☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie
Herb Urząd Miejski w Śremie

Piątek 06.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły

Zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły

 
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły środkami komunikacji publicznej
 
2.  Wniosek o zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły własnym środkiem transportu. 
3. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 
 
Opłaty za zezwolenia, licencje:
Nie dotyczy 
 
Opłata skarbowa:
Bez opłat 
 
Miejsce złożenia dokumentu:
Szkoła Podstawowa w Zbrudzewie
Zbrudzewo, ul. Śremska 49
63 – 100 Śrem
 
Termin załatwienia sprawy:
zgodnie z podpisaną umową
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Zbrudzewie
Zbrudzewo, ul. Śremska 49
63 – 100 Śrem
Tel: 61-28-30-498
 
 
Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania negatywnej decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Śremu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
 
Dodatkowe informacje:
1. W przypadku pozytywnej decyzji zostanie podpisana pomiędzy Burmistrzem Śremu, a rodzicem/opiekunem/opiekunem prawnym dziecka umowa o zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły.
2. Wynagrodzenie będzie wypłacane miesięcznie z dołu w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca na podstawie oświadczenia do umowy oraz na podstawie okazanych biletów komunikacji publicznej lub na podstawie określonych w umowie ilości kilometrów.
3. Oświadczenie należy składać nie później niż do 5-go dnia następnego miesiąca. 
 

 
 
ilość odwiedzin: 7505707

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X