☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie

Środa 04.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium

 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium
 
2. Wniosek ustny do protokołu – należy podać nr działki, obręb geodezyjny lub obszar, dla którego ma zostać wydany wyrys i wypis.
 
 
Opłaty za zezwolenia, licencje:
Nie dotyczy
 
Opłata skarbowa:
Z chwilą złożenia wniosku pobiera się opłatę skarbową w wysokości:
za wypis:
- 30,00 zł - do 5 stron
- 50,00 zł - powyżej 5 stron 
 
za wyrys:
- 20,00 zł - za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A 4 – nie więcej niż 200,00 zł
Zwalnia się z opłaty skarbowej za wypisy i wyrysy jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego.
 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie 
Zespół Obsługi Klienta, pokój nr 01 
Pl. 20 Października 1
63 – 100 Śrem
  
 
Termin załatwienia sprawy:
do 7 dni
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Pion Gospodarowania Przestrzenią i Środowiskiem
Zespół Planowania Przestrzennego, pokój nr 34
tel. 61 28 47 123
tel. 61 28 47 131
tel. 61 28 47 181

 
Tryb odwoławczy:
Nie ma zastosowania
 
 
Dodatkowe informacje:
O wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wystąpić osoba fizyczna i osoba prawna. 
 
Wytworzył:
Katarzyna Bednarowicz
(2023-03-23)
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2005-11-03 13:28:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2023-03-23 13:09:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3328968