Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
282/XXXIII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-01-29)
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zm. uchwałą Nr 51 / VII / 11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-02 08:11:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-07-07 08:16:52)
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

zm. uchwałą Nr 51 / VII / 11 (29 KB)
283/XXXIII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-01-29)
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu nieruchomości położonej w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-04 14:25:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-07-03 14:48:04)
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku 
o wygaśnięcie trwałego zarządu nieruchomości położonej w Śremie
(25 KB)
284/XXXIII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-01-29)
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu nieruchomości położonej w Dąbrowie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-04 14:25:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-07-03 14:48:04)
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku 
o wygaśnięcie trwałego zarządu nieruchomości położonej w Dąbrowie
(25 KB)
285/XXXIII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-01-29)
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-04 14:25:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-07-03 14:48:04)
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy 
przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo    własności nieruchomości
(29 KB)
286/XXXIII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-01-29)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Olsza i Bystrzek zmieniona uchwałą 320 / XXXVII / 09. Plan uchwalono uchwałą 404/XLVII/10

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-04 14:25:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-05-06 07:07:39)
Pobierz - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Olsza i Bystrzek 
zmieniona uchwałą 320 / XXXVII / 09.

Plan uchwalono uchwałą 404/XLVII/10 (37 KB)
Załączniki
287/XXXIII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-01-29)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu sportu i rekreacji położonego w północnej części miasta Śrem Plan uchwalono uchwałą Nr 458 / L / 10

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-04 14:25:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-12-20 14:35:17)
Pobierz - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu sportu i rekreacji położonego w północnej części miasta Śrem 

Plan uchwalono uchwałą Nr 458 / L / 10 (36 KB)
Załączniki
288/XXXIII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-01-29)
w sprawie udzielenia miastu Poznań pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przeprowadzenie w latach 2009 - 2011 badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-04 14:25:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-02-06 14:24:41)
Pobierz - w sprawie udzielenia miastu Poznań pomocy finansowej
w formie dotacji celowej na przeprowadzenie w latach 2009 - 2011 
badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego

ZREALIZOWANA (30 KB)
289/XXXIII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-01-29)
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Nieważność $ 3 - Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego - WN.I-2.0911-61/09 TRACI MOC - 233/XXIII/2016 z dn. 31.12.2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-04 14:25:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-07-01 14:21:19)
Pobierz - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Nieważność $ 3 - Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego - WN.I-2.0911-61/09
TRACI MOC - 233/XXIII/2016 z dn. 31.12.2016 (26 KB)
Załączniki
290/XXXIII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-01-29)
w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przeprowadzenie w roku 2010 III etapu rekultywacji wód Jeziora Grzymisławskiego Traci moc uchwałą 390/XLV/10

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-04 14:25:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-02-16 07:05:14)
Pobierz - w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przeprowadzenie w roku 2010 III etapu rekultywacji wód Jeziora Grzymisławskiego

Traci moc uchwałą 390/XLV/10 (26 KB)
291/XXXIV/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-02-26)
w sprawie założenia i prowadzenia przez powiat śremski gimnazjum dwujęzycznego w Śremie-NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-27 11:05:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-01-14 14:18:49)
Pobierz - w sprawie założenia i prowadzenia przez powiat śremski gimnazjum dwujęzycznego w Śremie-NIEAKTUALNA (28 KB)
292/XXXIV/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-02-26)
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków Traci moc uchwała 171/XXI/08 Nowa uchwała 367/XLII/09

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-02-27 11:05:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-11-30 12:28:27)
Pobierz - w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Traci moc uchwała 171/XXI/08

Nowa uchwała 367/XLII/09 (29 KB)
293/XXXIV/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-02-26)
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo?ci Psarskie na lata 2009 ? 2016 Traci moc uchwałą 191/XIX/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-03-02 07:47:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-03-29 14:53:31)
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo?ci Psarskie na lata 2009 ? 2016

Traci moc uchwałą 191/XIX/2016 (24 KB)
Załączniki
294/XXXIV/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-02-26)
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo?ci Krzyżanowo na lata 2009 ?-2016 - NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-03-02 07:47:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-01-17 08:52:10)
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo?ci Krzyżanowo na lata 2009 ?-2016 - NIEAKTUALNA
(24 KB)
Załączniki
295/XXXIV/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-02-26)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2009 r. Zmiana dot. uchwały 270/XXXI/09

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-03-02 07:47:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2009 r.

Zmiana dot. uchwały 270/XXXI/09
(54 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Zał. nr 1
Zał. nr 1
(110 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 2
Zał. nr 2
(112 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 4
Zał. nr 4
(95 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 1
Zał. nr 1
(110 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 2
Zał. nr 2
(112 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 4
Zał. nr 4
(95 KB)
296/XXXV/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-03-26)
w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej na 2009 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-04-01 12:52:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających 
z pomocy społecznej na 2009 rok

(27 KB)
Załączniki
297/XXXV/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-03-26)
w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla niepedagogicznych pracowników przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Śrem- obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. Traci moc uchwała 169/XXI/08

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-04-01 12:52:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla niepedagogicznych pracowników przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Śrem- obowiązuje od 1 stycznia 2009 r.

Traci moc uchwała 169/XXI/08 (28 KB)
298/XXXV/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-03-26)
w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Śrem . NIEAKTUALNA ROZSTRZYGN. NADZORCZE WOJEWODY : WN.I-2.0911-128/09 - z dnia 24.04.2009 r. - Nieważność $ 7 ust. 3 i 4. = Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 102 poz. 1590 z dn. 19.05.09 Traci moc uchwała 275/XXXI/08 Uchwała 298/XXXV/09 traci moc uchwałą 477/LII/10

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-04-01 12:52:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-06-14 14:20:38)
Pobierz - w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Śrem . NIEAKTUALNA
ROZSTRZYGN. NADZORCZE WOJEWODY : WN.I-2.0911-128/09 - z dnia 24.04.2009 r. - Nieważność $ 7 ust. 3 i 4.
= Publikacja  -Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 102 poz. 1590  z dn. 19.05.09
Traci moc uchwała 275/XXXI/08

Uchwała 298/XXXV/09 traci moc uchwałą 477/LII/10 (75 KB)
Załączniki
299/XXXV/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-03-26)
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości na okres 10 lat

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-04-01 12:52:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości na okres 10 lat
(31 KB)
Załączniki
300/XXXV/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-03-26)
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Śremu = Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 102 z 19.05.2009 r. Zmiana dot. uchwały 153/XVIII/03 OBWIESZCZENIE (4) z dnia 29.03.2012 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-04-01 12:52:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-04-03 12:48:38)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Śremu
= Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 102 z 19.05.2009 r.

Zmiana dot. uchwały 153/XVIII/03

OBWIESZCZENIE (4) z dnia 29.03.2012 r. (33 KB)
301/XXXV/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-03-26)
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok Zmiana dot. uchwały 269/XXXI/08

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-04-01 12:52:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zestawienia przychodów
 i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

Zmiana dot. uchwały 269/XXXI/08 (28 KB)
302/XXXV/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-03-26)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2009 r. Zmiana dot. uchwały 270/XXXI/08

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-04-01 12:52:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2009 r.

Zmiana dot. uchwały 270/XXXI/08
(62 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Zał. nr 1
Zał. nr 1
(114 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 2
Zał. nr 2
(114 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 1
Zał. nr 1
(114 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 2
Zał. nr 2
(114 KB)
303/XXXV/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-03-26)
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Śrem Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 102 z dn. 19.05. 2009 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-04-01 12:52:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-05-06 07:25:39)
Pobierz - w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Śrem 

Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 102 z dn. 19.05. 2009 r.
(26 KB)
Załączniki
304/XXXVI/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-04-30)
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Śremu z tytułu wykonania budżetu gminy Śrem za 2008 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-05-06 07:25:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie absolutorium dla Burmistrza Śremu z tytułu wykonania budżetu gminy Śrem za 2008 rok (24 KB)
Załączniki
305/XXXVI/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-04-30)
w sprawie przystšpienia do sporzšdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego - złoża kruszywa naturalnego "Luciny MP pole D" Plan uchwalono uchwałą nr 388/XLV/10

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-05-06 07:25:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-06-29 10:24:48)
Pobierz - w sprawie przystšpienia do sporzšdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego - złoża kruszywa naturalnego "Luciny MP pole D" 

Plan uchwalono uchwałą nr 388/XLV/10 (52 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Załącznik
Załącznik
(780 KB)
306/XXXVI/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-04-30)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działalności gospodarczej położonego w Zbrudzewie.-NIEAKTUALNA - NIEWAŻNOŚC $ 7 pkt 1 "b" Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 130 poz. 2146 z dnia 2 lipca 2009 r. dot. uchwały 177 /XXII/ 08

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-05-06 07:25:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-01-19 08:54:58)
Pobierz - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działalności gospodarczej położonego w Zbrudzewie.-NIEAKTUALNA
- NIEWAŻNOŚC $ 7 pkt 1 "b"

Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 130 poz. 2146 z dnia 2 lipca 2009 r.

dot. uchwały 177 /XXII/ 08 (95 KB)
Załączniki
307/XXXVI/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-04-30)
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Helenki” w Œremie. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 122 poz. 1983 z dnia 22 czerwca 2009 r. Ddot. uchwały 109/XIII/07 )

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-05-06 07:25:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-07-03 14:48:04)
Pobierz - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Helenki” w Œremie.

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 122 poz. 1983 z dnia 22 czerwca 2009 r.

Ddot. uchwały 109/XIII/07 ) (96 KB)
Załączniki
308/XXXVI/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-04-30)
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Śremie Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 120, poz. 1950 z dnia 19.06.2009 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-05-06 07:25:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-06-23 07:00:39)
Pobierz - w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Śremie 

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 120, poz. 1950 z dnia 19.06.2009 r. (31 KB)
Załączniki
309/XXXVI/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-04-30)
w sprawie zacišgnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4”

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-05-06 07:25:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-06-29 10:24:48)
Pobierz - w sprawie zacišgnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4” (27 KB)
310/XXXVI/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-04-30)
w sprawie zacišgnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pyszšcej”

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-05-06 07:25:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-06-29 10:24:48)
Pobierz - w sprawie zacišgnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pyszšcej”
(27 KB)
311/XXXVI/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-04-30)
w sprawie zacišgnięcia kredytu z premiš termomodernizacyjnš na realizację przedsięwzięcia pn.: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4" Uchwała zrealizowana- sprawozd. 31.12.2009 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-05-06 07:25:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-01-31 14:03:00)
Pobierz - w sprawie zacišgnięcia kredytu z premiš termomodernizacyjnš na realizację przedsięwzięcia pn.: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4" 
Uchwała zrealizowana- sprawozd. 31.12.2009 r. (24 KB)
312/XXXVI/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-04-30)
w sprawie zacišgnięcia kredytu z premiš termomodernizacyjnš na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pyszšcej? Uchwała zrealizowana- sprawozd. 31.12.2009 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-05-06 07:25:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-01-31 14:03:01)
Pobierz - w sprawie zacišgnięcia kredytu z premiš termomodernizacyjnš na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pyszšcej?
Uchwała zrealizowana- sprawozd. 31.12.2009 r. (24 KB)
313/XXXVI/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-04-30)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2009 r. zmiana dot. uchwały 270 / XXXI /08

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-05-06 07:25:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2009 r.

zmiana dot. uchwały 270 / XXXI /08 (65 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Zał. nr 1
Zał. nr 1
(113 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 2
Zał. nr 2
(108 KB)
314/XXXVI/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-04-30)
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych zmiana dot. uchwały 351/ L/ 06

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-05-06 07:25:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych

zmiana dot. uchwały 351/ L/ 06 (39 KB)
315/XXXVII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-05-21)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie za 2008 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-05-26 13:14:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie za 2008 rok (29 KB)
Załączniki
316/XXXVII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-05-21)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie za 2008 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-05-26 13:14:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie
za 2008 rok
(26 KB)
Załączniki
317/XXXVII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-05-21)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Śremskiego za 2008 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-05-26 13:14:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Śremskiego za 2008 rok (28 KB)
Załączniki
318/XXXVII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-05-21)
w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Spółka. z o. o. na lata 2009- 2011, -Traci moc uchwała 191/ XXIV /08 Uchwała traci moc uchwałą 402/XLVII/10

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-05-26 13:14:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-05-06 07:07:38)
Pobierz - w sprawie uchwalenia Wieloletniego   planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji w Śremie Spółka. z o. o. na lata 2009- 2011, -Traci moc uchwała 191/ XXIV /08

Uchwała traci moc uchwałą 402/XLVII/10 (94 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Załącznik
Załącznik
(144 KB)
319/XXXVII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-05-21)
w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Jana Kilińskiego, ul. Kolejowej i ul. Adama Mickiewicza ( droga powiatowa nr 4158P) w Śremie, oraz na budowę ul. Poznańskiej w Śremie ( droga powiatowa nr 4159P). zmieniona uchwałą : 364/ XLI/ 09

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-05-26 13:14:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-11-03 07:09:32)
Pobierz - w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Jana Kilińskiego, ul. Kolejowej i ul. Adama Mickiewicza ( droga powiatowa nr 4158P) w Śremie, oraz na budowę ul. Poznańskiej  w Śremie ( droga powiatowa nr 4159P).

zmieniona uchwałą : 364/ XLI/ 09 (28 KB)
320/XXXVII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-05-21)
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Olsza i Bystrzek = zmiana dot. uchwały 286 / XXXIII /09 Plan uchwalono uchwałą nr 404/XLVII/10

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-05-26 13:14:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-05-06 07:07:39)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru wsi Olsza i Bystrzek = zmiana dot. uchwały 286 / XXXIII /09

Plan uchwalono uchwałą nr 404/XLVII/10
(35 KB)
Załączniki
321/XXXVII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-05-21)
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok zmiana dot. uchwały 269 / XXXI /08

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-05-26 13:14:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

zmiana dot. uchwały 269 / XXXI /08
(28 KB)
322/XXXVII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-05-21)
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-05-26 13:14:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo 
własności nieruchomości
(31 KB)
323/XXXVII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-05-21)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2009 r. Zmiana dot. uchwąły 270 / XXXI/ 08

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-05-26 13:14:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2009 r.


Zmiana dot. uchwąły 270 / XXXI/ 08
(78 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Zal. nr 1
Zal. nr 1
(113 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 2
Zał. Nr 2
(118 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 3
Zał. nr 3
(23 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 4
Zał. nr 4
(116 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 5
Zał. nr 5
(25 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 7
Zał. nr 7
(211 KB)
324/XXXVII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-05-21)
w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Izabeli i Piotra Skrzypczaków na działalność Burmistrza Śremu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-05-26 13:14:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Izabeli i Piotra Skrzypczaków
na działalność Burmistrza Śremu
(39 KB)
325/XXXVIII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-06-25)
zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę Śrem przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2009 r. Nr 158 poz.2718. Zmiana dot. uchwały 142/XVII/03 Obowiązuje od 1.09.2009 r. Traci moc uchwałą 31/ V/ 11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-06-30 14:38:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-02-10 08:16:17)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę Śrem przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2009 r. Nr 158 poz.2718.

Zmiana dot. uchwały 142/XVII/03 Obowiązuje od 1.09.2009 r.  Traci moc uchwałą 31/ V/ 11 (25 KB)
326/XXXVIII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-06-25)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Podwale w Śremie - dot. uchwały 175/XXI/08 Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego. Nr 149 poz. 2505 z dnia 10 sierpnia 2009 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-06-30 14:38:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-08-11 14:12:58)
Pobierz - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Podwale w Śremie

- dot. uchwały 175/XXI/08

Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego. Nr 149 poz. 2505 z dnia 10 sierpnia 2009 r. (103 KB)
Załączniki
327/XXXVIII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-06-25)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Letniej we wsi Nochowo. dot. uchwały 216/XXV/08 Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 149 poz. 2506 z dnia 10 sierpnia 2009 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-06-30 14:38:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-08-11 14:12:58)
Pobierz - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Letniej we wsi Nochowo.

dot. uchwały 216/XXV/08

Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 149 poz. 2506 z dnia 10 sierpnia 2009 r.
(88 KB)
Załączniki
328/XXXVIII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-06-25)
w sprawie przystšpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Helenki” w Śremie. Plan uchwalono uchwałą 463/LI/10

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-06-30 14:38:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-10-08 08:07:02)
Pobierz - w sprawie przystšpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Helenki” w Śremie.

Plan uchwalono uchwałą 463/LI/10 (45 KB)
Załączniki
329/XXXVIII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-06-25)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Szkolnej na terenie miasta Śrem i wsi Kawcze. Uchwalono plan uchwałą 462/LI/10

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-06-30 14:38:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-10-08 08:07:01)
Pobierz - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Szkolnej na terenie miasta Śrem i wsi Kawcze.

Uchwalono plan uchwałą 462/LI/10 (40 KB)
Załączniki
330/XXXVIII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-06-25)
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.zmiana dot. uchwały 364/LI/06 - NIEAKTUALNA- traci moc 264/XXVI/2021 Publikacja= Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 149 poz. 2507 z dnia 10 sierpnia 2009 r. OBWIESZCZENIE ( 13) z dnia 25.09.2012 r. - tekst jednolity

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-06-30 14:38:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-03-26 10:49:48)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.zmiana dot. uchwały 364/LI/06 - NIEAKTUALNA- traci moc 264/XXVI/2021
Publikacja= Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 149 poz. 2507 z dnia 10 sierpnia 2009 r.
OBWIESZCZENIE ( 13) z dnia 25.09.2012 r. - tekst jednolity (55 KB)
331/XXXVIII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-06-25)
zmieniająca uchwałę w sprawie statutów sołectw gminy Śrem = zmiana dot. uchwały 487/XLV/02 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 145 z dnia 31 lipca 2009 r poz. 2437. OBWIESZCZENIE (18) z dnia 07.03.2013 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-06-30 14:38:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-03-13 07:03:27)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie statutów sołectw gminy Śrem = zmiana dot. uchwały 487/XLV/02

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 145 z dnia 31 lipca 2009 r poz. 2437.

OBWIESZCZENIE (18) z dnia 07.03.2013 r. (82 KB)
Załączniki
332/XXXVIII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-06-25)
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku RIO- nieważność $ 2 uchwały . Patrz uchwała 343/ XXXIX/09 w sprawie zwiększenia środków funduszu sołeckiego w budżecie na 2010 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-06-30 14:38:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-06-30 13:38:48)
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w 2010 roku
RIO- nieważność $ 2 uchwały .
Patrz uchwała 343/ XXXIX/09 w sprawie zwiększenia środków funduszu sołeckiego w budżecie na 2010 r. (30 KB)
Załączniki
333/XXXVIII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-06-25)
w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy rzeczowej przeznaczonej na budowę kanalizacji deszczowej we wsi Krzyżanowo (droga powiatowa nr 4069P)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-06-30 14:38:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy rzeczowej przeznaczonej na budowę kanalizacji deszczowej we wsi Krzyżanowo
(droga powiatowa nr 4069P)
(27 KB)
334/XXXVIII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-06-25)
w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na budowę i remonty ciągów pieszych w drogach powiatowych nr 4072 P w Dąbrowie i Mechlinie, nr 2480 P w Lucinach oraz nr 3897 P w Błociszewie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-06-30 14:38:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-06-29 10:24:49)
Pobierz - w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na budowę i remonty ciągów pieszych 
w drogach powiatowych nr 4072 P w Dąbrowie i Mechlinie, nr 2480 P 
w Lucinach oraz nr 3897 P w Błociszewie
(27 KB)
335/XXXVIII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-06-25)
w sprawie zacišgnięcia kredytu z premiš termomodernizacyjnš na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Termomodernizacja budynku przy ul. Modrzewskiego 5? Uchwała zrealizowana- sprawozd. 31.12.2009 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-06-30 14:38:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-01-31 14:02:59)
Pobierz - w sprawie zacišgnięcia kredytu z premiš termomodernizacyjnš na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Termomodernizacja budynku przy ul. Modrzewskiego 5?
Uchwała zrealizowana- sprawozd. 31.12.2009 r. (25 KB)
336/XXXVIII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-06-25)
w sprawie zacišgnięcia kredytu z premiš termomodernizacyjnš na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Termomodernizacja budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 10? Uchwała zrealizowana- sprawozd. 31.12.2009 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-06-30 14:38:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-01-31 14:02:59)
Pobierz - w sprawie zacišgnięcia kredytu z premiš termomodernizacyjnš na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Termomodernizacja budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 10?
Uchwała zrealizowana- sprawozd. 31.12.2009 r. (25 KB)
337/XXXVIII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-06-25)
w sprawie zacišgnięcia kredytu z premiš termomodernizacyjnš na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku przy ul. Poznańskiej 9 " Traci moc uchwałą 371 / XLII / 09

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-06-30 14:38:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-11-30 12:28:27)
Pobierz - w sprawie zacišgnięcia kredytu z premiš termomodernizacyjnš na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku przy ul. Poznańskiej 9 "

Traci moc uchwałą 371 / XLII / 09 (25 KB)
338/XXXVIII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-06-25)
w sprawie zacišgnięcia kredytu z premiš termomodernizacyjnš na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku przy ul. Poznańskiej 14” Traci moc uchwałą - 372 / XLII / 09

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-06-30 14:38:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-11-30 12:28:27)
Pobierz - w sprawie zacišgnięcia kredytu z premiš termomodernizacyjnš na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku przy ul. Poznańskiej 14”

Traci moc uchwałą - 372 / XLII / 09 (25 KB)
339/XXXVIII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-06-25)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2009 r. zmiana dot. uchwały 270/XXXI/08

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-06-30 14:38:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2009 r.

zmiana dot. uchwały 270/XXXI/08
(81 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Zał. nr 1
Zał. nr 1
(104 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 2
Zał. nr 2
(113 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 3
Zał. Nr 3
(24 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 4
Zał. nr 4
(121 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 5
Zał. nr 5
(29 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 6
Zał. nr 6
(212 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 1
Zał. nr 1
(104 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 2
Zał. nr 2
(113 KB)
Pobierz dokument - Zał. Nr 3
Zał. Nr 3
(24 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 4
Zał. nr 4
(121 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 5
Zał. nr 5
(29 KB)
Pobierz dokument - Zał. nr 6
Zał. nr 6
(212 KB)
340/XXXVIII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-06-25)
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu komercyjnego. Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-06-30 14:38:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-01-31 14:02:59)
Pobierz - w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu komercyjnego.
Uchwała zrealizowana. (23 KB)
341/XXXVIII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-06-25)
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Róży Kajetańczyk na działalność Burmistrza Śremu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-06-30 14:38:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Róży Kajetańczyk 
na działalność Burmistrza Śremu
(39 KB)
342/XXXVIII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-06-25)
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Śremu. - obowiązuje od 1.04.2009 r. - traci moc uchwałą 14/ III / 10

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-06-30 14:38:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-12-20 14:35:15)
Pobierz - w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Śremu. - obowiązuje od 1.04.2009 r. - traci moc uchwałą 14/ III / 10

(26 KB)
343/XXXIX/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-07-30)
w sprawie zwiększenia środków funduszu sołeckiego w budżecie na 2010 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-08-04 11:51:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zwiększenia środków funduszu sołeckiego w budżecie na 2010 rok 
(32 KB)
344/XL/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-09-24)
w sprawie nadania imienia Polskich Noblistów Gimnazjum Nr 1 w Śremie= NIEAKTUALNA - uchwała 100/IX/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-09-29 11:03:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-09-13 12:59:35)
Pobierz - w sprawie nadania imienia Polskich Noblistów Gimnazjum Nr 1 w Śremie= NIEAKTUALNA - uchwała 100/IX/2019 (25 KB)
345/XL/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-09-24)
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Śrem dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół. Traci moc uchwała 133/XVI/03 oraz uchwała 232/XXXI/04 Publikacja - Dz. Urzędowym, Woj. Wielkopolskiego Nr 196 poz. 3363 z dnia 16.11.2009 r. Rozstrzygnięcie nadzorcze RIO - nieważność uchwały w całości.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-09-29 11:03:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-05-20 07:30:39)
Pobierz - w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Śrem dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół.

Traci moc uchwała 133/XVI/03 oraz uchwała 232/XXXI/04

Publikacja - Dz. Urzędowym, Woj. Wielkopolskiego Nr 196 poz. 3363 z dnia 16.11.2009 r.
Rozstrzygnięcie nadzorcze RIO - nieważność uchwały w całości. (49 KB)
Załączniki
346/XL/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-09-24)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz przy ul. Targowej w Śremie = (dot. uchwały 196/XXIV/08). Stwierdzono nieważność uchwały Nr 346/XL/09 - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dn. 28.10.2009 r. nr KN.I-2.0911-67/09

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-09-29 11:03:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-11-03 07:09:32)
Pobierz - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz przy ul. Targowej 
w Śremie  = (dot. uchwały 196/XXIV/08).

Stwierdzono nieważność uchwały Nr 346/XL/09 - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dn. 28.10.2009 r.          nr KN.I-2.0911-67/09 (98 KB)
Załączniki
347/XL/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-09-24)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Śremskiej we wsi Mechlin. = dot. uchwały 218/XXV/08 Publikacja Dziennik Urzędowy Woj. Wielkopolskiego. Nr 203 poz. 3486 z dnia 19.11.2009 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-09-29 11:03:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-11-24 08:25:31)
Pobierz - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Śremskiej we wsi Mechlin.
= dot. uchwały 218/XXV/08 

Publikacja Dziennik Urzędowy Woj. Wielkopolskiego. Nr 203 poz. 3486 z dnia 19.11.2009 r. (115 KB)
Załączniki
348/XL/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-09-24)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem ( dot. 48/V/07)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-09-29 11:03:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-07-07 08:16:52)
Pobierz - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem
( dot. 48/V/07) (42 KB)
Załączniki
349/XL/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-09-24)
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok Zmiana dot. uchwały 269/ XXXI / 08

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-09-29 11:03:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

Zmiana dot. uchwały 269/ XXXI / 08 (25 KB)
350/XL/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-09-24)
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podjęcia inwestycji pn: "Modernizacja i zabezpieczenie wieży wodociągowej".

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-09-29 11:03:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-06-29 10:24:49)
Pobierz - w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podjęcia inwestycji pn: "Modernizacja i zabezpieczenie wieży wodociągowej".
(24 KB)
351/XL/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-09-24)
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podjęcia inwestycji pn: "Budowa sali gimnastycznej w Bodzyniewie" zmiana: uchwałą 363 /XLI /09

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-09-29 11:03:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-06-29 10:24:50)
Pobierz - w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podjęcia inwestycji pn: "Budowa sali gimnastycznej w Bodzyniewie"

zmiana: uchwałą 363 /XLI /09 

(25 KB)
352/XL/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-09-24)
zmieniająca uchwałę NR 264/XXX/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zawarcia porozumienia partnerskiego z powiatem śremskim w sprawie realizacji inwestycji drogowej i udzielenia pomocy finansowej

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-09-29 11:03:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę NR 264/XXX/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zawarcia porozumienia partnerskiego z powiatem śremskim
w sprawie realizacji inwestycji drogowej i udzielenia pomocy finansowej
(27 KB)
353/XL/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-09-24)
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na czas nieoznaczony

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-09-29 11:03:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na czas nieoznaczony
(28 KB)
354/XL/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-09-24)
w sprawie nadania nazw nowym ulicom w gminie Śrem -zm. uchwałą 463 /XLV /2014 Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 196 poz. 3364 z dnia 16 .11. 2009 r. = Obwieszczenie (29) z dn. 26.06.2014 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-09-29 11:03:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-06-27 11:18:48)
Pobierz - w sprawie nadania nazw nowym ulicom w gminie Śrem -zm. uchwałą 463 /XLV /2014 Publikacja = Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 196 poz. 3364 z dnia 16 .11. 2009 r. = Obwieszczenie (29) z dn. 26.06.2014 r.

(33 KB)
Załączniki
355/XL/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-09-24)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2009 r.= zmiana dot. uchwały 270/ XXXI /08

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-09-29 11:03:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2009 r.= zmiana dot. uchwały 270/ XXXI /08
(88 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - Zał. nr 1
Zał. nr 1
(110 KB)
356/XL/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-09-24)
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zygmunta Kudzi na działalność Burmistrza Śremu oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-09-29 11:03:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zygmunta Kudzi na działalność Burmistrza Śremu oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie (21 KB)
357/XLI/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-10-29)
w sprawie aneksu nr 4 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju Uchwała nie zrealizowana - nie podpisano porozumienia. Traci moc uchwałą Nr 376 /XLII/ 09

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-11-03 07:09:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-12-21 13:52:35)
Pobierz - w sprawie aneksu nr 4 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem 
zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych   zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, 
polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska   dla bezdomnych zwierząt w Gaju 

Uchwała nie zrealizowana - nie podpisano porozumienia. Traci moc uchwałą Nr 376 /XLII/ 09 (28 KB)
Załączniki
358/XLI/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-10-29)
w sprawie skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Śremie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem Postępowanie zostało umorzone - Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowił umorzyć postępowanie - postanowienie z dnia 8 grudnia 2009 r. Sygn. akt: IV SA/Po 864/09

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-11-03 07:09:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-01-19 08:55:41)
Pobierz - w sprawie skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Śremie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem


Postępowanie zostało umorzone - Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowił umorzyć postępowanie - postanowienie z dnia 8 grudnia 2009 r. Sygn. akt: IV SA/Po 864/09 (26 KB)
359/XLI/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-10-29)
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem. zmiana dot. uchwały 268/XXXVI/05. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielk. Nr 225 z dnia 17.12.2009 r. poz. 3946 TRACI MOC uchwałą 223 / XXII / 2012

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-11-03 07:09:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-06-08 09:12:29)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem.
zmiana dot. uchwały 268/XXXVI/05.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielk. Nr 225 z dnia 17.12.2009 r. poz. 3946

TRACI MOC uchwałą 223 / XXII / 2012 (25 KB)
360/XLI/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-10-29)
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-11-03 07:09:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy 
przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo 
własności nieruchomości
(26 KB)
361/XLI/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-10-29)
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Śrem Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 225 z dnia 17.12.2009r. poz. 3947. = zmieniona 405/XXXIX/2013 . Obwieszczenie ( 26) z dn. 30.01.2014 r. TRACA MOC uchwała 165/XXII/96 dot. zasad najmu lolani użytkowych........ oraz uchwała 376/ XLV/98 zm. uchwałą 407/ LVII/06 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.......................

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-11-03 07:09:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-02-03 07:34:31)
Pobierz - w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Śrem Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 225 z dnia 17.12.2009r.  poz. 3947. = zmieniona 405/XXXIX/2013 .
Obwieszczenie ( 26) z dn. 30.01.2014 r.


TRACA MOC uchwała 165/XXII/96 dot. zasad najmu lolani użytkowych........ oraz uchwała 376/ XLV/98 zm. uchwałą 407/ LVII/06 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami....................... (64 KB)
362/XLI/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-10-29)
w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości przez jednostki organizacyjne; Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielk. nr 225 poz. 3948 z dnia 17.12.2009 r. zm. 540/ L / 2014 . Obwieszczenie (39) z 22.01.2015 r. = zm. 195/XIX/2016; Obwieszczenie 1/XXII/2016 z 9.06.2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-11-03 07:09:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-06-10 11:54:44)
Pobierz - w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości przez jednostki organizacyjne; Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielk. nr 225 poz. 3948 z dnia 17.12.2009 r. zm. 540/ L / 2014 . Obwieszczenie (39) z 22.01.2015 r. = zm. 195/XIX/2016; Obwieszczenie 1/XXII/2016 z 9.06.2016
(40 KB)
363/XLI/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-10-29)
zmieniająca uchwałę w sprawie zacišgnięcia zobowiązania w zakresie podjęcia inwestycji pn: "Budowa sali gimnastycznej w Bodzyniewie" zmiana dot. uchwały 351/ XL /09

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-11-03 07:09:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-06-29 10:24:50)
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie zacišgnięcia zobowiązania w zakresie podjęcia inwestycji pn: "Budowa sali gimnastycznej w Bodzyniewie"

zmiana dot. uchwały 351/ XL /09 (26 KB)
364/XLI/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-10-29)
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Jana Kilińskiego, ul. Kolejowej i ul. Adama Mickiewicza (droga powiatowa nr 4158P) w Śremie oraz na budowę ul. Poznańskiej w Śremie (droga powiatowa nr 4159P) zmiana dot. uchwaly ; 319/ XXXVII/09

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-11-03 07:09:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Jana Kilińskiego, ul. Kolejowej i ul. Adama Mickiewicza (droga powiatowa nr 4158P) w Śremie oraz na budowę ul. Poznańskiej w Śremie (droga powiatowa nr 4159P)

zmiana dot. uchwaly ; 319/ XXXVII/09 
(26 KB)
365/XLI/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-10-29)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2009 r. zmiana dot. uchwały 270/ XXXI/ 08

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-11-03 07:09:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2009 r.

zmiana dot. uchwały 270/ XXXI/ 08 (98 KB)
Załączniki
366/XLII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-11-26)
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę - obowiązuje od 1 stycznia 2010 r. poprzednia uchwała 254/XXX/08

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-11-30 12:28:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
- obowiązuje od 1 stycznia 2010 r.

poprzednia uchwała 254/XXX/08 (39 KB)
367/XLII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-11-26)
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków - obowiązuje od 1 stycznia 2010. poprzednia uchwała 292/XXXIV/09

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-11-30 12:28:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków - obowiązuje od 1 stycznia 2010.

poprzednia uchwała 292/XXXIV/09 (38 KB)
Załączniki
368/XLII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-11-26)
w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2010 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-11-30 12:28:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2010 rok (78 KB)
369/XLII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-11-26)
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-11-30 12:28:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
(34 KB)
Załączniki
370/XLII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-11-26)
w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Szymanowo = Publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 11 z dnia 19 stycznia 2010 r. poz. 366. zmieniona uchwałą : 443/XLVIII/10 OBWIESZCZENIE ( 15) z dnia 25.09.2012 r. - tekst jednolity

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-11-30 12:28:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-09-27 11:40:54)
Pobierz - w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Szymanowo = Publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 11 z dnia 19 stycznia 2010 r. poz. 366.
zmieniona uchwałą : 443/XLVIII/10

OBWIESZCZENIE ( 15) z dnia 25.09.2012 r. - tekst jednolity (30 KB)
Załączniki
371/XLII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-11-26)
w sprawie zacišgnięcia kredytu inwestycyjnego na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Termomodernizacja budynku przy ul. Poznańskiej 9?= Uchwała zrealizowana. Traci moc uchwała 337 / XXX VIII / 09

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-11-30 12:28:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-01-31 14:03:01)
Pobierz - w sprawie zacišgnięcia kredytu inwestycyjnego na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Termomodernizacja budynku przy ul. Poznańskiej 9?= Uchwała zrealizowana.

Traci moc uchwała 337 / XXX VIII / 09 (24 KB)
372/XLII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-11-26)
w sprawie zacišgnięcia kredytu inwestycyjnego na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Termomodernizacja budynku przy ul. Poznańskiej 14? = Uchwała zrealizowana. Traci moc uchwała 338 / XXXVIII / 09

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-11-30 12:28:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-01-31 14:03:01)
Pobierz - w sprawie zacišgnięcia kredytu inwestycyjnego na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Termomodernizacja budynku przy ul. Poznańskiej 14?
= Uchwała zrealizowana.

Traci moc uchwała 338 / XXXVIII / 09 (24 KB)
373/XLIII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-12-17)
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2010 rok zm. uchwała : 393/ XLV/ 10 zm. uchwałą : 400/XLVI/ 10 zm. uchwałą : 418/XLVII/10 zm. uchwałą : 442/XLVIII/10 zm. uchwałą : 449/XLIX/10 zm. uchwałą : 459/L/ 10 zm. uchwałą : 469/LI/10 zm. uchwałą : 490/LII/10 zm. uchwałą: 16/ IV/10 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 22 poz. 679 z dnia 29 stycznia 2010 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-12-21 13:52:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-01-03 12:33:15)
Pobierz - w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2010 rok

zm. uchwała : 393/ XLV/ 10
zm. uchwałą : 400/XLVI/ 10
zm. uchwałą : 418/XLVII/10
zm. uchwałą : 442/XLVIII/10
zm. uchwałą : 449/XLIX/10
zm. uchwałą : 459/L/ 10
zm. uchwałą : 469/LI/10
zm. uchwałą : 490/LII/10
zm. uchwałą: 16/ IV/10
Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 22 poz. 679 z dnia 29 stycznia 2010 r. (45 KB)
Załączniki
374/XLIII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-12-17)
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas nieoznaczony

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-12-21 13:52:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-06-29 10:24:51)
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas nieoznaczony
(29 KB)
375/XLIII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-12-17)
w sprawie przejęcia od powiatu śremskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie miasta Śrem

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-12-21 13:52:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przejęcia od powiatu śremskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie miasta Śrem 
(26 KB)
Załączniki
376/XLIII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-12-17)
w sprawie aneksu nr 4 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju Traci moc uchwała 357 /XLI / 09

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-12-21 13:52:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-06-29 10:24:51)
Pobierz - w sprawie aneksu nr 4 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem 
zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych  zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, 
polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska  dla bezdomnych zwierząt w Gaju 

Traci moc uchwała 357 /XLI / 09 (29 KB)
Załączniki
377/XLIII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-12-17)
w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej w gminie Śrem na lata 2010 - 2013 - Zrealizowana

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-12-21 13:52:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 09:53:33)
Pobierz - w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej w gminie Śrem na lata 2010 - 2013 - Zrealizowana (31 KB)
Załączniki
378/XLIII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-12-17)
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010r

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-12-21 13:52:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010r (44 KB)
379/XLIII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-12-17)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rynny Jeziora Grzymisławskiego NIEWAŻNOŚĆ uchwały stwierdził Wojewóda Wielkopolski - rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 20.01.2010 r. Nr KN.I-2.0911-3/10 ze względu na istotne naruszenie prawa. Dot. uchwały 57/ VII /07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-12-21 13:52:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-06-29 10:24:52)
Pobierz - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rynny Jeziora Grzymisławskiego
NIEWAŻNOŚĆ uchwały stwierdził Wojewóda Wielkopolski - rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 20.01.2010 r. Nr KN.I-2.0911-3/10 ze względu na istotne naruszenie prawa.

Dot. uchwały 57/ VII /07
(217 KB)
Załączniki
380/XLIII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-12-17)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Olsza i Bystrzek Dot. uchwała 286/XXXIII/09 zm. 320/XXXV/09 NIEWAŻNOŚĆ uchwały stwierdził Wojewóda Wielkopolski - rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 20.01.2010 r. Nr KN.I-2.0911-4/10 ze względu na istotne naruszenie prawa

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-12-21 13:52:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-06-29 10:24:52)
Pobierz - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Olsza i Bystrzek 
Dot. uchwała 286/XXXIII/09 zm. 320/XXXV/09
NIEWAŻNOŚĆ uchwały stwierdził Wojewóda Wielkopolski - rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 20.01.2010 r. Nr KN.I-2.0911-4/10 ze względu na istotne naruszenie prawa (135 KB)
Załączniki
381/XLIII/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-12-17)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2009 rok zm. dot. uchwały 270/XXX/08

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-12-21 13:52:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2009 rok


zm. dot. uchwały 270/XXX/08 (69 KB)
Załączniki
382/XLIV/09
Obowiązujący
Z dnia
(2009-12-30)
w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-12-31 10:41:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających (22 KB)
Załączniki
383/XLIV/09
Projektowany
Z dnia
(2009-12-30)
w sprawie porozumienia o współpracy gminy Śrem i miasta Aksu- NIEAKTUALNE Traci moc uchwałą 172/XVI/2020

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2009-12-31 10:41:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-05-29 11:24:24)
Pobierz - w sprawie porozumienia o współpracy gminy Śrem i miasta Aksu- NIEAKTUALNE

Traci moc uchwałą 172/XVI/2020 (27 KB)
Załączniki