Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Miejski w Śremie
Herb Urząd Miejski w Śremie

Środa 21.02.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Opłata od posiadania psów

Opłata od posiadania psów

1. Opłata od posiadania psów płatna jest jednorazowo, w terminie do dnia 31 marca każdego roku bez wezwania.

2. Na obszarze sołectw gminy Śrem istnieje możliwość dokonania wpłaty opłaty u sołtysów, a na obszarze miasta Śrem w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Śremie, ul. Parkowa 6.

3. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z końcem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

4. W przypadku, gdy obowiązek podatkowy wygasł w ciągu roku podatkowego i jednocześnie podatek za dany rok był uiszczony, można ubiegać się o zwrot nadpłaty podatku na konto (należy podać nazwę banku i nr konta podatnika).

5. Każdą zmianę mającą wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego należy zgłosić w terminie 14 dni od zaistnienia.


Wymagane dokumenty :

Karta aktualizacji danych psa w ewidencji - druk do pobrania  

 

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

1. Członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;

2. Osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych –  z tytułu posiadania jednego psa;

3. Osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;

4. Osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;

5. Podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

6. Za posiadanie psa nabytego ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju.
 
 

Przepisy:

Uchwała nr 394/XL/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
 

Miejsce złożenia dokumentów :

Urząd Miejski w Śremie,
Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01 (parter)
Pl. 20 Października 1,
63 – 100 Śrem
 
 
Termin załatwienia sprawy :

- do 30 dni


Komórka odpowiedzialna :

Pion Zarządzania Finansami Gminy
Zespół Podatków i Opłat Lokalnych, pokój nr 13
Tel. 61 28 47 114

 
Tryb odwoławczy :

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Śremu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Wytworzył:
Grażyna Kubera
(2018-01-02)
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2005-11-03 08:38:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-02 14:10:54)
 
 
ilość odwiedzin: 4820478

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X