIII/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-07-01 09:12:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem 
na 2008 r.

Zamiana dot. uchwały 153/ XVIII/07 (74 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Zal. nr 1
Zal. nr 1
(116 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 2
Zał. Nr 2
(116 KB)
Pobierz dokument - Zal. nr 4
Zal. nr 4
(122 KB)
Pobierz dokument - Zal. nr 6
Zal. nr 6
(203 KB)
226/XXV/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-06-26)
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu komercyjnego

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-07-01 09:12:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-07-03 14:48:02)
Pobierz - w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu komercyjnego (23 KB)
227/XXVI/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-08-28)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru tzw. bramy miasta Publikacja Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 174 z dnia 20.10.2008 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-09-01 08:47:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-10-27 10:08:48)
Pobierz - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru tzw. bramy miasta
Publikacja Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 174 z dnia 20.10.2008 r. (123 KB)
Załączniki
228/XXVI/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-08-28)
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 ( zmiana dot. uchwały 159 /XIX/ 07)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-09-01 10:37:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-12-17 08:21:20)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zestawienia przychodów
 i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008

( zmiana dot. uchwały 159 /XIX/ 07)
(28 KB)
229/XXVI/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-08-28)
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-09-01 10:37:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-12-17 08:21:20)
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności

(28 KB)
230/XXVI/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-08-28)
w sprawie zgody na powiększenie obszaru Podstrefy Œrem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” na terenie gminy Œrem

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-09-01 10:37:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-07-03 14:48:03)
Pobierz - w sprawie zgody na powiększenie obszaru Podstrefy Œrem 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” 
na terenie gminy Œrem
(25 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Zał. nr 2
Zał. nr 2
(27 KB)
231/XXVI/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-08-28)
w sprawie zgody na powiększenie obszaru Podstrefy Œrem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” na terenie gminy Œrem

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-09-01 10:37:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-07-03 14:48:03)
Pobierz - w sprawie zgody na powiększenie obszaru Podstrefy Œrem 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” 
na terenie gminy Œrem
(24 KB)
Załączniki
232/XXVI/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-08-28)
zmieniajšca uchwałę w sprawie zacišgnięcia zobowišzania w zakresie podjęcia inwestycji pn: „Budowa ul. Zachodniej w Pyszšcej” ( zmiana dot. uchwały 125/ XV/ 07 )

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-09-01 10:37:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-12-17 08:21:20)
Pobierz - zmieniajšca uchwałę w sprawie zacišgnięcia zobowišzania w zakresie podjęcia inwestycji pn: „Budowa ul. Zachodniej w Pyszšcej”
( zmiana dot. uchwały 125/ XV/ 07 ) (26 KB)
233/XXVI/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-08-28)
w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: „Akademia Efektywnej Nauki – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Œrem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze Œrodków Europejskiego Funduszu Społecznego

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-09-01 10:37:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: „Akademia Efektywnej Nauki – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Œrem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze Œrodków Europejskiego Funduszu Społecznego (25 KB)
234/XXVI/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-08-28)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2008 r. ( zmiana dot. uchwały 153/XVIII/07 )

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-09-01 10:37:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-12-17 08:21:20)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2008 r.

( zmiana dot. uchwały 153/XVIII/07 ) (84 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Zał. nr 1
Zał. nr 1
(121 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 2
Zał. nr 2
(117 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 3
Zał. nr 3
(118 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 4
Zał. nr 4
(25 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 5
Zał. nr 5
(99 KB)
Pobierz dokument - WPI
WPI
(201 KB)
235/XXVIII/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-10-02)
w sprawie skargi Pana Zygmunta Kudzi na działalność Burmistrza Śremu oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie. Zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-10-06 08:32:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie skargi Pana Zygmunta Kudzi na działalność Burmistrza Śremu oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie.

Zrealizowana. (22 KB)
236/XXVIII/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-10-02)
w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-10-06 08:32:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
w Śremie
(25 KB)
237/XXVIII/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-10-02)
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem. Zmiana dot. uchwały 268/XXXVI/05 Publikacja Dz. Urzędowy Województwa Wielkopolskiego- Nr 194 z dnia 17 listopada 2008 r. TRACI MOC uchwałą 223 / XXII/ 2012

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-10-06 08:32:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-06-08 12:44:01)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem.
Zmiana dot. uchwały 268/XXXVI/05
Publikacja Dz. Urzędowy Województwa Wielkopolskiego- Nr 194 z dnia 17 listopada 2008 r.

TRACI MOC uchwałą 223 / XXII/ 2012 (39 KB)
238/XXVIII/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-10-02)
w sprawie powołania Gminnej Rady Pożytku Publicznego Uchwała traci moc w związku ze zmianą ustawy Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 dot. funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-10-06 08:32:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2011-08-26 09:00:06)
Pobierz - w sprawie powołania Gminnej Rady Pożytku Publicznego

Uchwała traci moc w związku ze zmianą ustawy Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 dot. funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego (31 KB)
239/XXVIII/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-10-02)
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 Zamina dot. uchwały 159/XIX/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-10-06 08:32:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008

Zamina dot. uchwały 159/XIX/07 
(29 KB)
240/XXVIII/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-10-02)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2008 r., zmiana dot. 153/XVIII/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-10-06 08:32:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem 
na 2008 r., zmiana dot. 153/XVIII/07
(86 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Zał. nr 1
Zał. nr 1
(121 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 2
Zał. nr 2
(140 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 3
Zał. nr 3
(111 KB)
241/XXVIII/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-10-02)
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 194 z dnia 17 listopada 2008r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-10-06 08:32:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-11-13 11:29:54)
Pobierz - w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 194 z dnia 17 listopada 2008r. (26 KB)
242/XXIX/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-10-30)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem ( zmiana dot. uchwały 48/V/07) Traci moc uchwałą nr 348 / XL / 09.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-11-05 08:53:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-09-29 11:03:42)
Pobierz - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem ( zmiana dot. uchwały 48/V/07)

Traci moc uchwałą nr 348 / XL / 09. (35 KB)
Załączniki
243/XXIX/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-10-30)
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 Zmiana dot. uchwały 159/XIX/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-11-04 08:08:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-12-17 08:21:20)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008

Zmiana dot. uchwały 159/XIX/07
(26 KB)
244/XXIX/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-10-30)
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wiel. = Nr 215 z dnia 2.12.2008 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-11-04 08:08:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-12-10 12:20:38)
Pobierz - w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wiel. = Nr 215 z dnia 2.12.2008 r. (27 KB)
245/XXIX/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-10-30)
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-11-04 08:08:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-07-03 14:48:03)
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej
(24 KB)
246/XXIX/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-10-30)
zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z opłaty od zgłoszenia o dokonanie wpisu i zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.- zmiana dot. 269/ XXXVI / 05 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wiel. = Nr 220 z 4.12.2008 r. Traci moc z mocy prawa od 31.03.2009 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-11-04 08:08:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-04-23 08:56:28)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z opłaty od zgłoszenia o dokonanie wpisu i zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.- zmiana dot. 269/ XXXVI / 05

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wiel. = Nr 220 z 4.12.2008 r.
Traci moc z mocy prawa od 31.03.2009 r. (25 KB)
247/XXIX/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-10-30)
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu gminy Śrem. Zmiana dot. uchwały 84/ IX /03 Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 234 poz. 3987 z dnia 15 grudnia 2008 r. UCHWAŁA TRACI MOC - uchwałą 181/XVIII/12

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-11-04 08:08:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-01-31 14:30:34)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu gminy Śrem. Zmiana dot. uchwały 84/ IX /03
Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 234 poz. 3987 z dnia 15 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA TRACI MOC - uchwałą 181/XVIII/12 (46 KB)
248/XXIX/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-10-30)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2008 r. - zmiana dot. uchwały 153/XVIII/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-11-04 08:08:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-12-17 08:21:20)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem 
na 2008 r. - zmiana dot. uchwały 153/XVIII/07
(81 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Zał. nr 1
Zał. nr 1
(111 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 2
Zał. nr 2
(114 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 3
Zał. nr 3
(24 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 4
Zał. nr 4
(31 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 5
Zał. nr 5
(25 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 6
Zał. nr 6
(96 KB)
249/XXIX/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-10-30)
w sprawie podatku od nieruchomości . Traci moc uchwała 121/XV/07 Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wiel.- Nr 215 z 2.12.2008r. Uchwała 249/XXIX/08 traci moc uchwałą 149/XV/11 z dn. 27.10.2011 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-11-04 08:08:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-10-31 13:42:42)
Pobierz - w sprawie podatku od nieruchomości . 
Traci moc uchwała 121/XV/07

Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wiel.- Nr 215 z 2.12.2008r.
Uchwała 249/XXIX/08 traci moc uchwałą 149/XV/11 z dn. 27.10.2011 r.
(48 KB)
250/XXIX/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-10-30)
w sprawie podatku od środków transportowych. Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 215 z dnia 2.12.2008 r. Traci moc uchwała 145/XVII/07 Uchwała 250/XXIX/08 traci moc uchwałą 150/XV/11 z dn. 27.10.2011 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-11-04 08:08:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-10-31 13:42:42)
Pobierz - w sprawie podatku od środków transportowych.

Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 215 z dnia 2.12.2008 r.
Traci moc uchwała 145/XVII/07
Uchwała 250/XXIX/08 traci moc uchwałą 150/XV/11 z dn. 27.10.2011 r.
(46 KB)
Załączniki
251/XXIX/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-10-30)
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu obliczania podatku rolnego. Traci moc uchwała 146/XVII/07 Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wliel. Nr 215 z 2.12.2008 r. Uchwała 251/XXIX/08 traci moc uchwałą 494/LII/10

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-11-04 08:08:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-11-02 14:51:04)
Pobierz - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu obliczania podatku rolnego.
Traci moc uchwała 146/XVII/07

Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wliel. Nr 215 z 2.12.2008 r.

Uchwała 251/XXIX/08 traci moc uchwałą 494/LII/10 (25 KB)
252/XXX/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-11-20)
w sprawie opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie przekształcenia Szpitala w Śremie, w wyniku którego nastąpi likwidacja Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-11-28 09:00:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-12-17 08:21:20)
Pobierz - w sprawie opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie    w sprawie przekształcenia Szpitala w Śremie, w wyniku którego nastąpi likwidacja Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy (28 KB)
253/XXX/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-11-20)
w sprawie opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie przekształcenia Szpitala w Śremie, w wyniku którego nastąpi likwidacja Pracowni USG Mm

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-11-28 09:00:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-12-17 08:21:20)
Pobierz - w sprawie opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie    w sprawie przekształcenia Szpitala w Śremie, w wyniku którego nastąpi likwidacja Pracowni USG Mm (28 KB)
254/XXX/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-11-20)
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. OBOWIĄZUJE OD STYCZNIA 2009 . Nowa uchwała 366/XLII/09

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-11-28 09:00:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-11-30 12:28:26)
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
OBOWIĄZUJE OD STYCZNIA 2009 .

Nowa uchwała 366/XLII/09 (35 KB)
Załączniki
255/XXX/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-11-20)
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Śrem w latach 2006-2010. - zmiana dot. uchwały 336/XLVII/06 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 241 z dnia 17 grudnia 2008 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-11-28 09:00:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-01-08 08:19:43)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Śrem w latach 2006-2010. - zmiana dot. uchwały 336/XLVII/06

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 241 z dnia 17 grudnia 2008 r.
(24 KB)
256/XXX/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-11-20)
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Śremie przy ul. Józefa Chełmońskiego

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-11-28 09:00:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-07-03 14:48:03)
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Śremie przy ul. Józefa Chełmońskiego

(25 KB)
257/XXX/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-11-20)
w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2009 rok.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-11-28 09:00:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2009 rok. (53 KB)
258/XXX/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-11-20)
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-11-28 09:00:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r. (42 KB)
259/XXX/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-11-20)
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Śrem. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 241 z dnia 17 grudnia 2008 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-11-28 09:00:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-01-08 08:19:43)
Pobierz - w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Śrem.

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 241 z dnia 17 grudnia 2008 r. (66 KB)
260/XXX/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-11-20)
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania imienia Władysława Zamoyskiego w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie. Zmiana dot. uchwały 113/XV/07 - NIEAKTUALNE

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-11-28 09:00:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-01-14 14:19:42)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania imienia Władysława Zamoyskiego w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie. Zmiana dot. uchwały 113/XV/07 - NIEAKTUALNE (24 KB)
261/XXX/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-11-20)
w sprawie udzielenia dotacji celowej na roboty budowlane w budynku drewnianego kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Mórce

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-11-28 09:00:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia dotacji celowej na roboty budowlane       w budynku drewnianego kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Mórce (28 KB)
262/XXX/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-11-20)
w sprawie udzielenia dotacji celowej na roboty budowlane przy Zespole Budynków Bractwa Kurkowego w Śremie na ul. Ludwika Zamenhofa 5

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-11-28 09:00:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia dotacji celowej na roboty budowlane przy Zespole Budynków Bractwa Kurkowego w Śremie na ul. Ludwika Zamenhofa 5 (28 KB)
263/XXX/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-11-20)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2008 r. zmiana dot. uchwały 153/XVIII/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-11-28 09:00:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2008 r.

zmiana dot. uchwały 153/XVIII/07 (92 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Zał. nr 1
Zał. nr 1
(110 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 2
Zał. Nr 2
(119 KB)
Pobierz dokument - Zal. nr 3
Zal. nr 3
(113 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 4
Zał. nr 4
(25 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 7
Zał. Nr 7
(27 KB)
264/XXX/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-11-20)
w sprawie zawarcia porozumienia partnerskiego z powiatem śremskim w sprawie realizacji inwestycji drogowej i udzielenia pomocy finansowej Zmieniona uchwałą 352/ XL /09

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-11-28 09:00:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-09-29 11:03:43)
Pobierz - w sprawie zawarcia porozumienia partnerskiego z powiatem śremskim w sprawie realizacji inwestycji drogowej
i udzielenia pomocy finansowej
 Zmieniona uchwałą 352/ XL /09
(26 KB)
265/XXX/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-11-20)
w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-11-28 09:00:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej w Śremie
(24 KB)
266/XXX/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-11-20)
w sprawie sposobu głosowania w wyborze Wiceprzewodniczącego Rady

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-11-28 09:00:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sposobu głosowania w wyborze
 Wiceprzewodniczącego Rady
(26 KB)
267/XXX/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-11-20)
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Śremie zmiana dot. uchwały nr 4/I/06

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-11-28 09:00:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Śremie

zmiana dot. uchwały nr 4/I/06 (21 KB)
268/XXX/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-11-20)
zmieniająca uchwałę w sprawie zwrotu kosztów przejazdu radnego w podróży służbowej pojazdem niebędącym własnością gminy zmiana dot. uchwały 32/III/06. Traci moc uchwałą 32/ V/ 11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-11-28 09:00:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-02-10 08:16:21)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie zwrotu kosztów przejazdu radnego w podróży służbowej pojazdem niebędącym własnością gminy

zmiana dot. uchwały 32/III/06. Traci moc uchwałą 32/ V/ 11 (25 KB)
269/XXXI/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-12-18)
w sprawie zatwierdzenia Zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok Zmieniona uchwałą : 301/ XXXV / 09 321/ XXXVII /09 349 / XL / 09

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-12-29 15:38:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-09-29 11:03:42)
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia Zestawienia przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na 2009 rok

Zmieniona uchwałą : 301/ XXXV / 09
                    321/ XXXVII /09
                    349 / XL / 09
(27 KB)
Załączniki
270/XXXI/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-12-18)
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2009 rok - zniana uchwała 295/ XXXIV / 09 - zmiana uchwała 302/ XXXV / 09 - zmiana uchwała 313 / XXXVI /09 - zmiana uchwałą 323 / XXXVII /09 - zmiana uchwałą 339/ XXXVIII /09 - zmiana uchwałą 365/ XLI / 09 - zmiana uchwałą 355 / XL /09 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 99 z dn. 15.05.2009 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-12-29 15:38:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-11-03 07:09:32)
Pobierz - w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2009 rok
     - zniana uchwała 295/ XXXIV / 09
    - zmiana uchwała 302/ XXXV / 09
    - zmiana uchwała 313 / XXXVI /09
    - zmiana uchwałą 323 / XXXVII /09
    - zmiana uchwałą 339/ XXXVIII /09
    - zmiana uchwałą 365/ XLI / 09
    - zmiana uchwałą 355 / XL /09


Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 99 z dn. 15.05.2009 r. (51 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Zał. nr 1
Zał. nr 1
(124 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 2
Zał. nr 2
(169 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 3
Zał. nr 3
(21 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 4
Zał. nr 4
(23 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 5
Zał. Nr 5
(114 KB)
Pobierz dokument - Zal. nr 6
Zal. nr 6
(25 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 8
Zał. nr 8
(25 KB)
271/XXXI/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-12-18)
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 Zmiana dot. uchwały 159/XIX/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-12-29 15:38:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zestawienia przychodów
 i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008


Zmiana dot. uchwały 159/XIX/07 (27 KB)
272/XXXI/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-12-18)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 2985/7 położonej w rejonie ul. Wiosennej w Śremie. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 17 poz. 276 z dnia 9 lutego 2009 r.- NIEAKTUALNA Zrealizowano uchwałę 197XXIV/08

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-12-29 15:38:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-01-19 08:55:04)
Pobierz - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 2985/7 położonej w rejonie ul. Wiosennej w Śremie. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 17 poz. 276 z dnia 9 lutego 2009 r.- NIEAKTUALNA

Zrealizowano uchwałę 197XXIV/08

(90 KB)
Załączniki
273/XXXI/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-12-18)
w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwišzywania Problemów Społecznych w Gminie Œrem na lata 2008 – 2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-12-29 15:38:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwišzywania Problemów Społecznych w Gminie Œrem na lata 2008 – 2015 (25 KB)
Załączniki
274/XXXI/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-12-18)
w sprawie przejęcia od powiatu śremskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie miasta Śrem.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-12-29 15:38:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przejęcia od powiatu śremskiego zadania zarządzania 
publicznymi drogami powiatowymi na terenie miasta Śrem.
(24 KB)
Załączniki
275/XXXI/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-12-18)
w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Śrem na 2009 rok Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 6 z dnia 23 stycznia 2009 r. Traci moc uchwałą 298/XXXV/09

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-12-29 15:38:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-07-03 14:48:03)
Pobierz - w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach prowadzonych przez gminę Śrem na 2009 rok

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 6 z dnia 23 stycznia 2009 r.

Traci moc uchwałą 298/XXXV/09 (75 KB)
276/XXXI/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-12-18)
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Śrem oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Zmiana dot. uchwały 151/XVIII/07. NIEAKTUALNA -Traci moc 456/XLI/2022 -

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-12-29 15:38:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-12-21 12:01:43)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Śrem oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
Zmiana dot. uchwały 151/XVIII/07. NIEAKTUALNA -Traci moc 456/XLI/2022 - (30 KB)
277/XXXI/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-12-18)
zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę Śrem przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych Zmiana dot. uchwały 142/XVII/03 zmienionej uchwałą 214/XXX/04; 323/XLV/05; 22/III/06 . Traci moc uchwałą 31/ V/ 11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-12-29 15:38:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-02-10 08:16:16)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę Śrem przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych  

Zmiana dot. uchwały 142/XVII/03 zmienionej uchwałą 214/XXX/04; 323/XLV/05; 22/III/06 .

Traci moc uchwałą 31/ V/ 11 (26 KB)
278/XXXI/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-12-18)
w sprawie planu ochrony dla Rogalińskiego Parku Krajobrazowego - NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-12-29 15:38:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-01-20 15:21:19)
Pobierz - w sprawie planu ochrony dla Rogalińskiego Parku Krajobrazowego - NIEAKTUALNA (27 KB)
279/XXXII/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-12-30)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2008 r. Zmiana dot. uchwały 153/XVIII/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-01-08 08:19:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem 
na 2008 r.

Zmiana dot. uchwały 153/XVIII/07 (102 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Zał nr 1
Zał nr 1
(112 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 2
Zał. nr 2
(128 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 3
Zał. nr 3
(22 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 4
Zał. nr 4
(24 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 5
Zał. nr 5
(121 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 8
Zał. nr 8
(27 KB)
280/XXXII/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-12-30)
w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-01-08 08:19:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających (22 KB)
Załączniki
281/XXXII/08
Obowiązujący
Z dnia
(2008-12-30)
w sprawie wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Śremie= NIEAKTUALNA =TRACI MOC 278/XXIX/2016 od 1.01.2017 Traci moc uchwała 46/IV/07 z dniem 31.12.2008 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-01-08 08:19:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-12-27 09:29:05)
Pobierz - w sprawie wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Śremie= NIEAKTUALNA =TRACI MOC 278/XXIX/2016 od 1.01.2017

Traci moc uchwała 46/IV/07 z dniem 31.12.2008 r. (29 KB)