Prowadzenie działalności kulturalnej - zawiadomienie o organizowaniu imprezy

 

Wymagane dokumenty:
Zawiadomienie o organizowaniu imprezy – druk do pobrania
 
Opłaty:
Bez opłat.
W przypadku wydania decyzji odmownej opłata skarbowa - 17,00 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania
 
Ulgi:
Nie stosuje się.
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie
Zespół Obsługi Klienta
Pl. 20 Października 1
63-100 Śrem
tel. 61 28 35 225
fax. 61 28 35 337
e-mail: urzad@srem.pl
 
 
Urząd Miejski w Śremie
Pion Spraw Obywatelskich
ul. Adama Mickiewicza 10
63-100 Śrem
tel. 61 28 47 152
fax. 61 28 35 337
e-mail: urzad@srem.pl
 
 
 
Termin załatwienia sprawy:
Odręcznie.
Decyzja o zakazie organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej powinna być doręczona podmiotowi, który ją organizuje, w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.
 
Komórka odpowiedzialna:
Urząd Miejski w Śremie
Pion Spraw Obywatelskich
Stanowisko Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ul. Adama Mickiewicza 10
pok. nr 4
tel. 61 28 47 152
 
 
Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji o zakazie organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej odwołanie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu.
 
Dodatkowe informacje:
Zawiadomienie o imprezie powinno być złożone nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.
Imprezy o charakterze masowym wymagają dodatkowych dokumentów przewidzianych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.
 

Działalność kulturalna:

Formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności:

 • teatry,
 • opery,
 • operetki,
 • filharmonie,
 • orkiestry,
 • instytucje filmowe,
 • kina,
 • muzea,
 • biblioteki,
 • domy kultury,
 • ogniska artystyczne,
 • galerie sztuki,
 • ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury.
 
Imprezą masową jest:
1) impreza sportowa: 
a) na której liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, wynosi nie mniej niż 1000,
b) na której liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób w hali sportowej lub innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, wynosi nie mniej niż 300.
 
2) impreza artystyczno-rozrywkowa:
a) na której liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, wynosi nie mniej niż 1000,
b) na której liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób w hali sportowej lub innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, wynosi nie mniej niż 500.
 
 

 

Wytworzył:
Jacek Konwerski
(2023-02-21)
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2005-11-15 09:37:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2024-02-21 12:05:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki